Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Great Eastern Takaful Logo

Hubungi Khidmat Pelanggan Kami

Di Great Eastern Takaful, kami percaya dalam menjalinkan hubungan bermakna dengan para pelanggan dan rakan niaga kami. Hubungi kami di alamat di bawah, melalui telefon, atau kunjungi kami di salah satu cawangan kami. Kami ingin mendengar daripada anda.

Khidmat pelanggan

Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk panggilan umum, hubungi +603 4259 8338 8:30pagi ke 5:15petang (Isnin-Jumaat)
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Talian Khidmat Pelanggan, hubungi 1 300 13 8338 Sistem Interactive Voice Response terkini kami (IVRS) bersedia untuk membantu anda pada bila-bila masa. Sila ambil perhatian bahawa semua panggilan akan dirakam bagi tujuan penambahbaikan kualiti dan latihan.
mySalam Contact Us
Untuk Talian Khidmat Pelanggan mySalam, hubungi 1 300 88 8938

Kunjungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di:
Menara Great Eastern
Tingkat Mezanine
303 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur

Klik di sini untuk menetapkan temujanji

Waktu Operasi (Isnin hingga Jumaat)
Khidmat Pelanggan: 8:30pagi hingga 5:15petang
Tutup pada hari Sabtu, Ahad dan Cuti Umum

Great Eastern Takaful Mail
Laman web Korporat: www.greateasterntakaful.com
Surat menyurat:
Great Eastern Takaful Berhad (916257-H)
Tingkat 3 Menara Great Eastern
303 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur

Nombor Hubungan Jabatan

Unit Maklum balas Pelanggan

Great Eastern Takaful Contact Us
+603 4259 8338 sambungan 8380/6392

Sumber Manusia

Great Eastern Takaful Mail

Untuk semua pertanyaan berkaitan HR kecuali rujukan / saringan pekerjaan.

Untuk semua rujukan pekerjaan / pertanyaan berkaitan dengan saringan (melalui institusi pengambilan pekerja /organisasi).

Kakitangan Sumber Manusia kami akan menghubungi anda selepas menerima sebarang pertanyaan atau permohonan. Sila ambil maklum bahawa 'Templat Rujukan' (terpakai kepada institusi kewangan sahaja) dan persetujuan bertulis daripada individu yang anda senaraikan sebagai rujukan pekerjaan perlu disediakan sebelum kami memenuhi pertanyaan atau permohonan. Rujukan pekerjaan akan diberikan kepada institusi kewangan tempatan dalam tempoh 15 hari bekerja, atau atas dasar usaha terbaik kepada institusi dan organisasi bukan kewangan yang berpangkalan di luar Malaysia, tertakluk pada pematuhan mana-mana keperluan berkanun dan/atau peraturan berkaitan yang dikenakan ke atas Syarikat pada masa ini.

Perunding Takaful

Lokasi Rangkaian Cawangan

Hubungi kami

Di Great Eastern Takaful, kami ingin mendengar daripada anda. lanya mudah untuk menghubungi kami, jika anda mempunyai sebarang pertanyaan – klik di sini dan kami akan cuba menjawab semua pertanyaan anda.

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo

Ahli PIDM

TIPS Brochure PIDM