Great Eastern Takaful Malaysia logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Great Eastern Takaful Malaysia logo

Urus Tadbir Korporat

Tataurusan Pertubuhan

Piagam Lembaga Pengarah

Untuk melihat laporan ini dalam talian, klik pada pautan yang berkenaan di bawah, atau klik butang kanan dan simpan laporan tersebut untuk tinjauan luar talian.

 

Komposisi Jawatankuasa Lembaga Pengarah

Lembaga Pengarah

Komposisi Jawatankuasa Lembaga Pengarah (pada 30 Disember 2016)

Jawatankuasa Lembaga Pengarah Komposisi
Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah

Lee Kong Yip (Chairman)
YBhg. Datuk Kamaruddin Taib
Norman Ip
YBhg. Major General Dato’ Zulkiflee Mazlan (R)

Jawatankuasa Pemilihan dan Ganjaran Lembaga Pengarah Norman Ip (Chairman)
YBhg. Datuk Kamaruddin Taib
YBhg. Major General Dato’ Zulkiflee Mazlan (R)
Jawatankuasa Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah

Mr Norman Ip (Chairman)
YBhg. Datuk Kamaruddin Taib
YBhg. Datin Zaharah Ali
Lee Kong Yip

Jawatankuasa Urus Tadbir YBhg. Datuk Kamaruddin Taib (Chairman)
YBhg. Datin Zaharah Ali
YBhg. Professor Dato’ Dr. Wan Sabri WanYusof
Jasveen Kaur Marne

Perlantikan, Peletakan Jawatan dan Penyingkiran Pengarah Dalam Tahun Kewangan (pada 30 Disember 2016)
En. Khor Hock Seng (dilantik pada 1 Mac 2016)
Mejar Jeneral Dato’ Zulkiflee Mazlan (B) (dilantik pada 29 April 2016)
YBhg. Datin Zaharah Ali (dilantik pada 29 April 2016)
En. Lee Kong Yip (dilantik pada 1 Julai 2016)
Mejar Jeneral Dato’ Che Hasni Che Ahmad (B) (berakhir pada 29 April 2016)
Tuan Haji Jamaluddin Masrin (berakhir pada 29 April 2016)
YBhg. Dato Koh Yaw Hui (berakhir pada 4 November 2016)

Syarikat menyediakan Program Orientasi bagi Pengarah baru dilantik bagi membiasakan mereka dengan operasi syarikat. Para pengarah disediakan dengan peluang program latihan yang relevan secara berterusan dalam bidang berkenaan industri kewangan untuk para pengarah mendapatkan maklumat mengenai perkembangan terkini di dalam industri termasuklah Program Teras Financial Institutions Directors’ Education (“FIDE”) yang mempromosikan Lembaga Pengarah berimpak tinggi dengan mengukuhkan kecekapan Lembaga Pengarah dalam urusan tadbir urus korporat, pengurusan risiko dan isu strategi yang dihadapi oleh industri perkhidmatan kewangan.

Pada tahun kewangan, para pengarah, secara kolektifnya atau sendiri, menghadiri seminar, kursus, taklimat yang di anjurkan oleh badan-badan professional dan pihak berkuasa dan juga dijalankan sendiri oleh syarikat, antaranya seperti berikut:

 • FIDE FORUM Industry Briefing
 • Leaders Room Talk by David Nour
 • Dialogue with SMT of BNM – Focus Group 2 (For Insurance, Takaful, Reinsurance Businesses)
 • Cyber-Risk Oversight by Mr David Leach
 • Briefing Session on BNM Annual Report 2015 / Financial Stability and Payment System Report 2015
 • 3rd BNM – FIDE FORUM Annual Dialogue with the Governer of BNM
 • BNM – FIDE FORUM Dialogue with the Deputy Governer of BNM on the Corporate Governance Paper
 • Responsible Financial Summit 2016
 • Launch of Directors Register
 • Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Insurance
 • FIDE FORUM: 2nd Distinguished Board Leadership – “Avoiding Financial Myopia”
 • Future Finance Conference at BNM
 • Omniboard Training for Directors
 • Discussion on BNM Concept Paper on Corporate Governance
 • Board Educational Series: An Overview of Reserving
 • Board Educational Series: Project Asset Liability Management / Investment Management / Fund Transfer Pricing & Discussion on 2017 Strategic Asset Allocation

Bilangan Mesyuarat yang diadakan oleh Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah dalam Tahun Kewangan 2016 (pada 30 Disember 2016)

Lembaga Pengarah 9
Jawatankuasa Pemilihan dan Ganjaran Lembaga Pengarah(1) 12(2)
Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah 5(3)
Jawatankuasa Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah 5
Jawatankuasa Urus Tadbir 4

Nota:

(1) Jawatankuasa Pemilihan dan Ganjaran Lembaga Pengarah ditubuhkan pada 1 Disember 2016. Ia dulu dikenali sebagai Jawatankuasa Pemilihan dan Jawatankuasa Ganjaran.

(2) Sebanyak 7 mesyuarat Jawatankuasa Pemilihan dan 5 mesyuarat Jawatankuasa Ganjaran telah diadakan pada tahun 2016, sebelum Jawatankuasa Pemilihan dan Ganjaran Lembaga Pengarah ditubuhkan.

(3) Mesyuarat Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah termasuk 1 mesyuarat kerjasama Jawatankuasa Audit – Jawatankuasa Risiko Lembaga Pengarah. 

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Untuk pertanyaan
Untuk khidmat pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Cari Perunding Takaful
Great Eastern Takaful Malaysia logo