Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Great Eastern Takaful Logo

Urus Tadbir Korporat di Great Eastern Takaful

Tataurusan Pertubuhan

Piagam Lembaga Pengarah

Untuk melihat laporan ini dalam talian, klik pada pautan yang berkenaan di bawah, atau klik butang kanan dan simpan laporan tersebut untuk tinjauan luar talian.

Komposisi Jawatankuasa Lembaga Pengarah

 

Lembaga Pengarah

Komposisi Jawatankuasa Lembaga Pengarah (pada 29 April 2024)

Jawatankuasa Lembaga Pengarah Komposisi
Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah

YBhg. Dato' Albert Yeoh Beow Tit (Pengerusi)

Encik Norman Ka Cheung Ip

YBhg. Prof. Dato’ Dr. Wan Sabri bin Wan Yusof

Jawatankuasa Pemilihan dan Ganjaran Lembaga Pengarah

YBhg. Dato’ Albert Yeoh Beow Tit (Pengerusi)

Encik Norman Ka Cheung Ip

YBhg. Mej. Jen. Dato’ Zulkiflee bin Mazlan (B)

YBhg. Prof. Dato’ Dr. Wan Sabri bin Wan Yusof

Encik Tong Hon Keong

Jawatankuasa Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah

Encik Tong Hon Keong (Pengerusi)

YBhg. LAKSDA Dato’ Anuwar bin Mad Said (B)

YBhg. Datin Arlina binti Ariff

Jawatankuasa Urus Tadbir

YBhg. Dato’ Albert Yeoh Beow Tit (Pengerusi)

YBhg. Datin Arlina binti Ariff

YBhg. Dr. Mohammad Firdaus Mohammad Hatta

Encik Max Goh Khim Yao (Aktuari Dilantik)Pelantikan, Peletakan Jawatan dan Penyingkiran Pengarah Dalam Tahun Kewangan (pada 29 April 2024)

 • Peletakan jawatan YBhg. Datin Zaharah binti Ali sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif (28 April 2024)
 • Pelantikan YBhg. Datin Arlina binti Ariff sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif (29 April 2024)

Latihan dan Pendidikan Disediakan untuk Lembaga Pengarah (pada 1 Februari 2023)

Syarikat menyediakan Program Orientasi bagi Pengarah baru dilantik bagi membiasakan mereka dengan operasi syarikat. Para pengarah disediakan dengan peluang program latihan yang relevan secara berterusan dalam bidang berkenaan industri kewangan untuk para pengarah mendapatkan maklumat mengenai perkembangan terkini di dalam industri termasuklah Program Teras Financial Institutions Directors’ Education (“FIDE”) yang mempromosikan Lembaga Pengarah berimpak tinggi dengan mengukuhkan kecekapan Lembaga Pengarah dalam urusan tadbir urus korporat, pengurusan risiko dan isu strategi yang dihadapi oleh industri perkhidmatan kewangan.

Pada tahun kewangan 2022, para pengarah, secara kolektifnya atau sendiri, menghadiri seminar, kursus, taklimat yang di anjurkan oleh badan-badan professional dan pihak berkuasa dan juga dijalankan sendiri oleh syarikat, antaranya seperti berikut:

 • BNM-FIDE Forum Dialogue: Risk Management in Technology (RMiT): Insights 1 year on
 • BNM-FIDE Forum: MASB Dialogue on MFRS17 Insurance Contracts: What Every Director Must Know
 • BNM-FIDE Dialogue: The Future of Malaysia’s Financial Sector
 • BNM-FIDE FORUM Annual Dialogue with Governor of Bank Negara Malaysia
 • BNM-FIDE FORUM Annual Dialogue with Governor of Bank Negara Malaysia
 • BNM-FIDE FORUM Dialogue on Risk Management in Technology (RMiT): Insights 1 year on
 • BNM-FIDE FORUM Dialogue: Risk-Based Capital Framework for Insurers and Takaful Operators
 • FIDE FORUM - Rethinking Our Approach to Cyber Defence in FIs
 • FIDE FORUM: Bursa-FIDE Forum Dialogue on Sustainability
 • FIDE FORUM (Webinar): Rethinking Our Approach to Cyber Defence in FIs
 • FIDE FORUM (Webinar): The Board's Role and Responsibilities in Crisis Communication
 • FIDE FORUM: SC-FIDE FORUM Dialogue on Capital Market Plan 3
 • MICG: Artificial Intelligence (AI) For Company Directors and Executive
 • GRC Summit 2021: Agility Amid A Chaotic World
 • Joint Committee on Climate Change (JC3) Annual Flagship Conference: #FInanceForChange                                                             
 • SIDC: Post Section 17A MACC Implementation
 • Ittikad Academy: Megashift Risk Anticipation to the Insurance Industry in Indonesia
 • Climate Governance Malaysia: Sustainability
 • Inhouse – Board Educational Series:

- Reading Materials on Anti-Money Laundering, Countering Financing of Terrorism and Targeted Financial Sanctions for Financial Institutions and Anti-Bribery & Corruption

- Reading Materials on Sustainability

- “Sanctions Screening” and “Getting Ready for Dawn Raids”

- Environmental, Social and Governance

- Responsible Investments

- Great Eastern’s Security Operation Centre (SOC)

- Cyber Security in time of COVID

- Cyber Security Roadmap

- Cybersecurity Trends: Keeping Up with 2021 New Normal

- IT Security Roadmap

- GETB's Director's Takaful Refresher Training Programme

- Asset-Liability Management

- What, Why and How of Reinsurance in General Insurance (Part 1 & II)

- Risk & CyberSecurity in a time of Covid

- IFRS 17 Training

- AML/CFT Compliance Training

- Update on Great Eastern's Corporate Initiatives

- China’s Investment Landscape Economics, Geopolitics and Other Considerations

- Technology, can China catch up?

- US-China Tech Contest – On which side will the chips fall?

Bilangan Mesyuarat yang diadakan oleh Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah dalam Tahun Kewangan 2022 (pada 1 Februari 2023)

Lembaga Pengarah 8
Jawatankuasa Pemilihan dan Ganjaran Lembaga Pengarah   6
Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah   4
Jawatankuasa Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah   5
Jawatankuasa Urus Tadbir   2

Program Pemberian Maklumat

Di Great Eastern Takaful Berhad, kami komited untuk kekal patuh dengan undang-undang dan prinsip perakaunan, penyata kewangan, kawalan dalaman, tadbir urus korporat dan audit yang sedia ada. Kami menggalakkan individu luar untuk memberi maklumat aduan kepada kami tentang apa-apa salah laku sama ada mengenai penyata kewangan atau yang lain-lain. Semua pemberi maklumat akan dilindungi dan aduan akan ditangani dengan adil dan saksama.

Anda boleh menghantar maklumat aduan anda ke e-mel whistleblow@greateasternlife.com, di bawah kelolaan Ketua Juruaudit Dalaman. Atau anda juga boleh menulis surat kepada Ketua Juruaudit Dalaman, Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad, Menara Great Eastern, Tingkat 13, Jabatan Audit Dalaman, 303, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur.

Sekiranya saluran yang dinyatakan di atas tidak sesuai, anda boleh menghantar maklumat aduan anda ke e-mel whistleblow-getbbac@greateasterntakaful.com, yang hanya dapat dibaca oleh Pengerusi Jawatankuasa Lembaga Audit.

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo

Ahli PIDM

TIPS Brochure PIDM