Great Eastern Takaful Malaysia logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Great Eastern Takaful Malaysia logo

Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan

Pemegang sijil akan diberi Kad Penjagaan Kesihatan yang menawarkan pelan perubatan dan perkhidmatan tambahan bagi memudahkan kemasukan ke hospital di hospital dan pusat perubatan panel kami. Kad Penjagaan Kesihatan ini berfungsi sebagai pengenalan dan Surat Jaminan (GL) untuk kemasukan ke hospital (tertakluk kepada kelayakan serta syarat dan terma sijil).

Sila klik pada pautan-pautan berikut untuk mengetahui maklumat lanjut tentang penggunaan kad-kad perubatan dan kemasukan ke hospital.

Hospital-hospital panel
Pakar-pakar panel – bulan ini
Pakar-pakar panel – bulan hadapan

Klik pada pautan-pautan masing-masing akan membuka halaman pdf yang perlu dimuat turun menggunakan Acrobat Reader.

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Untuk pertanyaan
Untuk khidmat pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Cari Perunding Takaful
Great Eastern Takaful Malaysia logo