Bahasa
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Pelan Takaful Perubatan atas talian

Takaful Atas Talian

i-Great Medi Care | Pelan Perlindungan Takaful Perubatan Atas Talian

Penjagaan perubatan peribadi mudah anda

Kebahagiaan sejati adalah menjalani kehidupan seperti yang anda mahukan. Malangnya, kehidupan kita penuh dengan ketidakpastian yang tidak dapat dielakkan, begitu juga dengan kesihatan kita. Dapatkan i-Great Medi Care untuk melengkapi pelan perlindungan asas anda bagi melindungi diri anda daripada perubatan kecemasan yang tidak dijangka.

Manfaat-manfaat utama

i-Great Medi Care

Perlindungan perubatan sehingga umur 80 tahun

Dapatkan perlindungan dan manfaat perubatan sehingga anda mencapai 80 tahun hari lahir berikutnya.

i-Great Medi Care

Tiada pemeriksaan perubatan

Tiada pemeriksaan perubatan akan dijalankan kepada Orang Yang Dilindungi semasa permohonan i-Great Medi Care tertakluk kepada soal selidik kesihatan yang memuaskan.

i-Great Medi Care

Tiada Ko-Takaful

Tiada Ko-Takaful diguna pakai dalam pelan ini. 100% Jumlah kos perubatan akan ditanggung oleh Pengendali Takaful tertakluk kepada had yang dinyatakan.

i-Great Medi Care

Lebihan pengunderaitan dan keuntungan pelaburan

Anda layak menerima Lebihan Pengunderaitan dan Keuntungan Pelaburan, jika ada, di bawah pelan ini. Lebihan Pengunderaitan dan Keuntungan Pelaburan akan dibayar kepada anda melalui sebarang kaedah yang dianggap wajar oleh Pengendali Takaful.

Nota: Lebihan Pengunderaitan dan Keuntungan Pelaburan akan dikira secara tahunan.

Kalkulator

Kalkulator Takaful Perlindungan Hilang Upaya

Klik di sini untuk anggaran amaun perlindungan yang diperlukan.

Kalkulator Bajet Kewangan

Klik di sini untuk mengetahui caruman yang perlu dibayar mengikut kemampuan anda.

Dokumen

Risalah Pemberitahuan Produk

Klik di sini untuk muat turun risalah pemberitahuan produk i-Great Medi Care.

Dokumen sijil
Klik di sini untuk muat turun dokumen sijil i-Great Medi Care.

Bagaimanakah i-Great Medi Care berfungsi

Nota dan penafian

Sila ambil perhatian terhadap perkara di bawah untuk memastikan anda memahami sepenuhnya tentang apa yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh produk ini. Jika terdapat keraguan, sila hubungi pegawai kami di 03-4259 8335 atau emel kepada GreatAssist@greateasterntakaful.com.

Kembali ke atas