English
Select your country and language
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei

Nota:

  1. SST sebanyak 6% akan dikenakan ke atas Sumbangan Takaful Kebakaran Jangka Panjang (jika ada).
  2. Amaun sebut harga daripada kalkulator ini mungkin berbeza daripada amaun yang dikira oleh pihak LPPSA.
  3. Sila dapatkan penjelasan lanjut daripada pegawai yang dilantik dan sila rujuk kepada Risalah Pemberitahuan Produk sebelum menyertai pelan ini.
  4. Sebut harga di atas adalah berdasarkan umur hari jadi terhampir.
  5. Perlindungan Takaful Kebakaran Jangka Panjang diunderait oleh Etiqa General Takaful Berhad. 
Back to top