Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Myanmar
Great Eastern Takaful Logo

Takaful Gadai Janji (MRTT) untuk Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)

Gadai Janji MRTT Great Eastern Takaful
Promosi Terkini
promosi MRTT LPPSA

Khas untuk Penjawat Awam sahaja. Lengkapkan maklumat di bawah untuk berpeluang memenangi rebat tunai sehingga RM1,000.
Tertakluk pada Terma & Syarat.
 

Contoh: 0123456789
Contoh: arman@gmail.com

Maklumat yang anda berikan di dalam borang ini mungkin akan digunakan oleh Great Eastern Takaful Berhad (Syarikat), ejen-ejennya, dan syarikat berkaitan Syarikat untuk memaklumkan anda pengumuman, maklumat dan berita penting mengenai Syarikat, produk dan khidmatnya, promosi dan tawaran dari masa ke semasa. Anda boleh menarik kebenaran untuk sebarang tujuan komunikasi di atas dengan menghubungi Talian Khidmat Pelanggan di 1 300 13 8338 atau menulis kepada kami di i-greatcare@greateasterntakaful.com

Sila masukkan kod aksara di atas.

Bagaimana Memilih Pelan MRTT di Laman LPPSA?
Apa Itu Takaful Gadai Janji (MRTT)?
  • Ini adalah Pelan Takaful Keluarga untuk pembiayaan kewangan gadai janji.
  • Mortgage Reducing Term Takaful (MRTT) ialah pelan Takaful bertempoh dengan caruman tunggal yang menyediakan pembayaran manfaat sekali gus sekiranya berlaku Kematian atau Hilang Upaya Penuh dan Kekal (HUPK) (sebelum umur 65 hari lahir terhampir) ke atas Orang Yang Dilindungi.
  • Bayaran manfaat sekali gus akan bergantung kepada Jadual Jumlah Perlindungan Berkurangan

Apa Itu Takaful Kebakaran Jangka Panjang (LTFT)*?

LTFT menawarkan perlindungan kepada bangunan rumah anda (kediaman persendirian) daripada kerugian atau kerosakan akibat kebakaran, kilat dan letupan yang berpunca daripada gas yang digunakan untuk tujuan domestik.

Tempoh perlindungan adalah berdasarkan tempoh pinjaman perumahan seperti dipersetujui oleh pembiaya kewangan perumahan anda, i.e. Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA).

Pilihan manfaat tambahan yang boleh anda beli dengan membayar sumbangan tambahan:

  • Banjir;
  • Pemecahan atau limpahan tangki peralatan atau paip air rumah;
  • Ribut dan taufan;
  • Gempa bumi dan letusan gunung berapi;
  • Penenggelaman dan gelinciran tanah;
  • Kerosakan oleh pokok tumbang atau dahan atau objek daripadanya.

Tempoh perlindungan adalah satu tahun. Anda perlu memperbaharui manfaat tambahan setiap tahun.

*Pelan ini ditajajamin oleh Etiqa General Takaful Berhad (201701025031).

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo