Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Great Eastern Takaful Logo

Kepentingan penulisan wasiat & pembahagian harta pusaka dalam islam

Penulisan wasiat

Apa Itu Wasiat, Hibah, & Faraid?

Sebelum kita terus kepada topik kepentingan wasiat, penting untuk kita ketahui maksud dan perbezaan wasiat, hibah, dan faraid terlebih dahulu. Ramai di kalangan kita yang masih kurang memahami peri pentingnya menulis wasiat untuk membuat perancangan harta di masa hadapan, sedangkan menulis wasiat adalah suatu amalan yang diharuskan. Wasiat merupakan dokumen undang-undang yang sangat penting dalam perancangan pembahagian harta pusaka dan banyak lagi. Menyediakan wasiat membolehkan anda menyatakan hasrat anda mengenai pengagihan aset, penjagaan khas untuk tanggungan anda, perancangan luar jangka, meminimumkan pertikaian keluarga, dan akhirnya memberi anda ketenangan fikiran.

Hibah merujuk kepada pemindahan hak milik sesuatu aset daripada penderma (wahib) kepada penerima (mawhub lahu) tanpa sebarang balasan (Policy Document on Hibah BNM/RH/PD 028-5). Terdapat banyak manfaat hibah salah satunya ialah bagi mengelakkan sebarang pertikaian yang mungkin terjadi di antara keluarga, saudara mara dan pewaris apabila berlakunya kematian. Sesiapa yang ingin menghibahkan harta digalakkan untuk mendapat pengesahan daripada Mahkamah Syariah dan perlu dibuat secara bertulis untuk mengesahkannya. Jadi, apakah perbezaan hibah dan wasiat? Hibah ialah pemberian harta yang berlaku semasa hidup anda, sedangkan wasiat ialah pemberian harta yang berlaku selepas kematian. Manakala Hibah Takaful pula, adalah manfaat Takaful yang berbayar kepada penama (benefisiari) setelah berlaku kematian terhadap peserta takaful. Peserta Takaful boleh menamakan ahli keluarga atau sesiapa sahaja sebagai penerima Manfaat Takaful berdasarkan konsep Hibah Bersyarat. Penamaan boleh dilakukan pada peringkat penyertaan atau sepanjang Sijil Takaful berkuatkuasa.

Manakala faraid adalah pembahagian harta atau pusaka mengikut perundangan Islam kepada waris yang sah dan layak selepas berlakunya kematian ahli keluarga. Sekiranya anda meninggal dunia tanpa wasiat atau hibah, semua harta anda yang dinamakan sebagai harta pusaka akan diagihkan mengikut hukum faraid mengikut bahagian yang ditetapkan bagi setiap waris yang layak. Wasiat dan faraid kedua-duanya pembahagian harta selepas kematian. Penerangan mudahnya ialah wasiat merupakan pembahagian harta yang dirancang, manakala faraid adalah sebaliknya dan harta yang ditinggalkan akan dibahagikan mengikut sistem pembahagian dalam Islam.

Sekarang, anda sudah tahu penerangan ringkas mengenai kaedah pembahagian harta pusakadalam Islam, perbezaan wasiat, hibah, dan faraid serta kepentingan sistem ini. Dalam artikel ini, kami akan meneroka fungsi penting dan manfaat wasiat ini secara terperinci, menekankan sebab-sebab penting untuk anda mempunyai wasiat dan pengurusan wasiat dalam Islam.

1. Perancangan kontingensi

Salah satu fungsi utama wasiat adalah untuk memberi anda keupayaan untuk terlibat dalam perancangan kontingensi. Perancangan kontingensi bermaksud membuat persediaan untuk kejadian tidak dijangka yang mungkin berlaku pada masa hadapan. Ia melibatkan pemikiran ke hadapan dan membuat rancangan sandaran supaya jika berlaku masalah, terdapat rancangan untuk menangani isu tersebut. Dalam konteks wasiat, perancangan kontingensi bermaksud mempertimbangkan perkara yang mungkin berlaku jika orang yang anda ingin tinggalkan harta pusaka anda tidak dapat menerimanya.

Kehidupan tidak dapat diramalkan, dan langkah bijak ialah mempertimbangkan kemungkinan senario di mana penerima yang dimaksudkan mungkin mendahului pewasiat. Wasiat membolehkan anda menamakan benefisiari alternatif atau menggariskan arahan khusus untuk keadaan sedemikian, memastikan aset anda diagihkan seperti yang dimaksudkan walaupun benefisiari asal tidak dapat mewarisi.

2. Pengagihan aset

Pengagihan aset merupakan satu lagi sebab mengapa mempunyai wasiat adalah penting. Ia membolehkan anda memutuskan siapa yang akan memiliki barang-barang anda selepas kematian anda. Dengan menyatakan hasrat anda dengan jelas dalam wasiat, anda boleh memastikan bahawa perkara yang anda usahakan diberikan kepada orang yang anda pilih. Tanpa wasiat, cara pembahagian aset anda mungkin ditentukan oleh undang-undang yang mungkin tidak sepadan dengan apa yang anda mahukan atau apa yang telah anda rancangkan. Mempunyai wasiat memberi anda kuasa untuk terus mengawal dan memastikan orang yang anda sayangi dijaga dengan baik mengikut kehendak anda sendiri.

Pembahagian Harta Keluarga

3. Penjagaan khas untuk tanggungan

Selain itu, menyediakan wasiat adalah penting untuk menjaga keluarga dan orang tersayang yang bergantung kepada anda. Ini termasuk kanak-kanak kecil, ibu bapa tua atau ahli keluarga yang mempunyai keperluan khas. Dengan wasiat, anda boleh membuat rancangan khas untuk mereka. Anda boleh memilih seseorang untuk menjadi penjaga mereka, menubuhkan amanah untuk mengurus wang untuk faedah mereka, atau menetapkan aset tertentu untuk menyediakan keperluan mereka. Dengan cara ini, walaupun selepas anda tiada lagi, anda boleh memastikan bahawa mereka akan terus dijaga. Ia membawa ketenangan fikiran apabila mengetahui bahawa orang yang anda sayangi akan dijaga, dan ia memberi anda jaminan bahawa kesejahteraan dan keselamatan kewangan mereka dijaga.

4. Meminimumkan pertikaian keluarga

Di samping itu, mempunyai wasiat boleh membantu mengelakkan pertengkaran dan perselisihan faham di kalangan ahli keluarga. Apabila tiada dokumen yang jelas dan mengikat di sisi undang-undang, perselisihan pendapat boleh berlaku mengenai siapa yang mendapat apa, dan ini boleh merenggangkan hubungan dan malah membawa kepada prosiding undang-undang yang panjang dan mahal. Dengan menyatakan hasrat anda dengan jelas dalam wasiat, anda memberikan kejelasan dan panduan. Ia membantu semua orang memahami niat anda dan mengurangkan kemungkinan pertikaian. Dengan cara ini, orang yang anda sayangi boleh memberi tumpuan untuk menyokong satu sama lain semasa masa sukar dan mengekalkan keharmonian dalam keluarga.

5. Memberi anda ketenangan fikiran

Akhirnya, salah satu fungsi terbaik tentang mempunyai wasiat adalah ketenangan fikiran yang diberikannya kepada anda. Ini bermakna anda boleh yakin bahawa keinginan anda akan diikuti dan orang yang anda sayangi akan dijaga. Ini melegakan sebarang kebimbangan yang mungkin anda miliki. Dengan wasiat, anda kekal mengawal walaupun anda telah tiada. Ia memastikan barang-barang anda diuruskan seperti yang anda mahukan. Ini membawa rasa selamat dan selesa, mengetahui bahawa segala-galanya akan dikendalikan mengikut kehendak anda. Ketenangan fikiran ini bukan hanya untuk anda tetapi juga untuk orang yang anda sayangi, yang boleh berasa selesa dengan mengetahui bahawa masa depan mereka dilindungi dan mereka akan dijaga.

Secara ringkasnya, wasiat adalah penting kerana ia membantu anda merancang untuk situasi yang tidak dijangka, memutuskan siapa yang mendapat harta benda anda, menjaga tanggungan anda dan mengelakkan pertikaian keluarga. Paling penting, ia memberi anda ketenangan kerana mengetahui bahawa keinginan anda akan diikuti dan orang yang anda sayangi akan dijaga. Dengan mempunyai wasiat yang ditulis dengan baik, anda boleh melindungi aset anda, menyara keluarga anda dan meninggalkan legasi yang berkekalan. Anda boleh mencapainya dengan Great Eastern Takaful Berhad yang mempunyai pelan yang paling sesuai untuk keperluan anda.

Kandungan yang berkaitan
Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo