Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Great Eastern Takaful Logo

Program kesedaran pencemaran plastik kepada pelajar SMK Lembah Subang

program kesedaran SMK Lembah Subang  banner

Great Eastern Takaful telah menjayakan program kesedaran alam sekitar kepada 100 orang pelajar di SMK Lembah Subang dengan kerjasama Eco Garage dan Sea Monkey Project pada 26 Januari 2023 untuk taklimat alam sekitar yang menarik dan demonstrasi untuk menghasilkan produk dari plastik terpakai dan beg plastik.

Sepanjang program tersebut berlangsung, para pelajar telah diberikan pendedahan tentang krisis pencemaran plastik di laut dan risiko kepada hidupan laut dan diberikan panduan mengenai langkah yang boleh diambil untuk menangani isu ini.

Program ini turut mencetuskan minat dalam kalangan pendidik untuk terus mendidik pelajar mereka tentang kepentingan penjagaan alam sekitar. 

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo

Ahli PIDM

TIPS Brochure PIDM