Great Eastern Takaful Malaysia logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Great Eastern Takaful Malaysia logo

M-Tiara Hajj

M-Tiara Hajj

Menunaikan Haji ialah rukun kelima Islam dan yang paling penting dalam kepercayaan dan perpaduan Islam. Sebelum membuat perjalanan, jemaah perlu muhasabah diri, melangsaikan hutang dan merancang supaya mempunyai dana yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan ketika mengerjakan Haji atau Umrah. Lindungi perjalanan anda dengan pelan yang terancang rapi.

Manfaat-manfaat Utama

Manfaat Takaful berganda

Jika berlaku kematian atau Hilang Upaya Penuh dan Kekal (HUPK) semasa mengerjakan Haji atau Umrah, Jumlah Perlindungan Asas akan digandakan.

Badal Haji (Haji yang dilakukan oleh Wakil)

Badal Haji akan diuruskan sekiranya berlaku kematian atau HUPK dan bayaran akan ditolak daripada manfaat takaful sebelum bayaran kepada penama.

Perlindungan untuk Kematian atau HUPK

Jika berlaku kematian, Jumlah Perlindungan Asas daripada Dana Tabarru dan baki akaun individu (PIA) (jika ada) akan dibayar.

Manfaat Adha

Terima manfaat tunai untuk mengerjakan Qurban ke atas satu bahagian haiwan yang akan dikorbankan. Pilih untuk membuat amalan ini sendiri atau lantik ejen Great Eastern Takaful untuk melakukan Qurban untuk anda.

Dapatkan pelan ini

Hubungi 1 300 88 8787, kunjungi mana-mana cawangan Bank Muamalat atau layari www.muamalat.com.my.

Nota dan Penafian:

Sila ambil perhatian terhadap perkara di bawah untuk memastikan anda memahami sepenuhnya tentang apa yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh peroduk ini. Hubungi 1 300 88 8787, kunjungi mana-mana cawangan Bank Muamalat atau layari www.muamalat.com.my.

Nota kaki
  1. Dana Tabarru’ merujuk kepada kumpulan dana wang sumbangan. Ia diwujudkan bagi tujuan perpaduan dan kerjasama antara peserta yag digunakan untuk membantu semua peserta seandainya berlaku perkara yang tidak dijangka. 
  2. Akaun Unit Peserta (PIA) adalah akaun bagi unit yang diperuntukkan, bergantung kepada jumlah caruman yang dibayar.
Notis Penting
  1. M-Tiara Hajj merupakan pelan Takaful Keluarga Bertempoh dengan caruman berkala yang matang pada umur 70 tahun hari lahir berikutnya atau sehingga tempoh maksimum 30 tahun berserta manfaat perlindungan tambahan ketika mengerjakan Ibadah Haji atau Umrah.
  2. Caruman dibayar sehingga tempoh perlindungan tamat atau kematian atau HUPK, mana yang berlaku dahulu. Caruman hendaklah dibayar secara berkala bagi memastikan PIA anda adalah cukup untuk menampung perlindungan anda pada setiap masa.
  3. Anda seharusnya berpuas hati bahawa pelan ini akan memenuhi keperluan anda dengan sebaiknya dan caruman yang dibayar di bawah sijil ini adalah jumlah yang anda mampu bayar.
  4. Anda mempunyai 15 hari ‘tempoh percuma’ daripada tarikh penghantaran sijil untuk meneliti kesesuaian pelan. Jika sijil dikembalikan kepada Pengendali Takaful dalam tempoh ini, Pengendali Takaful akan mengembalikan suatu jumlah yang bersamaan dengan jumlah caruman yang dibayar ditolak dengan perbelanjaan yang ditanggung untuk pemeriksaan perubatan (jika ada).
  5. Anda boleh menerima jumlah baki dalam PIA apabila pelan ditamatkan atau matang, yang mungkin akan kurang daripada jumlah caruman yang diperuntukkan ke dalam PIA. Tiada manfaat akan dibayar dari Dana Tabarru’.
  6. Jumlah di dalam PIA tidak dijamin dan anda menanggung risiko pelaburan di bawah pelan ini.
  7. Anda boleh berhenti membayar caruman dan masih menikmati perlindungan selagi terdapat jumlah yang mencukupi di dalam PIA untuk membayar kadar Tabarru’. Namun terdapat kemungkinan sijil menjadi luput apabila caj yang dikenakan, termasuk kadar Tabarru’, melebihi jumlah baki yang ada di dalam PIA.
Penafian

Tertakluk kepada terma dan syarat. Maklumat ini hanyalah untuk pemberitahuan am sahaja. Anda dinasihatkan untuk merujuk Ilustrasi Manfaat, Risalah Pemberitahuan Produk dan contoh Sijil bagi mendapatkan maklumat terperinci berkenaan ciri-ciri dan manfaat-manfaat pelan sebelum menyertai pelan ini.

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Malaysia logo