Bahasa
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Takaful Simpanan dan Pelaburan - i-Great Duo

Takaful Simpanan dan Pelaburan

i-Great Duo | Pelan Takaful Simpanan dan Pelaburan

Perlindungan Takaful dengan pelan pelaburan yang membantu membina kekayaan untuk generasi masa hadapan

Setiap orang mempunyai matlamat berbeza. Matlamat anda mungkin untuk membeli rumah, kenderaan ataupun mengerjakan umrah dan juga haji. Melabur adalah kunci untuk mencapai apa sahaja matlamat yang telah anda tetapkan dalam kehidupan. Pada masa yang sama, anda juga perlu memastikan bahawa anda dilindungi sekiranya sesuatu yang tidak diingini berlaku kepada anda. i-Great Duo memberikan penyelesaian terbaik untuk kedua-dua perkara. Anda boleh membuat pelaburan dan juga mendapat perlindungan dengan hanya satu pelan sahaja.  

Manfaat-manfaat utama

i-Great Duo

Peningkatan peruntukan

Anda mungkin akan menerima peruntukan tambahan 2% daripada Caruman Asas anda untuk setiap tahun caruman ke-3 bagi 10 tahun pertama caruman. Manfaat ini mungkin akan dibayar sebagai hibah daripada kami kepada anda.

i-Great Duo

Pilihan fleksibel

Pilih strategi pelaburan anda mengikut keperluan dan matlamat anda. i-Great Duo menyediakan anda dengan pilihan untuk:
• melakukan pengeluaran
• menambah Akaun Unit Peserta anda melalui caruman tunggal sekurang-kurangnya RM1,000 pada bila-bila masa
• beralih antara 3 jenis dana pada bila-bila masa ketika keperluan anda berubah.

i-Great Duo

Kemudahan tidak luput

i-Great Duo disertakan bersama ‘Kemudahan Tidak Luput’ pada tempoh tiga tahun pertama Sijil. Kemudahan yang berharga ini memastikan Sijil anda akan terus berkuatkuasa walaupun Jumlah Nilai Akaun di dalam Akaun Unit Peserta anda menjadi sifar, selagi caruman dibayar secara konsisten pada setiap tarikh caruman perlu dibayar atau semasa tempoh tenggang dan tiada pengeluaran dibuat dalam masa tiga tahun pertama Sijil.

i-Great Duo

Manfaat matang

Apabila Sijil anda matang, anda akan menerima Jumlah Nilai Akaun di dalam Akaun Unit Peserta jika ada.

Bagaimanakah i-Great Duo berfungsi

Nota dan penafian

Sila ambil perhatian terhadap perkara di bawah untuk memastikan anda memahami sepenuhnya tentang apa yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh produk ini. Jika terdapat keraguan, sila hubungi Perunding Great Eastern Takaful anda.

Kembali ke atas