Bahasa
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Myanmar
i-Great Idaman

Takaful Simpanan Masa Depan

i-Great Idaman

Penuhi matlamat hidup anda dengan pelan yang memberi imbuhan

Menyimpan boleh mendatangkan hasil jika anda lakukannya secara konsisten. Dengan i-Great Idaman, tingkatkan simpanan anda dan pada masa yang sama mendapat perlindungan yang diperlukan untuk perancangan hidup anda. Nikmati bayaran tunai tetap setiap 2 tahun untuk memenuhi matlamat-matlamat hidup anda atau laburkan bayaran tunai tersebut dengan kami dan terima 100% keuntungan pelaburan hasil daripada pelaburan anda dan penuhi impian hidup yang lebih bermakna.

Manfaat-manfaat utama

i-Great Idaman

Bayaran tunai tetap

Terima bayaran tunai setiap dua tahun, bermula pada hujung tahun kedua sijil.

i-Great Idaman

Ganjaran untuk anda

Anda akan menerima sebarang amaun di dalam Akaun Individu Peserta (PIA) apabila matang. Selain itu, sebarang lebihan pengunderaitan yang terhasil daripada Dana Tabarru’ akan dikongsi di antara peserta dan Pengendali Takaful.

i-Great Idaman

Perlindungan fleksibel

Tempoh bayaran caruman adalah bergantung kepada keperluan perlindungan dan kemampuan kewangan.

i-Great Idaman

Manfaat kematian dan Hilang Upaya Penuh dan Kekal (HUPK)

Jika berlaku kematian atau HUPK, orang disayangi akan menerima amaun manfaat untuk melindungi mereka daripada kesulitan kewangan.

Bagaimanakah i-Great Idaman berfungsi

Nota dan penafian

Sila ambil perhatian terhadap perkara di bawah untuk memastikan anda memahami sepenuhnya tentang apa yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh produk ini. Jika terdapat keraguan, sila hubungi Perunding Great Eastern Takaful anda.

Kembali ke atas