Great Eastern Takaful Malaysia logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Great Eastern Takaful Malaysia logo

Urus Tadbir Korporat

Tataurusan Pertubuhan

Piagam Lembaga Pengarah

Untuk melihat laporan ini dalam talian, klik pada pautan yang berkenaan di bawah, atau klik butang kanan dan simpan laporan tersebut untuk tinjauan luar talian.

 

Komposisi Jawatankuasa Lembaga Pengarah

Lembaga Pengarah

Komposisi Jawatankuasa Lembaga Pengarah (pada 30 Jun 2017)

Jawatankuasa Lembaga Pengarah Komposisi
Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah Lee Kong Yip (Pengerusi)
YBhg. Datuk Kamaruddin Taib
YBhg. Mejar Jeneral Dato’ Zulkiflee Mazlan (B)
Jawatankuasa Pemilihan dan Ganjaran Lembaga Pengarah Norman Ip (Pengerusi)
YBhg. Datuk Kamaruddin Taib
YBhg. Mejar Jeneral Dato’ Zulkiflee Mazlan (B)
Jawatankuasa Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah Norman Ip (Pengerusi)
YBhg. Datin Zaharah Ali
Lee Kong Yip
Jawatankuasa Urus Tadbir YBhg. Datuk Kamaruddin Taib (Pengerusi)
YBhg. Datin Zaharah Ali
YBhg. Professor Dato’ Dr. Wan Sabri Wan Yusof
Jasveen Kaur Marne

 

Perlantikan, Peletakan Jawatan dan Penyingkiran Pengarah Dalam Tahun Kewangan (pada 30 Jun 2017)

Tiada

Latihan dan Pendidikan Disediakan untuk Lembaga Pengarah (pada 30 Jun 2017)

Syarikat menyediakan Program Orientasi bagi Pengarah baru dilantik bagi membiasakan mereka dengan operasi syarikat. Para pengarah disediakan dengan peluang program latihan yang relevan secara berterusan dalam bidang berkenaan industri kewangan untuk para pengarah mendapatkan maklumat mengenai perkembangan terkini di dalam industri termasuklah Program Teras Financial Institutions Directors’ Education (“FIDE”) yang mempromosikan Lembaga Pengarah berimpak tinggi dengan mengukuhkan kecekapan Lembaga Pengarah dalam urusan tadbir urus korporat, pengurusan risiko dan isu strategi yang dihadapi oleh industri perkhidmatan kewangan.

Pada tahun kewangan, para pengarah, secara kolektifnya atau sendiri, menghadiri seminar, kursus, taklimat yang di anjurkan oleh badan-badan professional dan pihak berkuasa dan juga dijalankan sendiri oleh syarikat, antaranya seperti berikut:

  • FIDE FORUM: For the Insurance and Takaful Business
  • 4th BNM – FIDE FORUM Annual Dialogue with the Governor of BNM
  • Risk and Reward: What Must Boards Know About A Sustainable FI Remuneration System for Senior Management and Material Risk Takers?
  • Great Eastern: International Financial Reporting Standards (“IFRS”) training session for Audit Committee Members of Singapore, Malaysia and Indonesia
  • Malaysia Companies Act, 2016
  • Taxation of Takaful Business Under the Income Tax Act 1967
  • IBFIM: Fundamental Certificate in Islamic Banking and Takaful
  • Customer Due Diligence
  • Key Financial Aspects of the Insurance Business: Takafu
  • lCriteria of Individual Target Capital Level Determination

Bilangan Mesyuarat yang diadakan oleh Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah dalam Tahun Kewangan 2017 (pada 30 Jun2017)

Lembaga Pengarah 6
Jawatankuasa Pemilihan dan Ganjaran Lembaga Pengarah   5
Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah   3
Jawatankuasa Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah   2
Jawatankuasa Urus Tadbir   2Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Untuk pertanyaan
Untuk khidmat pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Malaysia logo