Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Great Eastern Takaful Logo

Persekitaran (GET-Green)

Ke arah menjalani gaya hidup dan persekitaran yang lestari, inisiatif GET-Green bermatlamat untuk meningkatkan kesedaran awam mengenai kepentingan penjagaan alam sekitar demi kualiti hidup yang lebih baik. Ia turut menitikberatkan amalan gaya hidup hijau di tempat kerja di samping menjadikan Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) sebagai misi utama untuk memperkasakan pendidikan mengenai penjagaan alam sekitar, kitar dan hasil semula agar aspirasi pembangunan persekitaran lestari dapat dicapai.

Program upcycling di Alor Setar Kedah

Taklimat kesedaran alam sekitar di Alor Mengkudu, Kedah

Great Eastern Takaful Berhad (GETB) telah berpeluang untuk terlibat sama dalam program Takaful Masuk Kampung anjuran Persatuan Takaful Malaysia (MTA) di Alor Mengkudu, Kedah dan meneruskan misi meningkatkan kesedaran mengenai inisiatif hasil semula (upcycling) serta penjagaan alam sekitar kepada seramai 1000 komuniti tempatan dengan penghasilan lebih 50 produk hasil semula sepanjang program berlangsung.

Program tersebut telah dirasmikan oleh YB. Muhamad Radhi Mat Din, Ahli Majlis Mesyuarat (EXCO) Kerajaan Negeri Kedah DUN Alor Mengkudu yang turut cuba mengendalikan mesin hasil semula 2-dalam-1 di tapak pameran program. Taklimat kesedaran alam sekitar juga telah diberikan untuk mengetengahkan isu pencemaran plastik yang semakin membimbangkan serta bagaimana kita dapat memainkan peranan demi persekitaran yang lebih hijau.

Kami berharap agar inisiatif ini menjana idea kreatif dalam menguruskan sisa plastik di rumah dan bekerjasama untuk mewujudkan persekitaran yang lebih bersih dan sihat demi kualiti hidup yang lebih baik.

Taklimat kesedaran alam sekitar di SK Subang photo

Taklimat kesedaran alam sekitar di SK Ampang

Pada 6 Disember 2023, Great Eastern Takaful Berhad (GETB) meneruskan misi untuk meningkatkan kesedaran mengenai kelestarian alam sekitar serta memperkenalkan inisiatif kitar dan hasil semula (upcyling) 

>>Baca Selanjutnya

Taklimat kesedaran alam sekitar di SK Subang photo

Hari Pembersihan Sedunia 2023 di Pantai Saujana, Port Dickson

Dalam menyambut Hari Pembersihan Sedunia dan Hari Ozon Sedunia 2023, Great Eastern Takaful Berhad (GETB) mengambil bahagian dalam aktiviti pembersihan di Pantai Saujana, Port Dickson sebagai salah satu tanggungjawab sosial korporatnya (CSR).

>>Baca Selanjutnya

Taklimat kesedaran alam sekitar di SK Subang photo

Taklimat kesedaran alam sekitar di SK Subang

Great Eastern Takaful Berhad (GETB) telah menyampaikan taklimat kesedaran alam sekitar dan memperkenalkan inisiatif upcycling kepada seramai 257 pelajar SK Subang pada 7 September 2023.


>>Baca Selanjutnya

Program upcycling di SMK Abd Jalil photo

Pengenalan kepada inisiatif Upcycling kepada pelajar SMK Abdul Jalil

Great Eastern Takaful Berhad (GETB) amat berbesar hati kerana dapat berkongsi ilmu dan memberi kesedaran alam sekitar dan pengenalan kepada inisiatif upcycling  kepada 183 pelajar dari SMK Abdul Jalil pada 12 September 2023.


>>Baca selanjutnya

Pertandingan Get up battle di GETB photo

Pertandingan GET-Up Battle di GETB

Great Eastern Takaful Berhad (GETB) terus menerapkan budaya kitar semula dalam kalangan warga kerjanya dengan menganjurkan GET-Up Battle, iaitu pertandingan kitar semula.

>>Baca Selanjutnya

Program upcycling bersama kru mySalam photo

Program kesedaran pencemaran plastik dan pengenalan inisiatif Upcycling kepada kru mySalam

Great Eastern Takaful Berhad (GETB) amat berbesar hati dapat memberi kesedaran tentang penjagaan alam sekitar kepada lebih 230 kru mySalam bertempat di Putrajaya dan Sarawak pada bulan Mac 2023.

>>Baca Selanjutnya

Program kesedaran di SMK Lembang Subang

Program kesedaran pencemaran plastik kepada pelajar SMK Lembah Subang

Great Eastern Takaful telah menjayakan program kesedaran alam sekitar kepada 100 orang pelajar di SMK Lembah Subang dengan kerjasama Eco Garage dan Sea Monkey Project pada 26 Januari 2023 

>>Baca selanjutnya

GETB mencatatkan Malaysia Books of Record photo

Great Eastern Takaful mencatatkan Malaysia Book of Records atas penghasilan arca pasir penyu terbesar di Malaysia

Bertemakan 'dare to be different, we do it right’, Great Eastern Takaful Berhad (GETB) telah mencatatkan Malaysia Book of Records 

>>Baca selanjutnya

Bengkel upcycling bersama pelajar Universiti Malaya

Bengkel Upcycling bersama pelajar Universiti Malaya

Great Eastern Takaful telah menganjurkan Upcycling Workshop khas buat mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Malaya pada bulan Disember 2022. 

 

>>Baca selanjutnya

Bengkel upcycling di Taman Tugu photo

Bengkel Upcyling di Taman Tugu Malaysia

Great Eastern Takaful dengan kerjasama Sea Monkey Project telah menganjurkan bengkel Upcycling bersama komuniti setempat yang hadir ke Taman Tugu Malaysia pada bulan Oktober 2022.

 

>>Baca selanjutnya

Latihan teknikal buat upcycling champion di GETB

Latihan teknikal buat Upcycling Champion di GETB

Great Eastern Takaful telah mengambil langkah yang lebih proaktif dalam membendung isu pencemaran plastik dengan mengadakan sesi latihan teknikal mengenai penggunaan mesin upcycling kepada warga kerja GETB. 

>>Baca selanjutnya

GETB lancar bilik lestari photo

Great Eastern Takaful lancarkan bilik lestari

Memanfaatkan amalan pendigitalan dan perniagaan mampan, Great Eastern Takaful mengambil langkah yang lebih besar ke arah operasi perniagaan lestari berdasarkan Takaful Perantaraan Berasaskan Nilai (VBIT), yang dilancarkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM). 

>>Baca selanjutnya

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo