Great Eastern Takaful Malaysia logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Great Eastern Takaful Malaysia logo

Soalan lazim

Adakah anda mempunyai sebarang pertanyaan? Kami di sini sedia membantu.

Pilih salah satu daripada topik-topik berikut:

 1. Apa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menyertai takaful?
  Anda perlu menghantar salinan KP/sijil kelahiran (bagi kanak-kanak) yang diperakui sah, borang cadangan, borang pengesahan elektronik, pencarian fakta pelanggan dan laporan sulit ejen.

 2. Saya sudah memiliki pelan perubatan yang sedia ada dengan Great Eastern Life Assurance Malaysia Berhad. Bolehkah saya memohon pelan perubatan dengan Great Eastern Takaful Berhad?
  Ya, anda boleh memohon.

 3. Adakah Great Eastern Life Assurance Malaysia Berhad akan membatalkan pelan perubatan saya jika saya memohon pelan perubatan lain dengan Great Eastern Takaful Berhad?
  Tidak.

 4. Bolehkah saya melantik diri sendiri sebagai pemegang amanah di bawah takaful?
  Tidak. Menjadi pemegang amanah sendiri tidak dibenarkan dalam takaful. Pemegang amanah hanya bertindak sebagai wasi dan membahagikan hasil menurut Undang-undang Faraid (peserta Islam) atau Hibah (peserta Islam dan bukan Islam).

 5. Bolehkah saya melantik sesiapa sahaja sebagai penama dan pemegang amanah?
  Ya. Anda boleh melantik sesiapa sahaja sebagai pemegang amanah dan penama.

 6. Bilakah ejen harus memberi salinan Pencarian Fakta Pelanggan (CFF) kepada pelanggan?
  Ejen harus memberi salinan CFF kepada pelanggan sebelum menghantar borang-borang cadangan, CFF dan Pengesahan Nasihat (CA) kepada Syarikat untuk mendaftarkan cadangan.

 7. Bolehkah bayi berumur kurang satu bulan mendapatkan perlindungan?
  Tidak. Umur kemasukan minimum adalah satu bulan.

 8. Bolehkah orang muflis menyertai takaful?
  Tidak.

 9. Bolehkah pasangan atau syarikat memohon perlindungan takaful (sebagai pencadang) bagi orang muflis?
  Tidak.

 10. Bolehkah wanita hamil menyertai pelan untuk manfaat kad perubatan dan hospital?
  Tidak. Kami akan mempertimbangkan permohonan hanya selepas satu bulan melahirkan anak.

 11. Siapa yang dikecualikan daripada memiliki kad perubatan?
  • Kanak-kanak berumur kurang satu bulan
  • Wanita hamil
  Nota: Peserta yang mempunyai masalah kesihatan adalah tertakluk kepada pengunderaitan perubatan.

 12. Apa kaedah dan kekerapan membuat pembayaran?
  Anda boleh membayar caruman melalui Easi-Pay atau GIRO pada setiap bulan, setiap suku tahun, setiap setengah tahun, setiap tahun atau melalui tunai/cek secara tahunan.
(Nota: Untuk kad kredit (Easi-Pay), caruman dua-bulan akan ditolak. Untuk GIRO, caruman dua-bulan perlu dibayar secara tunai.
 
Nota: Perkara yang tersenarai mungkin tidak lengkap dan syarikat berhak untuk meminta maklumat/dokumen lanjut.
 
Bagi pelanggan, sila kunjungi portal pelanggan kami di www.igetintouch.com.my. Bagi ejen, sila kunjungi igreatpartner.greateasterntakaful.com atau hubungi talian kami di 1 300 13 8338.

                                                                                                                                                                Kembali ke atas


 1. Adakah takaful ditawarkan kepada individu beragama Islam sahaja?
  Tidak, takaful terbuka kepada semua individu tanpa mengira agama.

 2. Bagaimana cara untuk meningkatkan jumlah perlindungan?
  Anda boleh mengisi borang permohonan untuk Penyertaan/Penambahan/ Pemindaan borang Perlindungan (dilengkapkan oleh pemilik sijil).

 3. Bagaimana cara untuk mengurangkan jumlah perlindungan?
  Anda boleh mengisi borang permohonan untuk Penyertaan/Penambahan/ Pemindaan Borang Perlindungan (dilengkapkan oleh pemilik sijil).

 4. Apa yang patut dibuat jika saya mahu menukar penama(-penama) saya?
  Anda boleh mengisi borang Pelantikan/Pertukaran Penama dan Pelantikan/Pertukaran Pemegang(-pemegang) Amanah. Permohonan baru akan menggantikan permohonan yang sebelumnya/pertama.

 5. Apa dokumen yang diperlukan untuk menukar kaedah atau kekerapan pembayaran?
  • Permintaan bertulis daripada pemilik sijil, atau
  • Permohonan borang Pemindaan (dilengkapkan oleh pemilik sijil)

 6. Apa itu Easi-Pay?
  Easi-Pay adalah kemudahan arahan tetap untuk membuat pembayaran caruman melalui VISA/Mastercard.

 7. Bagaimana cara untuk membuat aduan?
  Anda boleh mengunjungi halaman Khidmat Pelanggan kami untuk membuat aduan.

 8. Bagaimana cara untuk membayar caruman?
  Anda boleh membayar caruman secara tunai, menggunakan cek, Easi-Pay (kad kredit), arahan bank atau melalui kemudahan GIRO.

 9. Perlukah saya menyerahkan sijil saya sekiranya saya memutuskan untuk menukar dana pelaburan?
  Tidak. Anda hanya perlu menukar dana tetapi yuran akan dikenakan.

 10. Adakah saya layak menerima pelepasan cukai perseorangan apabila menyertai takaful berkaitan pelaburan?
  Ya, anda layak menerima pelepasan cukai perseorangan jika anda menyertai takaful berkaitan pelaburan.

 11. Jika saya menyerahkan atau meluputkan sijil Takaful yang sedia ada untuk menggantikannya dengan yang lain (oleh pengendali Takaful yang sama atau berlainan), adakah saya akan menanggung rugi?
  • Sijil baru biasanya memerlukan pembayaran caruman yang lebih tinggi mengikut umur anda. 
  • Anda mungkin perlu membayar caruman tambahan atau tidak diberikan perlindungan takaful jika status kesihatan anda telah berubah. 
  • Dalam kebanyakan sijil perubatan dan penyakit kritikal, tempoh menunggu (tempoh di mana sebarang tuntutan tidak akan dibayar) bersambung dari tarikh pengeluaran atau tarikh pengembalian semula sijil, yang mana lebih kemudian.

 12. Apa itu pengubahan wang haram?
  Pengubahan wang haram melibatkan urus niaga yang bertujuan untuk menyelindung sumber sebenar dana, menyelindung penempatan dana, menghapuskan sebarang jejak audit dan memperlihatkan seolah-olah dana tersebut diperoleh melalui sumber-sumber yang sah, dan mengelak cukai pendapatan.

  Nota: Untuk maklumat lanjut, anda boleh merujuk kepada Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (Akta 613).

 13. Apakah maksud Penarikan Balik Portfolio?
  Penarikan Balik Portfolio adalah satu klausa yang memberi hak kepada Pengendali Takaful di bawah keadaan tertentu untuk berhenti menawarkan pelan perubatan (termasuk rider) dengan memberi anda notis awal pemberitahuan bertulis.

  Apakah kesan daripada penarikan klausa ini kepada anda?
  Dengan mengeluarkan klausa ini dari sijil anda, Syarikat akan terus menawarkan perlindungan perubatan kepada anda selagi sijil anda berkuatkuasa.

  Apakah produk-produk yang terlibat?
  Nombor Nama Produk Kod Produk

  1

  i-Medik Rider*

  A410 - A414

  2

  i-Medik Plus Rider

  J1 - J3

  3

  i-Medik Xtra Rider

  J27-J30

  4

  i-Medik Xtender Rider

  J33-J37

  5

  i-Hospitalisation Benefits Rider

  A409*

  K5


  *Untuk sijil yang berkuatkuasa dari 31 Disember 2011 dan seterusnya

  Bilakah klausa penarikan balik ini berkuatkuasa?
  Klausa penarikan balik ini akan berkuatkuasa serta merta bagi setiap produk yang disebut di atas.

 14. Garis panduan e-perbankan
  Bagaimana saya menguruskan caruman Takaful saya? Untuk memberi anda kebebasan dan fleksibiliti untuk menguruskan caruman Takaful anda, kami telah mengatur beberapa pilihan untuk anda melalui kaedah berikut:

Nota: Perkara yang tersenarai mungkin tidak lengkap dan syarikat berhak untuk meminta maklumat/dokumen lanjut. Bagi pelanggan, sila kunjungi portal pelanggan kami di www.igetintouch.com.my. Bagi ejen, sila kunjungi igreatpartner.greateasterntakaful.com atau hubungi kami di talian 1 300 13 8338.

Kembali ke atas

 


 1. Apa itu fasal bunuh diri?
  Fasal ini mensyaratkan bahawa pembayaran tidak akan dibuat bagi kematian akibat bunuh diri, sama ada dalam keadaan siuman atau tidak, dalam tempoh satu tahun dari tarikh pengeluaran atau tarikh pengembalian semula sijil.

 2. Apa itu tempoh boleh tanding?
  Dalam tahun pertama sijil dikeluarkan, pengendali takaful berhak untuk membatalkan sijil kerana pendedahan yang tidak dibuat, tanpa perlu membuktikan kepalsuan atau penyalahtafsiran penting.

 3. Siapa yang layak untuk mengesahkan dokumen-dokumen tuntutan?
  • Pegawai Tuntutan/Cawangan
  • Pesuruhjaya Sumpah
  • Notari Awam
  • Peguam bela & Peguam cara
  • Jaksa Pendamai
  • Ahli Parlimen
  • Ketua Balai Polis
  • Penghulu
  • Pegawai Daerah

 4. Bagaimana cara membuat tuntutan kematian?
  Senarai Keperluan Tuntutan Kematian:
  • Borang Tuntutan Kematian
  • Kontrak sijil asal
  • Sijil Kematian/Permit Pengebumian
  • Akuan Berkanun (jika sijil/surat ikatan hilang atau termusnah
  • Surat ikatan penyerahan hak
   
  Kematian akibat Penyakit
  • Pernyataan doktor
   
  Kematian akibat Kemalangan
  • Borang Tuntuan Manfaat Kematian Kemalangan
  • Laporan polis/laporan Penyiasatan Polis
  • Laporan pembedahan mayat
  • Laporan toksikologi (jika berkaitan)
   
  Kematian Luar Negara
  • Sijil Kematian mesti mendapat pengesahan daripada Kedutaan Malaysia atau Konsulat
   
  Lain-lain
  • Bukti Umur Si Mati (KP/Pasport/Sijil Kelahiran)
  • Bukti Pertalian antara Si Mati & Penuntut (Sijil Perkahwinan/Sijil Kelahiran Anak)
  • Surat Pemberikuasaan/Kebenaran (dilengkapkan oleh Waris Terdekat)
  • Pemberikuasaan untuk Memungut Tuntutan(-tuntutan) Cek(-cek) Pembayaran

 5. Apa itu Aktiviti Kehidupan Harian (ADL)? 
  Aktiviti Kehidupan Harian adalah kegiatan rutin yang dijalankan untuk tujuan kebersihan diri dan kesihatan (contohnya berpakaian, makan, mobiliti, menggunakan tandas, bergerak dan membasuh) yang penting untuk kehidupan berdikari.

 6. Apa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk tuntutan penyakit kritikal?
  Penyakit Bukti Perubatan
  Kanser Laporan histopatologi
  Strok Imbas CT/Imbas MRI
  Serangan Sakit Jantung Enzim kardium (Troponin T, CK, CKMB), ECG, laporan Ekokardiogram
  Pembedahan Pintas Arteri Koronari Laporan pembedahan pintas arteri koronari, laporan Angiogram dan laporan Ekokardiogram
  Lain-lain Penyakit Arteri Koronari Serius Laporan Angiogram dan laporan Ekokardiogram
  Kegagalan Ginjal Laporan dialisis, Ultrabunyi atau laporan Imbas CT, Ujian fungsi renal, Urinalisis
  Tumor Otak Benigna Laporan histopatologi atau Imbas CT/ laporan MRI
  Pembedahan Otak Kraniotomi/ laporan pembedahan otak, laporan Imbas CT

 7. Apa sebab-sebab lazim pengendali takaful menolak tuntutan?
   
  • Tidak membuat pendedahan penting
  • Sijil tidak berkuatkuasa
  • Luput setelah tempoh tangguh (biasanya dalam tiga tahun pertama sejak dikeluarkan)
  • Luput kerana kehabisan nilai tunai
  • Bunuh diri dalam masa satu tahun setelah dikeluarkan
  • Masuk hospital atau Kejadian Dilindungi berlaku dalam tempoh menunggu
  • Kejadian termasuk dalam risiko terkecuali
  • Masuk hospital kerana alkoholisme atau penyalahgunaan bahan
  • Kejadian yang tidak termasuk di bawah liputan perlindungan
  • Tiada kemasukan ke hospital, hanya rawatan pesakit luar
  • Kejadian berlaku akibat penyakit dan bukan kemalangan
  • Kejadian berlaku sebelum tarikh permulaan sijil
  • Hilang upaya atau  penyakit tidak memenuhi definisi atau terma dan syarat sijil

 8. Di mana saya boleh mendapatkan borang tuntutan?
  Borang tuntutan boleh didapati di cawangan-cawangan dan Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami. Anda boleh menghubungi ejen anda atau talian perkhidmatan pelanggan kami di 1 300 13 8338 untuk bantuan.
Nota: Perkara yang tersenarai mungkin tidak lengkap dan syarikat berhak untuk meminta maklumat/dokumen lanjut.
 
Bagi pelanggan, sila kunjungi portal pelanggan kami di www.igetintouch.com.my. Bagi ejen, sila kunjungi igreatpartner.greateasterntakaful.com atau hubungi kami di talian 1 300 13 8338.
Kandungan yang berkaitan
Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Untuk pertanyaan
Untuk khidmat pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Cari Perunding Takaful
Great Eastern Takaful Malaysia logo