Great Eastern Takaful Malaysia logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Great Eastern Takaful Malaysia logo

Pengumuman

Program Penangguhan Bayaran Caruman (“Program”)

Selaras dengan pelepasan daripada Kerajaan ketika penularan wabak COVID-19, Syarikat akan membenarkan pemilik sijil Takaful yang terjejas kewangannya disebabkan COVID-19 atau Perintah Kawalan Pergerakan (“PKP”) untuk menangguh bayaran caruman tetap mereka selama 3 bulan tanpa menjejaskan perlindungan sijil.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Soalan Lazim di bawah

Soalan Lazim

No Soalan Jawapan
1 Apakah Program Penangguhan Bayaran Caruman (“Program”) untuk Penularan wabak COVID-19? Ini adalah Program bagi pemilik sijil yang layak yang boleh memohon unttuk menangguh bayaran caruman tetap sijil selama 3 bulan.

Pemilik sijil boleh menangguh bayaran caruman selama 3 bulan berturut-turut jika permohonannya untuk Program ini diluluskan oleh Syarikat.
2 Apa akan terjadi kepada sijil jika ianya di bawah Program ini selama 3 bulan berturut-turut? Syarikat akan terus menyediakan perlindungan di bawah sijil tersebut. Dalam kata lain, jika terdapat tunttan sepenjang 3 bulan ini, tuntutan tersebut akan diproses mengikut perlindungan sedia ada sijil, tertakluk pada terma dan syarat. Jika tuntutan dibenarkan, Syarikat berhak untuk menolak caruman tertangguh sebelum bayaran tuntutan.
3 Bilakah tarikh kuat kuasa bagi Program ini? Dari 1 April 2020 sehingga 31 Disember 2020 (termasuk kedua-dua tarikh). Permohonan untuk menangguh bayaran caruman hendaklah diterima dalam tempoh ini.
4 Siapakah yang layak untuk memohon Program ini?

(i) Ini bukanlah Program kelayakan automatik. Pemilik sijil perlu memohom dan ianya tertakluk kepada kelulusan Syarikat.
 

(ii) Kriteria kelayakan adalah seperti berikut:

(a) Pemilik sijil yang terkesan dengan penularan wabak Covid-19.

(b) Ini adalah bagi semua sijil yang carumannya perlu dibayar pada 18 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2020 (merangkumi kedua-dua tarikh)

(c) Caruman mestilah dibayar sehingga tarikh perlu dibayar terkini pada 18 Mac 2020.

(d) Bagi sijil caruman tetap.

5 Adakah pemilik sijil perlu membayar balik caruman 3 bulan selepas tamat Program? Ya, pemilik sijil perlu membayar balik caruman penangguhan 3 bulan serta caruman perlu dibayar seterusnya apabila tamat Program bagi mengelakkan sijil menjadi luput. Anda diingatkan bahawa ini bukanlan program penepian caruman.
6 Jika sijil adalah bayaran caruman tetap melalui potongan kad kredit/debit/GIRO atau arahan bank, apa yang perlu dibuat oleh pemilik sijil? (i) Bagi kaedah pembayaran semasa iaitu kad kredit/debit, GIRO/Kebenaran Debit Terus, Syarikat akan menghentikan potongan setelah permohonan diluluskan.

(ii) Bagi kaedah pembayaran semasa iaitu melalui Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA), Arahan Bank, JomPAY atau perbankan internet dengan mod bayaran set berulang, pemilik sijil hendaklah menukar pilihan berulang untuk menghentikan potongan automatik selama tempoh 3 bulan setelah permohonan diluluskan.
7 Merujuk kepada Soalan No. 6, apakah akan terjadi selepas Program tamat? Merujuk kepada Jawapan No. 6:

(i) Syarikat akan menyambung semula pemotongan caruman setelah tamat 3 bulan.

(ii) Pemilik sijil perlu memaklumkan bank berkenaan dan set semula pilihan berulang untuk menyambung semula pemotongan dan terus menyambung perlindungan.
8 Berapa lamakah kelulusan permohonan mengambil masa? Proses permohonan akan mengambil masa 10 hari bekerja daripada tarikh terima borang dan dokumen lengkap semasa tempoh PKP, dan 5 hari bekerja selepas tempoh PKP. Pemilik sijil akan menerima notifikasi mengenai status permohonan mereka melalui emel.
9 Jika diluluskan, bilakah Program bermula?

Program ini akan bermula dari tarikh caruman perlu dibayar seterusnya selama 3 bulan.

Contoh:

  1. Tarikh caruman perlu dibayar seterusnya ialah 15 April 2020.
  2. Permohonan diluluskan pada 10 April 2020
  3. Program ini akan bermula dari 15 April 2020 sehingga 15 Julai 2020
10 Bolehkah pemilik sijil memohon lebih daripada sekali untuk Program ini? Tidak, Program ini boleh diguna hanya sekali untuk setiap sijil.
11 Apakah proses permohonan yang perlu dilakukan? (i) Muat turun Borang Permohonan Penangguhan Caruman (selepas ini dirujuk sebagai ‘Borang’) daripada laman Web Korporat atau IGP (bagi Ejen)

(ii) Lengkapkan dan hantar Borang bersama dokumen sokongan melalui emel ke DefermentContribution@greateasterntakaful.com

Nota Penting:
(i) Semua komunikasi adalah melalui DefermentContribution@greateasterntakaful.com

(ii) Borang dan dokumen boleh dihantar oleh ejen yang berkhidmat kepada emel yang dinyatakan di atas.

(iii) Nombor telefon bimbit dan alamat emel pemilik sijil adalah wajib diisi apabila melengkapkan Borang.

(iv) Sila jangan pergi ke kaunter cawangan atau Ibu Pejabat bagi tujuan menghantar atau mengambil borang.

(v) Sila rujuk kepada Soalan 14 untuk bagaimana mendaftar akaun i-Get in Touch jika diperlukan.
 
12 Apakah dokumen-dokumen yang diperlukan? (i) Borang Permohonan Penangguhan C

(ii) Laporan atau surat yang disahkan oleh Doktor di mana-mana hospital yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang mengesahkan jangkitan Covid-19 pemilik sijil; atau,

(iii) Laporan atau surat yang disahkan oleh Doktor yang menyahihkan kuarantin di rumah kediaman diwajibkan akibat potensi jangkitan Covid-19 pemilik sijil; atau

(iv) Surat majikan mengenai potongan gaji atau penamatan/pemberhentian kerja; atau

(v) Surat atau bukti pengurangan komisen; atau

(vi) Bukti hilang pendapatan perniagaan, seperti penutupan medan selera atau kedai, kejatuhan hasil perniagaan, dsb; atau

(vii) Sebarang dokumen atau bukti yang boleh menyokong permohonan.
13 Bolehkah pemilik sijil memilih pilihan lain seperti mengurangkan jumlah perlindungan atau menukar struktur manfaat selain Program ini? Ya, pemilik sijil boleh mengambil kira pilihan lain seperti mengurangkan jumlah perlindungan atau mengeluarkan manfaat atau rider tertentu untuk mengurangkan amaun caruman. Pemilik sijil boleh berunding dengan ejen yang berkhidmat untuk nasihat yang sewajarnya.
14 Bagaimana saya mendaftar untuk akaun i-Get in Touch?

(i) Layari https://bit.ly/iGetinTouch

(ii) Klik ‘Daftar Sekarang’

(iii) Baca dan terima ‘Terma dan Syarat’

(iv) Isikan Nombor Pengenalan

(v) Isikan mana-mana nombor sijil anda yang sah

(vi) Klik ‘Hantar’

(vii) Kata laluan sementara akan dihantar melalui SMS

(viii) Jika gagal terima SMS, sila emel ke

i-greatcare@greateasterntakaful.com

Sila rujuk di https://bit.ly/iGetInTouchGuide untuk panduan lengkap.

15 Jika sijil luput selepas tempoh penangguhan 3 bulan, bolehkah sijil dikuat kuasakan semula? Ya, pemilik sjil boleh memohon untuk penguatkuasaan semula dengan menghantar Borang Waranti Kesihatan mengikut proses sedia ada dan keperluan lain. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi ejen yang berkhidmat atau khidmat pelanggan.

1 Pemilik Sijil yang terkesan adalah individu-individu yang telah dijangkiti, di bawah kuarantin rumah atau hilang pendapatan; dan perusahaan kecil dan sederhana (SME) yang hilang pendapatan akibat impak ekonomi yang disebabkan situasi COVID-19. Contoh kejadian yang menyebabkan hilang pendapatan termasuk diberhentikan kerja, waktu bekerja yang lebih pendek dan pengurangan gaji atau komisen bagi individu-individu; dan hilang pendapatan perniagaan bagi bekerja sendiri dan SME.


COVID-19: Operasi Perniagaan & Panduan Komunikasi

Pelanggan Yang Dihargai,

Selaras dengan pengumuman terbaharu oleh Perdana Menteri mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dari 18 Mac hingga 31 Mac 2020, kami ingin memaklumkan bahawa operasi Takaful disifatkan sebagai perkhidmatan penting dan Syarikat akan beroperasi seperti biasa.

Perkhidmatan berikut akan disediakan kepada pelanggan kami dalam tempoh kritikal ini: -

Perkhidmatan Pelanggan & Agensi
1. Semua cawangan Great Eastern Takaful Berhad, pusat perkhidmatan pelanggan/agensi, dan pusat panggilan beroperasi seperti biasa, tetapi dibuka sehingga jam 4 petang sahaja.


2. Pejabat-pejabat agensi yang dianggap sebagai lanjutan perkhidmatan syarikat juga akan ditutup berikutan Perintah Kawalan Pergerakan dari kerajaan. Walau bagaimanapun, anda boleh menghubungi Perunding Takaful atau khidmat pelanggan kami bagi perkhidmatan dan sokongan yang diperlukan.

Mod Komunikasi
1. Pelanggan dinasihatkan untuk berkomunikasi secara dalam talian dan untuk meminimumkan interaksi bersemuka dengan perunding - Sila salurkan komunikasi anda melalui i-greatcare@greateasterntakaful.com atau anda boleh log masuk ke portal i-Get In Touch bagi semua keperluan Takaful anda.

2. Walau bagaimanapun, jika komunikasi bersemuka diperlukan, pelanggan dikehendaki mengambil langkah berjaga-jaga yang perlu dan mematuhi nasihat dari Kementerian Kesihatan (KKM) dengan sewajarnya.

Kami memohon agar anda semua mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan (18 Mac hingga 31 Mac 2020). Semoga dengan kerjasama anda ini, kita akan dapat meminimumkan dan membendung penyebaran virus pada masa ini.


Pelepasan Cukai 2019

Pelanggan yang dihargai,

Selaras dengan pengumuman terbaharu oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia mengenai pembahagian pelepasan cukai, kami dengan sukacitanya ingin memaklumkan bahawa pelepasan cukai bagi tahun 2019 untuk caruman Takaful Keluarga dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) telah disemak dari RM6,000 kepada RM7,000.

Bagi individu selain daripada kategori penjawat awam berpencen, pelepasan cukai untuk Takaful Keluarga adalah terhad kepada RM3,000 manakala caruman KWSP atau mana-mana skim yang diluluskan layak mendapat pelepasan terhad kepada RM4,000. Sementara itu, individu dalam kategori penjawat awam berpencen layak mendapat pelepasan cukai terhad sebanyak RM7,000 untuk caruman Takaful Keluarga.

Kami berharap agar inisiatif baharu oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia memberi manfaat kepada anda dan akan menggalakkan anda untuk sentiasa dilindungi.

Jangan lupa untuk muat turun Penyata Caruman Takaful Keluarga bagi tahun 2019 anda di sini.

Nota: Pelepasan cukai tertakluk pada Akta Cukai Pendapatan Malaysia 1967 dan keputusan muktamad Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.


Perlindungan kepada Pelanggan kami terhadap COVID-19

Manfaat
Kami memberikan perlindungan tambahan terhadap COVID -19 kepada semua Pelanggan di bawah sijil takaful sedia ada dan baharu yang dikeluarkan oleh GETB sehingga 31 Disember 2020,

a)       Elaun hospital harian sebanyak RM200 sehingga 60 hari apabila didiagnosis dengan COVID-19 dan dikuarantin di mana-mana hospital yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia

b)      Manfaat sekaligus sebanyak RM20,000 apabila berlaku kematian disebabkan COVID-19

c)       Setiap waris terdekat (pasangan dan kanak-kanak berumur 18 tahun ke bawah) kepada Pelanggan akan turut menerima manfaat (a) & (b)


Kelayakan
a)       Pelanggan yang mempunyai sijil berkuatkuasa sebelum 1 Januari 2021 (kecuali untuk Manfaat Pekerja Berkelompok Wajib dan mySalam); dan

b)      Waris terdekat (pasangan dan kanak-kanak berumur 18 tahun ke bawah) kepada (a) di atas.


Terma & Syarat
Manfaat tidak akan dibayar jika diagnosis COVID-19 berlaku sebelum tarikh bermula atau pengembalian semula sijil, yang mana lebih kemudian


Tempoh Perlindungan
Perlindungan tambahan untuk manfaat-manfaat di atas adalah sah sehingga 31 Disember 2020 atau apabila Had Bantuan Kewangan RM1 juta habis digunakan, yang mana terdahulu.


Soalan Lazim
S: Adakah terdapat tempoh menunggu untuk manfaat yang dibayar?
J: Tiada tempoh menunggu. Program Bantuan Kewangan ini efektif bermula dari 17 Februari hingga 31 Disember 2020. 

S: Jika orang yang dilindungi ialah warganegara asing, adakah dia layak menerima Program Bantuan Kewangan?
J: Ya. Untuk membuat tuntutan Bantuan Tunai Hospitalisasi, orang yang dilindungi mesti didiagnos dengan COVID-19 dan dikuarantin di mana-mana hospital yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

S: Jika saya mempunyai lebih daripada satu sijil, bolehkah saya membuat tuntutan berganda?
J: Tidak boleh, anda hanya boleh membuat tuntutan sekali sahaja. Jika terdapat lebih daripada satu tuntutan kematian, Syarikat akan bayar manfaat kepada benifisiari tertakluk kepada turutan berikut: tarikh notifikasi tuntutan, status penamaan/serah hak/hak milik dan tarikh bermula risiko.

S: Jika saya dan pasangan saya telah didiagnos dengan COVID-19, bolehkah saya membuat tuntutan untuk kami berdua?
J: Ya, kedua-dua tuntutan dibenarkan tertakluk kepada terma dan syarat Program Bantuan Kewangan ini.

S: Adakah bayaran tuntutan ini tambahan kepada manfaat sedia ada seperti manfaat hospital dan elaun tunai harian di Hospital Kerajaan Malaysia daripada sijil-sijil sedia ada?
J: Ya, ianya akan dibayar sebagai tambahan kepada manfaat-manfaat sedia ada anda. Semua manfaat sedia ada akan dibayar mengikut terma dan syarat sijil sedia ada.

S: Siapa perlu saya hubungi jika mempunyai pertanyaan lanjut?
J: Sila hubungi Khidmat Pelanggan kami di 1-300-13-8338 atau emel ke i-greatcare@greateasterntakaful.com


Langkah Berjaga-jaga di Great Eastern Takaful dalam Menangani Situasi Coronavirus (2019-nCOV)

Para Pelanggan yang kami hargai,

Maklumat terkini yang diterima daripada Kementerian Kesihatan pada 12 Februari 2020 telah menyatakan bahawa keadaan wabak Coronavirus, kini dinamakan sebagai 2019-nCoV di Malaysia sedang dipantau secara berterusan. Pelanggan & rakan sekerja adalah keutamaan kami. Talian Khidmat Pelanggan 1300 13 8338 beroperasi seperti biasa (Sistem Interactive Voice Response beroperasi sentiasa bersedia untuk membantu). Kami juga boleh dihubungi melalui talian umum kami +603 4259 8338 (8.30 pagi-5.15 petang hari bekerja), atau anda boleh menghantar e-mel kepada kami di i-greatcare@greateasterntakaful.com

Kami telah mengambil inisiatif untuk memastikan kemudahan sanitasi yang lazim di sekitar kawasan umum pejabat serta perabot. Topeng perlindungan muka dan pembersih tangan telah diedarkan kepada semua jabatan. Untuk mengurangkan risiko jangkitan dan penyebaran virus, kami juga menyediakan pemeriksaan suhu badan untuk semua pelawat di pusat khidmat pelanggan kami & setiap pintu masuk ke pejabat. Pelawat akan diminta untuk mengisi pengisytiharan kesihatan yang berkaitan untuk memudahkan prosedur pengesanan jika maklumat tersebut diperlukan dalam masa terdekat. Kami berharap anda dapat memberi kerjasama sepenuhnyadengan kakitangan kami. Terima kasih atas kesabaran anda.

Demi kepentingan kesihatan awam, kami menasihatkan anda supaya tidak mengunjungi pejabat kami sekiranya anda tidak sihat, atau jika anda pergi ke / dari kawasan yang terlibat, mempunyai saudara / sahabat yang berkhidmat dengan LOA / kuarantin. Jika anda mengalami simptom selesema atau didaftarkan demam, anda digalakkan untuk mendapatkan rawatan perubatan dengan segera.

Sila hubungi / e-mel kami untuk mendapatkan bantuan lanjut.

Terima kasih atas sokongan anda. Kami akan terus memberi maklumat terkini tentang situasi wabak Coronavirus yang diumumkan oleh kerajaan.

SHAHRUL AZLAN SHAHRIMAN

Ketua Pegawai Eksekutif


Penyata Caruman Takaful Keluarga

Para Pelanggan yang kami hargai,

Kami dengan sukacitanya memaklumkan bahawa Penyata Caruman Takaful Keluarga (Family Takaful Contribution Statement) untuk Tahun 2019 telah dimuat naik di portal pelanggan, i-Get In Touch.

Penyata tersebut adalah dalam format Fail Mudah Alih (PDF) dan anda boleh mengakses penyata sehingga 5 tahun lepas. e-Penyata ini terpakai bagi Sijil yang dikeluarkan di bawah Agensi dan Bankatakaful.

Sehubungan dengan itu, tiada salinan penyata akan dihantar kepada anda.

Untuk menggunakan portal ini, anda perlu mendaftar di sini. Jika anda adalah pengguna berdaftar, sila log masuk ke sini.

Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi Pegawai Khidmat Pelanggan kami di 1 300 13 8338 atau e-mel kepada kami di i-greatcare@greateasterntakaful.com

Terima kasih.


Perlindungan Tambahan Penyakit Kritikal

Para Pelanggan yang kami hargai,

Sukacita dimaklumkan, bermula 15 Julai 2019, kami akan menambah perlindungan penyakit kritikal daripada 36 kepada 45 tanpa sebarang caj tambahan.

9 penyakit kritikal baharu
• Penyakit Sistik Medular
• Virus Kurang Daya Tahan Manusia (HIV) dijangkiti melalui pekerjaan
• Penyakit terminal (membawa maut)
• Sindrom Apallic (iaitu keadaan vegetatif berterusan)
• Poliomielitis
• Skleroderma Progresif
• Keradangan Pankreas berulang dan kronik
• Elefantiasis (Penyakit Untut)
• Penyakit Creutzfeldt-Jakob (Penyakit Lembu Gila)

Produk-Produk yang terlibat
Perlindungan penyakit kritikal tambahan ini terpakai bagi produk-produk yang disenaraikan seperti berikut:
• i-Great Critical Care
• Group Multiple Benefits Takaful Scheme (GMBTS)
• Group Protection Takaful (GPT)

Rider-Rider yang terlibat
Perlindungan penyakit kritikal tambahan ini terpakai bagi rider-rider yang disenaraikan seperti berikut:
• i-Critical Illness Benefit Rider
• i-Critical Illness Benefit Rider (attachable to i-Great Mega)
• i-Critical Mega Rider
• i-Provider Plus Rider
• i-Provider on DD Rider
• i-Contributor Benefit Plus Rider
• i-Critical Illness Benefit Term Rider
• i-Critical Care Term Rider
• i-Contributor Benefit Plus Term Rider
• i-Provider on DD Term Rider
• i-Provider on DD Rider (attachable to i-Great Mega)
• Group Critical Illness Rider
• Group Additional Critical Illness Rider
• i-Critical Illness Benefit Rider
• i-Contributor Benefit Plus Rider


e-Sijil

Para Pelanggan yang kami hargai,

Mendapatkan perlindungan Takaful kini bertambah mudah dengan adanya e-Sijil yang dilancarkan pada 17 September. Anda kini boleh memuat turun e-Sijil anda dengan log masuk ke portal i-Get In Touch di sini.

Pelaksanaan e-Sijil menawarkan kemudahan maksimum untuk anda mengakses Sijil Takaful anda pada bila-bila masa dan di mana sahaja anda berada - segalanya hanya di hujung jari anda.

Paling penting, kami sedang menjalankan tanggung jawab kami sedikit demi sedikit untuk melindungi planet kita demi kesejateraan sejagat. Namun, masih banyak yang perlu dilakukan dan kami memohon sokongan anda ke arah digitalisasi.

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Malaysia logo