Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Great Eastern Takaful Logo

Urus Tadbir Korporat

Tataurusan Pertubuhan

Untuk melihat laporan ini dalam talian, klik pada pautan yang berkenaan di bawah, atau klik butang kanan dan simpan laporan tersebut untuk tinjauan luar talian.

Piagam Lembaga Pengarah

 

Komposisi Jawatankuasa Lembaga Pengarah

Lembaga Pengarah

Komposisi Jawatankuasa Lembaga Pengarah (pada 1 April 2020)

Jawatankuasa Lembaga Pengarah Komposisi
Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah

YBhg. Dato' Albert Yeoh Beow Tit (Pengerusi)

Mr. Norman Ip

YBhg. Mejar Jeneral Dato’ Zulkiflee bin Mazlan (B)

Jawatankuasa Pemilihan dan Ganjaran Lembaga Pengarah

YBhg. Dato' Albert Yeoh Beow Tit (Pengerusi)

Mr. Norman Ip

YBhg. Mejar Jeneral Dato’ Zulkiflee bin Mazlan (B)

Jawatankuasa Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah

YBhg. Datin Zaharah binti Ali (Pengerusi)
YBhg. Laksda Dato' Anuwar Bin Mad Said (B)

Encik Mohamed Rashdi bin Mohamed Ghazalli

Jawatankuasa Urus Tadbir YBhg. Dato' Albert Yeoh Beow Tit (Pengerusi)
YBhg. Datin Zaharah binti Ali
YBhg. Professor Dato’ Dr. Wan Sabri bin Wan Yusof
Encik Mohd Khalid bin Khairullah

 

Perlantikan, Peletakan Jawatan dan Penyingkiran Pengarah Dalam Tahun Kewangan (pada 1 Jan 2020)

 • Perletakan jawatan YBhg. Datuk Kamaruddin Taib disebabkan tamat tempoh had pemegangan jawatan (31 Dis 2019)
 • Pelantikan YBhg. Dato' Albert Yeoh Beow Tit (1 Jan 2020)

Latihan dan Pendidikan Disediakan untuk Lembaga Pengarah (pada 1 Januari 2020)

Syarikat menyediakan Program Orientasi bagi Pengarah baru dilantik bagi membiasakan mereka dengan operasi syarikat. Para pengarah disediakan dengan peluang program latihan yang relevan secara berterusan dalam bidang berkenaan industri kewangan untuk para pengarah mendapatkan maklumat mengenai perkembangan terkini di dalam industri termasuklah Program Teras Financial Institutions Directors’ Education (“FIDE”) yang mempromosikan Lembaga Pengarah berimpak tinggi dengan mengukuhkan kecekapan Lembaga Pengarah dalam urusan tadbir urus korporat, pengurusan risiko dan isu strategi yang dihadapi oleh industri perkhidmatan kewangan.

Pada tahun kewangan 2019, para pengarah, secara kolektifnya atau sendiri, menghadiri seminar, kursus, taklimat yang di anjurkan oleh badan-badan professional dan pihak berkuasa dan juga dijalankan sendiri oleh syarikat, antaranya seperti berikut:

 • BNM – FIDE FORUM Dialogue: Innovation and Fintech in the Financial Services Industry
 • FIDE FORUM – Reading the Signs: The Next Financial Crisis and Potential Impact On Asia
 • Focus Group – Discussion in Preparation for the 6th BNM-FIDE FORUM Annual Dialogue
 • 5th BNM – FIDE FORUM Dialogue with the Deputy Governor of BNM.
 • The Iclif Leadership and Governance Centre – Anti-Money Laundering / Counter Financing of Terrorism (Insurance & Takaful Sector)
 • The Iclif Leadership and Governance Centre – Raising Defences: Section 17A, MACC Act
 • Ensign – Cyber Landscape
 • Lion Global Investor – Data Analytics
 • Indonesian Professional Certification Authority – Certificate of Competence for Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
 • Singapore Institute of Directors (SID) – ACRA-SGX-SID Audit Committee Seminar
 • SID – S&C: SID Directors Conference
 • SID – CTP4: Blockchain for Directors
 • Ernst & Young – MFRS 17: Understanding its impact and consequences
 • Ernst & Young – Training for Great Eastern Holdings and its subsidiaries
 • Inhouse – Board Educational Series:

- Amended Agency Contract Effective 1 January 2020 and its impact on the Company

- Perspectives on Cyber Security by Ensign Infosecurity

- Post Implementation Review of Agency Balanced Scorecard under LIFE Framework For GELM & GETB

- Amendment to MACC Act by Messrs Wong & Partners

- What is IFRS 17 and How it affects the financial disclosure by EY

- Cloud Architecture Mechanism on IFRS

- Implementation of MFRS 17 Insurance Contract: Technical Accounting Papers (Batch 1)

- IT Strategies and Cybersecurity Roadmap

- Implementation of MFRS 17 Insurance Contract: Technical Accounting Papers (Batch 2)

- Emerging trend in Money Laundering and Terrorism Financing – e-wallet

- Cyber Range Exercise 2019

- Economic Outlook in 2019

- Digitalizing Servicing

- UpGreat Malaysia

Bilangan Mesyuarat yang diadakan oleh Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah dalam Tahun Kewangan 2019 (pada 1 Jan 2020)

Lembaga Pengarah 7
Jawatankuasa Pemilihan dan Ganjaran Lembaga Pengarah   6
Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah   5
Jawatankuasa Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah   5
Jawatankuasa Urus Tadbir   2

 

Program Pemberian Maklumat

Di Great Eastern Takaful Berhad, kami komited untuk kekal patuh dengan undang-undang dan prinsip perakaunan, penyata kewangan, kawalan dalaman, tadbir urus korporat dan audit yang sedia ada. Kami menggalakkan individu luar untuk memberi maklumat aduan kepada kami tentang apa-apa salah laku sama ada mengenai penyata kewangan atau yang lain-lain. Semua pemberi maklumat akan dilindungi dan aduan akan ditangani dengan adil dan saksama.

Anda boleh menghantar maklumat aduan anda ke e-mel whistleblow@greateasternlife.com, di bawah kelolaan Ketua Juruaudit Dalaman. Atau anda juga boleh menulis surat kepada Ketua Juruaudit Dalaman, Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad, Menara Great Eastern, Tingkat 13, Jabatan Audit Dalaman, 303, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur.

Sekiranya saluran yang dinyatakan di atas tidak sesuai, anda boleh menghantar maklumat aduan anda ke e-mel whistleblow-getbbac@greateasterntakaful.com, yang hanya dapat dibaca oleh Pengerusi Jawatankuasa Lembaga Audit.

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo