Great Eastern Takaful Malaysia logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Great Eastern Takaful Malaysia logo

Khidmat Pelanggan

Kami komited untuk menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada semua pelanggan. Sekiranya ada kekurangan, sila maklumkan kepada kami supaya kami boleh memberikan anda khidmat yang lebih baik. Borang-borang elektronik yang boleh dimuat turun turut disediakan.

Khidmat Pelanggan – Dapatkan Bantuan – Great Eastern Life Takaful

Great Eastern Takaful komited untuk menyediakan perkhidmatan yang mesra, cekap dan fokus-pelanggan pada setiap masa. Setiap aduan akan ditangani dengan cepat dan secara profesional mengikut polisi dan garis panduan syarikat. Kami juga sedia maklum bahawa saluran yang sesuai perlu disediakan untuk pelanggan menyampaikan maklum balas dan/atau aduan kepada kami.

Matlamat kami adalah untuk:

 • Memastikan proses aduan adalah mudah dan jelas.
 • Meneliti setiap aduan secara serius dan sulit.
 • Menyelesaikan sebarang masalah dengan segera, berkesan dan di mana mungkin, memenuhi kepuasan pelanggan dan rakan niaga kami.
 • Belajar daripada aduan untuk meningkatkan perkhidmatan di masa hadapan.
Selain daripada membuat aduan, kami mengalu-alukan maklum balas oleh pelanggan kami berhubungan:
 • Standard Perkhidmatan
  Untuk memaklumkan sama ada perkhidmatan kami melebihi standard kami
 • Cadangan Perkhidmatan
  Untuk membantu meningkatkan perkhidmatan kami
 • Pujian Perkhidmatan
  Untuk memberitahu sama ada pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan kami

Bagaimana cara untuk membuat aduan/memberi maklum balas/memberi pujian

Beberapa saluran disediakan:

 1. “Borang Maklum Balas Pelanggan” disediakan di Kaunter Khidmat Pelanggan kami. Borang elektronik ini juga boleh dimuat turun di pautan berikut: Borang Maklum Balas Pelanggan.
 2. Hantarkan surat aduan kepada kami bersama dengan maklumat peribadi anda seperti nama, alamat, nombor telefon, nombor sijil dan butiran aduan anda.
 3. Hantar e-mel kepada i-greatcare@greateasterntakaful.com.
 4. Kunjungi mana-mana Kaunter Khidmat Pelanggan kami. Kakitangan kami yang mesra dan berdedikasi sedia membantu anda.
Anda sepatutnya menerima jawapan daripada kami dalam masa dua hari bekerja. Untuk kes-kes yang tidak rumit, kami akan menjawab dalam masa 14 hari dari tarikh aduan diterima. Bagi kes-kes yang rumit, kami akan menjawab dalam masa 14 hari dari tarikh aduan diterima dan pengadu akan dikemas kini mengenai perkembangan aduan setiap 30 hari sehingga aduan diselesaikan.

Di mana anda boleh menghantar maklum balas/aduan?

Sila hantar Borang Maklum Balas Pelanggan atau surat anda kepada Unit Maklum Balas Pelanggan /Unit Aduan Great Eastern Takaful di:

Great Eastern Takaful Berhad
Unit Maklum Balas Pelanggan /Unit Aduan
Aras 3 Menara Great Eastern
303 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur

Telefon: (603) 4259 8338 sambungan 7372
Faks: (603) 4252 7528
E-mel: cfu@greateasterntakaful.com

Notis Menuntut Tebus Rugi

Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan jawapan atau keputusan syarikat, anda boleh menghantar aduan anda kepada Biro Pengantaraan Kewangan (FMB) dalam masa enam bulan dari tarikh keputusan muktamad dibuat oleh syarikat atau kepada BNMLINK/BNMTELELINK Bank Negara Malaysia (BNM).

Sekiranya anda perlukan penjelasan lanjut tentang cara yang betul untuk urusan aduan anda melalui FMB atau BNM, anda boleh menghubungi Unit Maklum Balas Pelanggan /Unit Aduan kami.

Kedua-dua FMB dan BNM boleh dihubungi di:

Biro Pengantaraan Kewangan:
Tingkat 25, Dataran Kewangan Darul Takaful,
4 Jalan Sultan Sulaiman,
50000 Kuala Lumpur

Telefon: (603) 2272 2811
Faks: (603) 2274 5752

Bank Negara Malaysia:
Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK):
(Pusat Perkhidmatan Pelanggan Terus)
Tingkat Bawah, Blok D, Jalan Dato' Onn, 50480 Kuala Lumpur
Pusat Hubungan (BNMTELELINK):
Jabatan Komunikasi Korporat, Bank Negara Malaysia
P.S. 10922, 50929 Kuala Lumpur

Telefon: 1-300-88-5465
No. Luar Negara: (603) 2174 1717
Faks: (603) 2174 1515
E-mel: bnmtelelink@bnm.gov.my

Kandungan yang berkaitan
Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Untuk pertanyaan
Untuk khidmat pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Cari Perunding Takaful
Great Eastern Takaful Malaysia logo