Bahasa
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei

Penyerahan Atas Talian

Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat tuntutan anda.

 

Langkah 1:  Dapatkan dokumen-dokumen berikut

Untuk tujuan bukti dan pengesahan, sila lengkapkan dokumen-dokumen yang berkaitan berdasarkan tuntutan yang dibuat.

 

Dokumen yang Diperlukan untuk Tuntutan Kemalangan:

 1. Borang Tuntutan Kemalangan – dilengkapkan oleh pemilik sijil / penuntut
 2. Borang Tuntutan Kemalangan – Kenyataan Doktor yang Merawat
 3. Surat Pemberikuasaan / Kebenaran
 4. Senarai Semak Keperluan Penyerahan Tuntutan Keluarga
 5. Borang Kemudahan Kemasukan Kredit

 

Langkah 2:  Menyerah dokumen

 1. Portal pelanggan i-Get In Touch (iGIT)
 2. Perunding Great Eastern Takaful anda

Penyerahan Dokumen Fizikal

Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat tuntuan anda.

 

Langkah 1:  Dapatkan dokumen-dokumen berikut

Untuk tujuan bukti dan pengesahan, sila lengkapkan dokumen-dokumen yang berkaitan berdasarkan  tuntutan yang dibuat.

 

Dokumen yang Diperlukan untuk Tuntutan Kemalangan:

 1. Borang Tuntutan Kemalangan – dilengkapkan oleh pemilik sijil / penuntut
 2. Borang Tuntutan Kemalangan – Kenyataan Doktor yang Merawat
 3. Surat Pemberikuasaan / Kebenaran
 4. Senarai Semak Keperluan Penyerahan Tuntutan Keluarga
 5. Borang Kemudahan Kemasukan Kredit

 

Langkah 2:  Menyerah dokumen

 1. Cawangan Great Eastern Takaful yang terdekat
 2. Pusat Khidmat Pelanggan yang terletak di aras 3, ibu pejabat kami

 

Ibu pejabat:

Great Eastern Takaful Berhad (916257-H)
Aras 3 Menara Great Eastern
303 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur

Kembali ke atas