Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Great Eastern Takaful Logo

Urus Tadbir Korporat

Tataurusan Pertubuhan

Piagam Lembaga Pengarah

Untuk melihat laporan ini dalam talian, klik pada pautan yang berkenaan di bawah, atau klik butang kanan dan simpan laporan tersebut untuk tinjauan luar talian.

Komposisi Jawatankuasa Lembaga Pengarah

Lembaga Pengarah

Komposisi Jawatankuasa Lembaga Pengarah (pada 1 April 2022)

Jawatankuasa Lembaga Pengarah Komposisi
Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah

YBhg. Dato' Albert Yeoh Beow Tit (Pengerusi)

Mr. Norman Ip

YBhg. Mejar Jeneral Dato’ Zulkiflee bin Mazlan (B)

Jawatankuasa Pemilihan dan Ganjaran Lembaga Pengarah

YBhg. Dato' Albert Yeoh Beow Tit (Pengerusi)

Mr. Norman Ip

YBhg. Mejar Jeneral Dato’ Zulkiflee bin Mazlan (B)

Jawatankuasa Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah

YBhg. Datin Zaharah binti Ali
(Pengerusi)

YBhg. Laksda Dato' Anuwar Bin Mad Said (B)

Mr. Norman Ip

Jawatankuasa Urus Tadbir YBhg. Dato' Albert Yeoh Beow Tit (Pengerusi)
YBhg. Datin Zaharah binti Ali
Dr. Akhtarzaite Abdul Aziz
Encik Mohd Khalid bin Khairullah

 

Pelantikan, Peletakan Jawatan dan Penyingkiran Pengarah Dalam Tahun Kewangan (pada 30 Jun 2022)

 • Peletakan jawatan Encik Mohamed Rashdi bin Mohamed Ghazalli (31 Mac 2022)
 • Pelantikan YBhg Prof. Dato' Dr. Wan Sabri bin Wan Yusof (10 Jun 2022)
   

Latihan dan Pendidikan Disediakan untuk Lembaga Pengarah (pada 1 Januari 2022)
Syarikat menyediakan Program Orientasi bagi Pengarah baru dilantik bagi membiasakan mereka dengan operasi syarikat. Para pengarah disediakan dengan peluang program latihan yang relevan secara berterusan dalam bidang berkenaan industri kewangan untuk para pengarah mendapatkan maklumat mengenai perkembangan terkini di dalam industri termasuklah Program Teras Financial Institutions Directors’ Education (“FIDE”) yang mempromosikan Lembaga Pengarah berimpak tinggi dengan mengukuhkan kecekapan Lembaga Pengarah dalam urusan tadbir urus korporat, pengurusan risiko dan isu strategi yang dihadapi oleh industri perkhidmatan kewangan.

Pada tahun kewangan 2021, para pengarah, secara kolektifnya atau sendiri, menghadiri seminar, kursus, taklimat yang di anjurkan oleh badan-badan professional dan pihak berkuasa dan juga dijalankan sendiri oleh syarikat, antaranya seperti berikut:

 • BNM-FIDE Forum Dialogue: Risk Management in Technology (RMiT): Insights 1 year on
 • BNM-FIDE Forum: MASB Dialogue on MFRS17 Insurance Contracts: What Every Director Must Know
 • BNM-FIDE Dialogue: The Future of Malaysia’s Financial Sector
 • FIDE FORUM - Rethinking Our Approach to Cyber Defence in FIs
 • Inhouse – Board Educational Series:
  • Reading Materials on Anti-Money Laundering, Countering Financing of Terrorism and Targeted Financial Sanctions for Financial Institutions and Anti-Bribery & Corruption
  • Reading Materials on Sustainability
  • “Sanctions Screening” and “Getting Ready for Dawn Raids”
  • Environmental, Social and Governance
  • Responsible Investments
  • Great Eastern’s Security Operation Centre (SOC)
  • Cyber Security in time of COVID
  • Cyber Security Roadmap

Bilangan Mesyuarat yang diadakan oleh Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah dalam Tahun Kewangan 2021 (pada 1 Jan 2022)

Lembaga Pengarah 9
Jawatankuasa Pemilihan dan Ganjaran Lembaga Pengarah   6
Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah   4
Jawatankuasa Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah   8
Jawatankuasa Urus Tadbir   2

Program Pemberian Maklumat

Di Great Eastern Takaful Berhad, kami komited untuk kekal patuh dengan undang-undang dan prinsip perakaunan, penyata kewangan, kawalan dalaman, tadbir urus korporat dan audit yang sedia ada. Kami menggalakkan individu luar untuk memberi maklumat aduan kepada kami tentang apa-apa salah laku sama ada mengenai penyata kewangan atau yang lain-lain. Semua pemberi maklumat akan dilindungi dan aduan akan ditangani dengan adil dan saksama.

Anda boleh menghantar maklumat aduan anda ke e-mel whistleblow@greateasternlife.com, di bawah kelolaan Ketua Juruaudit Dalaman. Atau anda juga boleh menulis surat kepada Ketua Juruaudit Dalaman, Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad, Menara Great Eastern, Tingkat 13, Jabatan Audit Dalaman, 303, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur.

Sekiranya saluran yang dinyatakan di atas tidak sesuai, anda boleh menghantar maklumat aduan anda ke e-mel whistleblow-getbbac@greateasterntakaful.com, yang hanya dapat dibaca oleh Pengerusi Jawatankuasa Lembaga Audit.

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo