Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Great Eastern Takaful Logo

Bantuan Khidmat Pelanggan Professional

Kami komited untuk menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada semua pelanggan. Sekiranya ada kekurangan, sila maklumkan kepada kami supaya kami boleh memberikan anda khidmat yang lebih baik. Borang-borang elektronik boleh dimuat turunkan dan Kemudahan Saluran Caruman turut disediakan sebagai rujukan anda.

Dapatkan Khidmat Pelanggan Profesional Kami

Great Eastern Takaful komited untuk menyediakan perkhidmatan yang mesra, cekap dan fokus-pelanggan pada setiap masa. Setiap aduan akan ditangani dengan cepat dan secara profesional mengikut polisi dan garis panduan syarikat. Kami juga sedia maklum bahawa saluran yang sesuai perlu disediakan untuk pelanggan menyampaikan maklum balas dan/atau aduan kepada kami.

Matlamat kami adalah untuk:

 • Memastikan proses aduan adalah mudah dan jelas.

 • Meneliti setiap aduan secara serius dan sulit.

 • Menyelesaikan sebarang masalah dengan segera, berkesan dan di mana mungkin, memenuhi kepuasan pelanggan dan rakan niaga kami.

 • Belajar daripada aduan untuk meningkatkan perkhidmatan di masa hadapan.
Selain daripada membuat aduan, kami mengalu-alukan maklum balas oleh pelanggan kami berhubungan:
 • Standard Perkhidmatan
  Untuk memaklumkan sama ada perkhidmatan kami melebihi standard kami

 • Cadangan Perkhidmatan
  Untuk membantu meningkatkan perkhidmatan kami

 • Pujian Perkhidmatan
  Untuk memberitahu sama ada pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan kami

Bagaimana cara untuk membuat aduan/memberi maklum balas/memberi pujian

Beberapa saluran disediakan:

 1. “Borang Maklum Balas Pelanggan” disediakan di Kaunter Khidmat Pelanggan kami. Borang elektronik ini juga boleh dimuat turun di pautan berikut: Borang Maklum Balas Pelanggan.

 2. Hantarkan surat aduan kepada kami bersama dengan maklumat peribadi anda seperti berikut:
  • Nama Penuh
  • Nombor Kad Pengenalan
  • Nombor Sijil Takaful
  • Nombor telefon bimbit/rumah/pejabat
  • Alamat Emel
  • Alamat surat-menyurat
  • Maklumat lengkap aduan
  • Tandatangan
  • Lampiran dokumen yang relevan/yang berkaitan dengan aduan anda (salinan asal) bersama dengan surat aduan

 3. Hantar e-mel kepada cfu@greateasterntakaful.com.

 4. Kunjungi mana-mana Kaunter Khidmat Pelanggan kami. Kakitangan kami yang mesra dan berdedikasi sedia membantu anda.
 5.  

Di mana anda boleh menghantar maklum balas/aduan?

Sila hantar Borang Maklum Balas Pelanggan anda atau surat aduan anda kepada Unit Maklum Balas Pelanggan Great Eastern Takaful seperti alamat di bawah:

Great Eastern Takaful Berhad
Unit Maklum Balas Pelanggan (CFU)
Tingkat 3 Menara Great Eastern
303 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur

Telefon: (603) 4259 8380 / (603) 4259 8181 ext. 6392
Faks: (603) 4252 7528
E-mel: cfu@greateasterntakaful.com

Saluran untuk mendapat pembelaan
Adalah penting bagi kami untuk menyelesaikan aduan anda dengan cepat dan adil. Walau bagaimanapun, jika anda tetap tidak berpuas hati dan ingin meneruskan lagi aduan anda selepas kami menyelesaikan proses penyelesaian aduan, anda boleh merujuk kepada badan luar di bawah untuk mencari pembelaan atau penyelesaian aduan anda: 

 1. Ombudsman untuk Perkhidmatan Kewangan (664393-p)
  (Dahulu dikenali sebagai Biro Pengantaraan Kewangan)
  Tingkat 14, Blok Utama
  Menara Takaful Malaysia
  No. 4, Jalan Sultan Sulaiman
  50000 Kuala Lumpur

  Tel: 603-2272 2811
  Faks: 603-2272 1577
  Emel: enquiry@ofs.org.my
  Laman sesawang: www.ofs.org.my

 2. Bank Negara Malaysia
  Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK) (Walk-in Customer Service-Centre)
  Tingkat Bawah, Blok D
  Jalan Dato' Onn
  50480 Kuala Lumpur

  Pusat Panggilan Pelanggan (BNMTELELINK)
  Jabatan Komunikasi Korporat
  Bank Negara Malaysia
  P.O.Box 10922
  50929 Kuala Lumpur

  Tel: 1-300-88-5465 
  Luar Negara: (603) 2174 1717
  Waktu Operasi: 9:00 pagi - 5:00 petang (Isnin - Jumaat kecuali cuti umum)
  Borang web: telelink.bnm.gov.my

Kandungan yang berkaitan
Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo