Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Great Eastern Takaful Logo

Cara tuntutan skim khairat kematian Takaful

Kematian sememangnya satu topik yang suram dan dianggap tabu untuk dibincangkan. Walau bagaimanapun, ia adalah penting untuk membincangkan pengaturan yang perlu dibuat jika seorang ahli keluarga meninggal untuk memastikan mereka yang masih hidup boleh teruskan hidup tanpa kesusahan. Teruskan membaca untuk mengetahui perkara yang anda perlukan untuk membuat pampasan kematian.

Cara membuat tuntutan khairat kematian Takaful

Apakah tuntutan kematian?

Tuntutan khairat kematian biasa ialah permintaan untuk pembayaran yang dibuat oleh penerima manfaat sijil insurans hayat selepas orang yang diinsuranskan meninggal dunia. Menurut sijil insurans tuntutan kematian, apabila pemegang sijil insurans hayat meninggal dunia, syarikat insurans dikehendaki membayar manfaat kematian kepada penerima sijil yang ditetapkan.

Tuntutan kematian Takaful, sebaliknya, adalah permintaan pembayaran yang dibuat oleh penerima manfaat sijil Takaful selepas kematian pemegang sijil. Apabila peserta Takaful meninggal dunia, penerima sijil yang ditetapkan hendaklah membuat tuntutan selepas kematian dan pengendali Takaful dikehendaki membayar manfaat kematian kepada mereka.

Walau bagaimanapun, tidak seperti insurans hayat konvensional, di mana penanggung insurans melaburkan premium yang dibayar oleh pemegang sijil dan membayar tuntutan daripada kumpulan terkumpul, Takaful beroperasi berdasarkan prinsip tabarru'. Ini bermakna bahawa pemegang sijil menyumbang sejumlah wang ke dalam kumpulan biasa, yang kemudiannya digunakan untuk membayar tuntutan apabila masanya.

Siapa boleh menuntut

Siapa yang boleh menuntut?

Penerima sijil Takaful adalah mereka yang boleh membuat tuntutan kematian. Penerima sijil adalah mereka yang ditetapkan oleh pemegang sijil untuk menerima khairat kematian sekiranya pemegang sijil meninggal dunia. Satu atau lebih pewaris boleh dinamakan sebagai penerima dalam sijil mereka, dan juga boleh menentukan peratusan manfaat kematian yang akan diterima oleh setiap orang.

 

Dokumen diperlukan untuk tuntutan Takaful kematian

Dokumen diperlukan untuk tuntutan Takaful kematian

Sekiranya anda perlu membuat tuntutan kematian melalui Great Eastern Takaful Berhad, anda mempunyai pilihan untuk membuat tuntutan dalam talian atau melalui penyerahan salinan cetak.

Jika anda membuat keputusan untuk membuat tuntutan dalam talian, anda perlu menyerahkan dokumen berikut terlebih dahulu untuk jenis tuntutan yang anda buat. Borang khairat kematian tersebut ialah:

●       Borang Tuntutan Kematian

●       Kenyataan Doktor

●       Tuntutan Faedah Kematian Akibat Kemalangan

●       Surat Kebenaran

●       Borang Tuntutan Faedah Perkabungan/Ihsan

●       Pemberitahuan Tuntutan Kematian

●      Tuntutan Keluarga - Senarai Semak Dokumen

●       Borang Kemudahan Kredit Terus

Selepas anda mengumpulkan dokumen yang diperlukan, anda boleh menyerahkannya melalui i-Get In Touch (iGIT) atau melalui penasihat Great Eastern Takaful anda. Jika anda ingin menghantar borang melalui i-Get In Touch, anda boleh merujuk kepada Panduan Penyerahan Borang Tuntutan (Panduan PDF) dan Penyerahan Tuntutan (Panduan Video) untuk mendapatkan panduan terperinci tentang cara menghantar dokumen.

Jika anda membuat keputusan untuk menyerahkan tuntutan salinan cetak anda, dokumen yang perlu disediakan adalah sama seperti dokumen yang perlu disediakan untuk penyerahan dalam talian. Anda boleh menyerahkan dokumen anda di cawangan Great Eastern Takaful Berhad yang terdekat atau ke Pusat Khidmat Pelanggan kami yang terletak di Aras 3 di Ibu Pejabat.

Anda boleh menyemak status tuntutan anda kemudian dengan menggunakan fungsi ‘Tuntutan Saya’ dalam i-Get In Touch (iGIT).

Walaupun betapa sukarnya untuk bercakap tentang topik kematian, mereka yang meninggal akan meninggalkan keluarganya dengan Tuntutan Kematian untuk hidup tanpa kesusahan. Ketahui lebih lanjut mengenai prosedur Tuntutan Kematian Great Eastern Takaful Berhad di sini.

Kandungan yang berkaitan
Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo

Ahli PIDM

TIPS Brochure PIDM