Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Great Eastern Takaful Logo

Membuat Tuntutan Takaful

Membuat Tuntutan Takaful

Buat pilihan pada menu tarik-bawah yang disediakan untuk membuat tuntutan. Ikut langkah yang diberikan satu persatu bagi memudahkan anda menghantar tuntutan.

Membuat tuntutan

Apakah jenis tuntutan yang anda mahu buat?

Semak Status Tuntutan

Setelah anda selesai membuat penyerahan tuntutan di i-GIT, sila rujuk panduan di bawah tentang cara penggunaan i-GIT bagi menyemak status tuntutan:-

Sebagai alternatif, anda boleh menyemak status tuntutan anda dengan menghantar e-mel ke i-greatcare@greateasterntakaful.com

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo