Bahasa
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
i-Great Idaman

Takaful Simpanan Masa Depan

i-Great Idaman | Pelan Takaful Simpanan untuk Impian Masa Depan

Penuhi matlamat hidup anda dengan pelan yang memberi imbuhan

Terdapat beberapa aspek kehidupan anda yang wajar anda rancang dan menabung dari awal – persaraan anda, pendidikan anak, untuk berpendapatan sendiri, berjimat untuk perbelanjaan yang tidak dijangka dan juga memastikan kehidupan orang yang disayangi sentiasa terpelihara. Salah satu cara yang baik untuk menjamin perkara ini adalah dengan pelan simpanan Takaful. Apa jua matlamat hidup anda, pelan simpanan membantu anda merancang dengan lebih baik dan efisyen. Pelbagai jenis solusi dan pelan simpanan boleh didapati di pasaran tetapi Great Eastern Takaful menawarkan sebuah pelan yang fleksibel serta komprehensif dengan i-Great Idaman.

 

Jaga Kewangan Anda Dengan Pelan Simpanan i-Great Idaman

Dengan i-Great Idaman, tingkatkan pelan simpanan anda dan pada masa yang sama mendapat perlindungan yang diperlukan untuk perancangan hidup anda. Nikmati bayaran tunai tetap setiap 2 tahun untuk memenuhi matlamat-matlamat hidup anda atau laburkan bayaran tunai tersebut dengan kami dan terima 100% keuntungan pelaburan hasil daripada pelaburan anda dan penuhi impian hidup yang lebih bermakna.

Manfaat-manfaat utama

i-Great Idaman

Pembayaran tunai setiap 2 tahun

Terima Pembayaran Tunai daripada Akaun Individu Peserta (PIA) pada setia[ 2 tahun bermula dari penghujung sijil yang ke-2. Anda mempunyai pilihan sama ada untuk menerima tunai atau mendepositkan Pembayaran Tunai dengan kami. Jika anda memilih untuk mendepositkan dengan kami, anda akan menerima 100% daripada keuntungan pelaburan yang diperolehi daripada Pembayaran Tunai yang didepositkan.

i-Great Prestij

Jumlah perlindungan asas bermula dari RM25,000

Dapatkan Jumlah Perlindungan Asas yang tinggi dengan pelan simpanan i-Great idaman bermula dari RM25,000.

i-Great Prestij

Manfaat Kematian dan Hilang Upaya Penuh dan Kekal (HUPK)

Jika berlaku kematian atau HUPK, orang disayangi akan menerima amaun manfaat untuk melindungi mereka daripada kesulitan kewangan.

Perlindungan tambahan

Rancang tabung simpanan anda dengan rider ini untuk meningkatkan perlindungan anda:

●      i-Contributor Benefit Plus Term Rider

Semua caruman yang perlu dibayar pada masa hadapan sehingga tamat tempoh perlindungan akan dibayar kepada Dana Tabarru’ sekiranya penyumbang meninggal dunia atau menghidap HUPK atau penyakit kritikal.

Ganjaran Lebihan Pengunderaitan dan Keuntungan Pelaburan untuk Anda

Dengan i-Great Idaman, sebarang lebihan pengunderaitan daripada Dana Tabarru’ setelah melakukan penyelarasan yang sesuai untuk tujuan kecemasan akan dikongsi di antara semua peserta dan Pengendali Takaful dengan nisbah 50:50. Bahagian anda daripada lebihan tersebut akan dikreditkan semula ke dalam PIA. 100% daripada keuntungan atau kerugian pelaburan (jika ada) daripada PIA akan dikreditkan ke dalam atau didebitkan daripada akaun PIA anda. Sebarang keuntungan pelaburan (jika ada) yang terhasil daripada Dana Tabarru' akan diberikan 100% kepada peserta. Bahagian anda daripada lebihan tersebut akan dikreditkan semula ke dalam akaun PIA.

Bagaimanakah i-Great Idaman berfungsi

 

Dapatkan Pelan Simpanan daripada Great Eastern Takaful!

Untuk peluang simpanan dan pelaburan yang berkualiti dan menyeluruh, mulalah melabur dan menabung dengan Takaful Simpanan oleh Great Eastern Takaful. Ketahui lebih lanjut tentang takaful perubatan oleh Great Eastern Takaful apabila anda layari laman web kami!

Nota dan penafian

Sila ambil perhatian terhadap perkara di bawah untuk memastikan anda memahami sepenuhnya tentang apa yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh produk ini. Jika terdapat keraguan, sila hubungi Perunding Great Eastern Takaful anda.

Kembali ke atas