Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Great Eastern Takaful Logo

Rider Takaful untuk Takaful Perniagaan

Great Eastern Takaful menawarkan pelbagai manfaat tambahan (rider) untuk memenuhi keperluan anda. Rider-rider ini meningkatkan perlindungan dan memastikan perlindungan komprehensif untuk anda dan keluarga.


Rider untuk Group Term Takaful

Group Critical Illness Rider (GCI)
Ini ialah rider dengan caruman berkala boleh baharu tahunan yang menyediakan perlindungan sekiranya Orang yang Dilindungi didiagnos dengan salah satu daripada Kejadian yang Dilindungi.
Group Additional Critical Illness Rider (GACI)
Ini ialah rider takaful berkelompok bertempoh dengan pembaharuan tahunan yang menyediakan perlindungan sekiranya berlaku penyakit kritikal ke atas Orang yang Dilindungi dalam tempoh perlindungan. Rider ini tidak akan mengurangkan jumlah perlindungan bagi pelan asas.
Group Personal Accident Rider (GPA)
Ini ialah rider dengan caruman berkala boleh baharu tahunan yang menyediakan perlindungan sekiranya Orang yang Dilindungi mengalami kecederaan atau meninggal dunia disebabkan oleh kemalangan.
Group Partial and Permanent Disability Rider (GPPD)
Ini ialah rider takaful berkelompok bertempoh dengan pembaharuan tahunan yang menyediakan perlindungan sekiranya berlaku Hilang Upaya Sebahagian dan Kekal (HUSK) ke atas Orang yang Dilindungi, disebabkan oleh kemalangan atau sebab-sebab semulajadi dalam tempoh perlindungan.

Kembali ke atas

Kandungan yang berkaitan
Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo

Ahli PIDM

TIPS Brochure PIDM