Great Eastern Takaful Malaysia logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Myanmar
Great Eastern Takaful Malaysia logo

i-Great Harapan Plus

Cetak
Kongsi
i-Great Harapan Plus
Hubungi kami:
Klik untuk ketahui lebih lanjut:
»  Brosur

Kini Semua Orang Boleh Mendapatkan Perlindungan - Tawaran Terhad!

Masih belum terlewat untuk anda mendapatkan perlindungan. Rebut peluang untuk lindungi anda daripada perkara yang tidak diingini dan bantu kurangkan beban kewangan orang yang tersayang dengan proses permohonan yang mudah.

Dengan Penerimaan yang Dijamin i-Great Harapan Plus ini – Kini Semua Orang Boleh Mendapatkan Perlindungan!

Manfaat

 1. Jaminan Penerimaan
  Jaminan Penyertaan bagi perlindungan sehingga 80 tahun hari lahir berikutnya.

 2. Caruman Rendah dengan Perlindungan yang Tinggi
  Dapatkan perlindungan dengan hanya  RM3* sehari bagi Jumlah Perlindungan sehingga RM1 juta.

 3. Jumlah Perlindungan Asassehingga RM250,000
  Jumlah Perlindungan Asas tetap yang secukupnya bermula dari RM100,000 sehingga RM250,000.

 4. Manfaat Hilang Upaya Penuh dan Kekal (HUPK)
  Sekiranya berlaku HUPK sebelum tempoh matang sijil sebelum anda mencapai umur 70 tahun hari lahir berikutnya, jumlah yang akan dibayar adalah seperti berikut:

 5. Tahun Sijil HUPK Bukan Akibat Kemalangan HUPK Akibat Kemalangan
  1 & 2 Pulangan Caruman yang dibayar:
  a) Yuran Wakalah; dan
  b) Caj Tabarru' (ditolak dengan Lebihan Pengunderaitan yang telah diagihkan, jika ada)
  Jumlah Pembayaran2 dari Dana Tabarru.
  3 dan seterusnya Jumlah Pembayaran2 dari Dana Tabarru.

  Pembayaran HUPK akan dibayar kepada Orang Yang Dilindungi dan seterusnya membatalkan kontrak sijil tersebut.

 6. Manfaat Kematian
  Sekiranya berlaku Kematian Bukan Akibat Kemalangan sebelum tempoh ulang tahun sijil sebelum anda mencapai umur 80 tahun hari lahir berikutnya, jumlah yang akan dibayar adalah seperti berikut:
 7. Tahun Sijil Kematian Bukan Akibat Kemalangan
  1 & 2 Pulangan Caruman yang dibayar:
  a) Yuran Wakalah; dan
  b) Caj Tabarru' (ditolak dengan Lebihan Pengunderaitan yang telah diagihkan, jika ada)
  3 dan seterusnya Jumlah Pembayaran2 dari Dana Tabarru'.

 8. Manfaat Kematian Akibat Kemalangan Sehingga RM1juta
  Sekiranya berlaku kematian akibat kemalangan sebelum tempoh matang sijil sebelum anda mencapai umur 70 tahun hari lahir berikutnya, peratusan tambahan daripada Jumlah Perlindungan Asas akan dibayar bersama dengan Manfaat Kematian. Sekiranya kematian akibat kemalangan berlaku:

  di Malaysia Tambahan 100% daripada Jumlah Perlindungan Asas
  akibat kejadian-kejadian berikut:
  1. ketika mengembara sebagai seorang penumpang pengangkutan awam; atau

  2. ketika berada di dalam lif penumpang atau lif elektrik (tidak termasuk lif penumpang atau lif elektrik di kawasan perlombongan atau di dalam bangunan yang sedang dalam pembinaan); atau

  3. akibat kebakaran mana-mana hotel atau bangunan awam (kecuali teater atau pawagam) di mana Orang Yang Dilindungi berada ketika kebakaran bermula..
  Tambahan 200% daripada Jumlah Perlindungan Asas
  di luar Malaysia Tambahan 300% daripada Jumlah Perlindungan Asas

Nota: Tertakluk kepada terma dan syarat.
         *Kadar mungkin akan lebih tinggi atau rendah bergantung kepada jantina, umur dan Jumlah Yang Dilindungi yang dipilih.

1Jumlah Perlindungan Asas dibayar daripada Dana Tabarru'. Dana Tabarru' merujuk kepada kumpulan dana yang diwujudkan bagi tujuan perpaduan dan kerjasama antara peserta yang digunakan untuk membantu semua peserta seandainya berlaku perkara yang tidak diingini.

2Jumlah Pembayaran ialah amaun yang lebih tinggi antara Jumlah Perlindungan atau Caruman yang Dibayar.

Manfaat Tambahan

 1. Khidmat Badal Haji 
  Sekiranya anda meninggal dunia, kami akan memastikan kewajipan Haji anda akan ditunaikan oleh badan organisasi berkaitan. Khidmat ini adalah pilihan tambahan dan anda harus mengisi Borang Perkhidmatan Badal Haji untuk memilih perkhidmatan ini.

  Terhad kepada orang Islam sahaja dan jumlah manfaat yang dibayar mestilah mencukupi untuk perkhidmatan ini.

 2. Khidmat Wakaf
  Sekiranya anda meninggal dunia, amaun daripada Manfaat Kematian (Akibat Kemalangan dan Bukan Akibat Kemalangan), yang mana terpakai, yang telah dipersetujui oleh anda akan disalurkan kepada badan wakaf yang dilantik oleh kami untuk perkhidmatan ini. Khidmat ini adalah pilihan tambahan dan anda harus mengisi Borang Perkhidmatan Wakaf.

 3. Hibah untuk Yang Tersayang atau untuk Amal
  Buat persediaan untuk waris dan/atau organisasi amal yang anda pilih apabila anda mencarum ke i-Great Harapan Plus. Isikan borang penama untuk waris anda dan borang serah hak untuk badan kebajikan yang anda pilih. Buat persediaan serentak untuk KEDUA-DUANYA, hanya dengan Great Eastern Takaful.
harapan
Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Malaysia logo