Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Great Eastern Takaful Logo

Khidmat Pelanggan dan Bantuan Perkhidmatan

 

Kami komited untuk menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada semua pelanggan. Sekiranya terdapat kekurangan, kami ingin mengetahuinya supaya kami boleh memberikan khidmat yang lebih baik. Kami menyediakan beberapa borang elektronik untuk dimuat turun dan Kemudahan Saluran Caruman untuk rujukan anda. 

Langkah 1: Kenal pasti jenis permintaan perkhidmatan

Berikut adalah permintaan perkhidmatan yang kami sediakan untuk pelanggan kami melalui portal pelanggan i-Get In Touch (“iGIT”):

 • Penyerahan melalui “Akaun Saya” (Log masuk iGIT > Akaun saya > Lihat profil)
  • Ubah atau kemaskini nombor telefon/ alamat e-mel
  • Ubah atau kemaskini alamat sijill
 • Penyerahan melalui “Permohonan Perkhidmatan Saya” (log masuk iGIT > Permohonan Perkhidmatan Saya)
  • Pendaftaran akaun bank
  • Penukaran dana pelaburan
  • Penukaran kaedah caruman
  • Penukaran kekerapan caruman
  • Perlantikan atau penukaran Benefisiari atau Wasi
  • e-Pay atau pembayaran online
 • Penyerahan e-borang melalui “Perubahan Sijil” (log masuk iGIT > Penghantaran Borang Saya > Perubahan Sijil)
  • Great ID - Permohonan Mengemaskini No. Telefon Bimbit (Untuk Kata Laluan Sekali)
  • Permohonan Rayuan
  • Perubahan Jumlah Perlindungan/ Caruman Berkala/ Manfaat
  • Perubahan Pekerjaan
  • Perubahan Alamat/ Maklumat Perhubungan (Hanya jika Orang yang Dilindungi bukan Pemilik Sijil)
  • Perubahan Nama/ Tarikh Lahir/ Jantina/ Gelaran/ Negara Kelahiran/ Warganegara/ No.Kad Pengenalan/ Sijil Kelahiran/ No. Passport
  • Perubahan Butiran Peribadi
  • Perubahan Status Merokok
  • Perubahan Tandatangan
  • Penyataan Pengisytiharan Residensi Cukai Luar Negara (Individu)
  • Perkhidmatan Badal Haji melalui Proksi
  • Tiada Pendedahan Maklumat
  • Pengeluaran Separa/ Penyerahan Sijil Sepenuhnya
  • Penguatkuasaan Semula
  • Penambahan Caruman Tunggal/ Pembahagian Caruman Berkala
  • Perkhidmatan Waqaf

*Sila pastikan anda telah melengkapkan dan memuat naik semua dokumen yang diperlukan untuk penyerahan dalam talian anda untuk perubahan sijil.

Nota: OTP akan dihantar ke nombor telefon berdaftar untuk tujuan pengesahan. Jika anda ingin menukar nombor telefon semasa, sila isi borang ini dan e-mel kepada kami di
i-greatcare@greateasterntakaful.com.

Anda juga boleh rujuk kepada panduan pengguna untuk log masuk portal iGIT.

 

Langkah 2: Cara menghantar e-Borang melalui “Penyerahan Borang Saya - Perubahan Sijil”

Jika permintaan perkhidmatan disenaraikan di bawah "Perubahan Sijil", anda boleh meneruskan untuk memuat turun dan mengisi borang yang berkaitan. Sila serahkan borang kepada kami bersama-sama dengan dokumen yang diperlukan melalui i-Get In Touch (“iGIT”) untuk penilaian.

Anda boleh merujuk panduan pengguna di bawah tentang cara menggunakan i-Get In Touch untuk memuat naik borang perubahan sijil:-

Kami tahu anda inginkan balasan dengan cepat, jadi setiap penyerahan dalam talian boleh dijejak dengan menggunakan fungsi "Jejak & Kesan" kami dalam iGIT!

Sebagai alternatif, anda boleh menghantar borang perubahan sijil kepada kami melalui e-mel di i-greatcare@greateasterntakaful.com.

 

Langkah 3: Semak status penyerahan

Setelah anda berjaya menghantar borang perubahan sijil anda dalam iGIT, anda boleh merujuk kepada panduan berikut tentang cara menggunakan iGIT untuk menyemak status penyerahan anda:-

Sebagai alternatif, anda boleh menyemak status penyerahan dengan menghantar e-mel kepada kami di i-greatcare@greateasterntakaful.com.

Nota: Harap maklum bahawa anda akan menerima pemberitahuan jika perubahan sijil ditolak kerana dokumen sokongan selanjutnya diperlukan atau penyerahan borang tidak lengkap. Pemberitahuan akan dihantar melalui e-mel dan SMS ke alamat e-mel dan nombor telefon yang didaftarkan.

Sila rujuk "Senarai Semak Penyerahan" di bawah "Penyerahan Borang Saya" untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang dokumen yang diperlukan.

 


e-Borang

 

Bil.

Jenis Permohonan Perkhidmatan

Permohonan Perkhidmatan

Borang

Dokumen sokongan


1

Great ID - Permohonan Mengemaskini No. Telefon Bimbit (Untuk Kata Laluan Sekali)

 

Great ID - Permohonan Mengemaskini Nombor Telefon Bimbit

Great ID - Permohonan Mengemaskini Nombor Telefon Bimbit

 

2

Penguatkuasaan Semula

Penguatkuasaan Semula

Waranti Kesihatan (PSF07)

Surat Kebenaran

 

Laporan Kesihatan

Lain- lain

Soal selidik

Salinan Kad Pengenalan Orang yang dilindungi berserta tandatangan

3 Pengeluaran Separa/ Penyerahan Sijil Sepenuhnya

Pengeluaran Separa

Baucar Pelepasan Untuk Pengeluaran (PSF33A)

Salinan kad pengenalan orang yang dilindungi (Jika orang yang dilindungi ≥ 18 tahun)

Salinan Kad Pengenalan Pemilik Sijil (Jika orang yang dilindungi  < 18 tahun)

Surat kebenaran

Penyerahan Sijil Sepenuhnya

Baucar Pelepasan Untuk Penyerahan (PSF33B)

Salinan kad pengenalan orang yang dilindungi (Jika orang yang dilindungi ≥ 18 tahun)

Salinan Kad Pengenalan Pemilik Sijil (Jika orang yang dilindungi  < 18 tahun)

Bayaran Balik Pembatalan secara percuma

Surat

Borang Kemudahan Kemasukan Kredit

4 Perubahan Jumlah Perlindungan/ Caruman Berkala/ Manfaat Meningkatkan Jumlah Perlindungan/ Sertakan manfaat baru/ Tukar Caruman Berkala Permohonan Untuk Penyertaan/Pertukaran/Pemindaan Perlindungan (PSF02) Kertas jawapan

ILP Kalkulator

Surat Kebenaran

Lain-lain

Soal selidik

Salinan kad pengenalan orang yang dilindungi beserta tandatangan

Mengurangkan Jumlah Perlindungan/ Batalkan manfaat Permohonan Untuk Penyertaan/Pertukaran/Pemindaan Perlindungan (PSF02)

ILP Kalkulator

Surat Kebenaran

Lain-lain

5 Lain-lain

Perubahan Pekerjaan

Permohonan Perubahan Kontrak (PSF01)

Kertas jawapan

Surat Kebenaran

Lain-lain

Soal selidik

Permohonan Diskaun Keluarga

Permohonan Perubahan Kontrak (PSF01)

 

Salinan Pendua Sijil

Permohonan Perubahan Kontrak (PSF01)

Lain-lain

Sejarah Pembayaran

Permohonan Perubahan Kontrak (PSF01)

Surat

Tangguhkan bayaran balik

Permohonan Perubahan Kontrak (PSF01)

Surat

Penukaran Status Merokok

Permohonan Perubahan Kontrak (PSF01)

Kertas jawapan

Surat Kebenaran

Lain-lain

6

Pelantikan/ Penukaran Penama senagai Benefisiari- Lebih dari 4 Benefisiari

Pelantikan/ Penukaran Penama senagai Benefisiari- Lebih dari 4 Benefisiari

 

Pelantikan / Penukaran Penama Sebagai Benefisiari

Salinan Kad Pengenalan Orang yang Dilindungi beserta tandatangan
7 Perubahan Butiran Peribadi

Penukaran nama/ Tarikh Lahir/ Jantina/ Nama gelaran/ Negara kelahiran/ Warganegara/ No Kad Pengenalan/ Sijil Lahir/ No. Passport

 

 

 

Permohonan Bagi Perubahan Butiran Diri (PSF01A)

Salinan No Kad pengenalan yang disahkan/ Passport/ Sijil Kelahiran

Penukaran alamat/ kenalan (Berknaan hanya jika Orang yang Dilindungi bukan Pemilik Sijil)

 

Permohonan Bagi Perubahan Butiran Diri (PSF01A)

 

Penukaran tandatangan

Permohonan Bagi Perubahan Butiran Diri (PSF01A)  
8 Penambahan Caruman Tunggal/ Pembahagian Caruman Berkala

Pindaan Pelan Berkaitan Pelaburan Pembahagian Caruman Tetap –

Pelan-pelan Berkaitan Pelaburan: Borang Permohonan Untuk Pemindaan (PSF06A)

 

Penambahan Caruman Tunggal

Pelan-pelan Berkaitan Pelaburan: Borang Permohonan Untuk Pemindaan (PSF06A)

 
9

Penyataan Pengisytiharan Residensi Cukai Luar Negara (Individu)

Penyataan Pengisytiharan Residensi Cukai Luar Negara (Individu)

Borang Penyataan Pengisytiharan Residensi Cukai Luar Negara (Individu)

 
10

Perkhidmatan Badal Haji melalui Proksi

Perkhidmatan Badal Haji melalui Proksi

Borang Perkhidmatan Badal Haji

 
11

Perkhidmatan Waqaf

Perkhidmatan Waqaf

Borang Perkhidmatan Wakaf

 

12

Permohonan Rayuan

Permohonan Rayuan

Surat

Lain-lain

13

Tiada Pendedahan Maklumat

Tiada Pendedahan Maklumat

Surat

Kertas Jawapan

Surat Kebenaran

Lain-lain

Soal Selidik

Kandungan yang berkaitan
Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo

Ahli PIDM

TIPS Brochure PIDM