Bahasa
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Myanmar
i-Great Abadi

Takaful Simpanan dan Pelaburan

i-Great Abadi

Perlindungan Takaful dengan pelan pelaburan yang membantu membina kekayaan untuk generasi masa hadapan

i-Great Abadi memperuntukkan kadar caruman sebanyak 95% kepada pelaburan anda bermula dari tahun pertama sijil. Selain itu, pada setiap tahun ke-3 sijil, anda akan menerima tambahan 2% peningkatan peruntukan. Bina kekayaan anda serta pada masa yang sama mendapat perlindungan yang tepat untuk gaya hidup anda.

Manfaat-manfaat utama

i-Great Abadi

Fleksibiliti untuk menambah nilai pelaburan anda

Anda boleh meningkatkan nilai pelaburan anda dengan melakukan penambahan caruman tunggal RM1,000 di mana 95% daripada caruman dibayar akan diperuntukkan kepada dana unit(-unit).

i-Great Abadi

Kami prihatin untuk anda dan orang yang disayangi

i-Great Abadi menyediakan bantuan kewangan untuk anda dan keluarga anda jika berlaku kematian atau TPD.

i-Great Abadi

Manfaat Kematian Akibat Kemalangan (ADB)

Jika berlaku kematian akibat kemalangan dalam tempoh tahun pertama sijil, keluarga anda akan menerima manfaat ADB sekaligus. Amaun maksimum utuk ADB ialah RM100,000.

Tingkatkan perlindungan anda

Dapatkan i-Great Abadi yang khusus untuk anda dengan perlindungan-perlindungan tambahan. Jika anda ingin tambah perlindungan untuk perubatan, Penyakit Kritikal atau hilang upaya, rider-rider berikut boleh dipilih:

Bagaimanakah i-Great Abadi berfungsi

Nota dan penafian

Sila ambil perhatian terhadap perkara di bawah untuk memastikan anda memahami sepenuhnya tentang apa yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh produk ini. Jika terdapat keraguan, sila hubungi Perunding Great Eastern Takaful anda.

Kembali ke atas