Great Eastern Takaful Malaysia logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Great Eastern Takaful Malaysia logo

Pengumuman

Panduan Bagi Sijil Takaful Berkaitan Pelaburan

Para Pelanggan yang kami hargai,

Untuk memastikan Sijil Takaful Berkaitan Pelaburan anda mempunyai perlindungan Takaful  berterusan sepanjang tempoh sijil, sila rujuk kepada panduan di bawah.

Panduan ini memberikan anda maklumat umum mengenai bagaimana Sijil Takaful Berkaitan Pelaburan anda berfungsi, faktor-faktor yang mungkin boleh mengurangkan nilai dana anda dan langkah-langkah yang anda boleh ambil untuk menikmati perlindungan Takaful sepanjang tempoh sijil anda.

Panduan Bagi Sijil Takaful Berkaitan Pelaburan


Sumbangan kepada Pertubuhan Kebajikan

Para Pelanggan yang kami hargai,

Terima Kasih kerana menyertai Great Eastern Takaful Berhad. Adalah dimaklumkan bahawa sebarang amaun bernilai RM10 dan ke bawah di dalam sijil peserta yang telah luput/tamat/matang untuk semua jenis produk berkelompok, Pengendali Takaful akan menyalurkan jumlah tersebut kepada mana-mana pertubuhan kebajikan yang diluluskan oleh Jawatankuasa Syariah Pengendali Takaful. Walaubagaimanapun, jika anda tidak bersetuju, permintaan bertulis yang rasmi perlu dihantar kepada Pengendali Takaful melalui mel/e-mel kepada:

Group Business Admin, Operations
Great Eastern Takaful Berhad
Menara Great Eastern
Tingkat 3, 303 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur.

Emel: i-greatcare@greateasterntakaful.com


e-Penyata

Para Pelanggan yang kami hargai,

Salah satu inisiatif digital kami adalah untuk meningkatkan kemudahan dan memberi akses terus kepada pelanggan mengenai maklumat sijil. Oleh itu, penyata-penyata berikut hanya akan disediakan dalam versi elektronik melalui portal pelanggan i-Get in touch bermula dari 1 Februari 2019:

1.           Penyata Caruman Takaful Keluarga

2.           Penyata Tahunan Pelaburan-berkait

3.           Penyata Tahunan Akaun Individu Peserta

E-penyata anda adalah dalam format PDF (Fail Dokumen Mudahalih) dan anda boleh mengakses penyata sehingga 5 tahun yang terdahulu melalui i-Get In Touch. E-penyata ini boleh digunakan untuk sijil yang dikeluarkan di bawah Agensi dan Bancatakaful. Anda tidak akan menerima salinan cetak penyata  lagi selepas ini.

Untuk menggunakan portal ini, anda perlu mendaftar di sini.

Sila rujuk kepada Soalan Lazim (FAQ) untuk maklumat lanjut.

Terima kasih.

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Malaysia logo