Great Eastern Takaful Malaysia logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Great Eastern Takaful Malaysia logo

Urus Tadbir Korporat

Tataurusan Pertubuhan

Piagam Lembaga Pengarah

Untuk melihat laporan ini dalam talian, klik pada pautan yang berkenaan di bawah, atau klik butang kanan dan simpan laporan tersebut untuk tinjauan luar talian.

 

Komposisi Jawatankuasa Lembaga Pengarah

Lembaga Pengarah

Komposisi Jawatankuasa Lembaga Pengarah (pada 24 Ogos 2018)

Jawatankuasa Lembaga Pengarah Komposisi
Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah Lee Kong Yip (Pengerusi)
YBhg. Datuk Kamaruddin Taib
YBhg. Mejar Jeneral Dato’ Zulkiflee Mazlan (B)
Jawatankuasa Pemilihan dan Ganjaran Lembaga Pengarah Norman Ka Cheung Ip (Pengerusi)
YBhg. Datuk Kamaruddin Taib
YBhg. Mejar Jeneral Dato’ Zulkiflee Mazlan (B)
Jawatankuasa Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah Norman Ka Cheung Ip (Pengerusi)
YBhg. Datin Zaharah Ali
Lee Kong Yip
Jawatankuasa Urus Tadbir YBhg. Datuk Kamaruddin Taib (Pengerusi)
YBhg. Datin Zaharah Ali
YBhg. Professor Dato’ Dr. Wan Sabri Wan Yusof
Encik Mohd Khalid Khairullah

 

Perlantikan, Peletakan Jawatan dan Penyingkiran Pengarah Dalam Tahun Kewangan (pada 24 Ogos 2018)

  • Laksda Dato' Anuwar Bin Mad Said (dilantik pada 18 May 2018)

Latihan dan Pendidikan Disediakan untuk Lembaga Pengarah (pada 24 Ogos 2018)

Syarikat menyediakan Program Orientasi bagi Pengarah baru dilantik bagi membiasakan mereka dengan operasi syarikat. Para pengarah disediakan dengan peluang program latihan yang relevan secara berterusan dalam bidang berkenaan industri kewangan untuk para pengarah mendapatkan maklumat mengenai perkembangan terkini di dalam industri termasuklah Program Teras Financial Institutions Directors’ Education (“FIDE”) yang mempromosikan Lembaga Pengarah berimpak tinggi dengan mengukuhkan kecekapan Lembaga Pengarah dalam urusan tadbir urus korporat, pengurusan risiko dan isu strategi yang dihadapi oleh industri perkhidmatan kewangan.

Pada tahun kewangan, para pengarah, secara kolektifnya atau sendiri, menghadiri seminar, kursus, taklimat yang di anjurkan oleh badan-badan professional dan pihak berkuasa dan juga dijalankan sendiri oleh syarikat, antaranya seperti berikut:

  • BNM- FIDE FORUM Dialogue: Managing Cyber Risks in Financial Institutions.
  • Focus group (Banking) – Discussion in Preparation for 5th Annual Dialogue with Governor.
  • Focus group (Insurance & Takaful) – Discussion in Preparation for 5th Annual Dialogue the Governor.
  • 5th BNM- FIDE FORUM Annual Dialogue with the Deputy Governor of BNM.
  • FIDE FORUM: Blockchain in Financial Services Industry by IBM.
  • FIDE FORUM: IBM THINK Malaysia.
  • FIDE FORUM: Win the innovation race: Unlocking the creative power of Asians by Professor Roy Chua.

Bilangan Mesyuarat yang diadakan oleh Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah dalam Tahun Kewangan 2017 (pada 24 Ogos 2018)

Lembaga Pengarah 5
Jawatankuasa Pemilihan dan Ganjaran Lembaga Pengarah   4
Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah   4
Jawatankuasa Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah   4
Jawatankuasa Urus Tadbir   1Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Malaysia logo