Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Great Eastern Takaful Logo

Laporan Kewangan Syarikat Great Eastern Takaful Berhad Malaysia

Untuk melihat laporan dalam talian, klik pautan yang berkenaan, atau klik kanan pada tetikus dan simpan laporan untuk baca di luar talian.

Laporan Tahunan Dana Berkaitan Pelaburan

Untuk melihat laporan dalam talian, klik pautan yang berkenaan di bawah, atau klik kanan pada tetikus dan simpan laporan untuk baca di luar talian.

Penyata Kewangan

 
Untuk melihat laporan dalam talian, klik pautan yang berkenaan di bawah, atau klik kanan pada tetikus dan simpan laporan untuk baca di luar talian.

Lembaran Fakta Dana

Untuk melihat laporan dalam talian, klik pautan yang berkenaan di bawah, atau klik kanan pada tetikus dan simpan laporan untuk baca di luar talian.

Penyata Kewangan Interim

Untuk melihat laporan dalam talian, klik pautan yang berkenaan di bawah, atau klik kanan pada tetikus dan simpan laporan untuk baca di luar talian.

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo

Ahli PIDM

TIPS Brochure PIDM