Great Eastern Takaful Malaysia logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Great Eastern Takaful Malaysia logo

Suit i-Medik Rider

medical card terbaik

i-Medik memberi anda penyelesaian perlindungan perubatan sehenti untuk meningkatkan keperluan penjagaan kesihatan anda

Untuk menjalani kehidupan anda sepenuhnya, anda perlu menjaga kesihatan anda. Namun, penyakit, kemalangan dan lain-lain halangan perubatan boleh menghalang perancangan masa depan anda – melainkan anda bersedia menghadapinya dari segi kewangan. Suit i-Medik Rider direka khas untuk memberi jaminan kepada anda bahawa kami akan membantu anda jika diperlukan.

Manfaat-manfaat Utama

medical card terbaik
Penambahan 10% Had Tahunan Keseluruhan setiap 3 tahun

Mantapkan penjagaan kesihatan anda dengan insentif tambahan ini. Tingkatkan perlindungan perubatan anda dengan tambahan 10% dari Had Tahunan Keseluruhan Permulaan anda setiap 3 tahun sekiranya tiada tuntutan dilakukan dalam selang 3 tahun sijil sebelumnya.

medical card terbaik
Elaun Tunai Harian dari RM50

Perbelanjaan harian boleh menjadi sesuatu yang berjumlah besar. Gunakan peruntukan yang ditawarkan ini untuk pelbagai kegunaan yang bermanfaat kepada anda.

medical card terbaik
Dapatkan 10x Had Tahunan Keseluruhan

Lindungi diri anda dengan kepastian bahawa pelan perlindungan anda mempunyai kemampuan yang lebih besar, lebih daripada biasa.

i-Medik Rider

Manfaat sepintas lalu

 • Perkongsian kos
 • Kenaikan had tahunan 10% setiap 3 tahun
 • Bantuan kecemasa antarabangsa
i-Medik Xtra Rider

Manfaat sepintas lalu

 • Bayaran penuh untuk manfaat tertentu
 • Penggantian kanta intraocular disebabkan pembedahan katarak
 • 2x jumlah manfaat HUPK dan kematian akibat kemalangan dengan pengangkutan awam
i-Medik Plus Rider

Manfaat sepintas lalu

 • Kenaikan had bilik dan penginapan hospital
 • Tambahan 90 hari rawatan lanjutan
 • Manfaat harian bagi penjaga
i-Medik Xtender Rider

Manfaat sepintas lalu

 • Bayaran penuh untuk caj tertentu
 • 10x had tahunan keseluruhan
 • Tiada had seumur hidup keseluruhan
medical card terbaik

Dapatkan pelan ini

Hubungi Perunding Takaful

Hubungi Perunding Takaful anda untuk mengetahui penyelesaian kewangan mana yang sesuai untuk anda. Belum ada perunding? Tinjau senarai Perunding Takaful kami.

Telefon kami
Untuk pertanyaan
+603 4259 8338
Untuk khidmat pelanggan
1 300 13 8338
Kunjungi kami

Great Eastern Takaful Berhad (916257-H)
Aras 3 Menara Great Eastern
303 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur

Nota dan Penafian:

Sila ambil perhatian terhadap perkara di bawah untuk memastikan anda memahami sepenuhnya tentang apa yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh peroduk ini. Jika terdapat keraguan, sila hubungi Perunding Great Eastern Takaful anda.

Notis Penting
 1. Suite perubatan i-Medik, i-Medik Xtra, i-Medik Plus dan i-Medik Xtendermerupakan rider Takaful Perubatan dan Kesihatan (MHT) dengan penolakan unit yang dilampirkan pada pelan Takaful keluarga berkait pelaburan dengan caruman tetap yang terpilih. Pelan-pelan tersebut merupakan produk takaful keluarga dengan berlandaskan prestasi yang mendasari aset dan bukan suatu produk pelaburan sebenar seperti unit amanah. Perlindungan bagi rider suite perubatan ini dibayar melalui caruman yang dibuat bagi pelan asas dan diuruskan mengikut prinsip Syariah.

 2. Anda seharusnya berpuas hati bahawa rider-rider ini akan memenuhi keperluan anda dengan sebaiknya dan caruman yang dibayar di bawah sijil asas ini adalah amaun yang anda mampu bayar.

 3. Apabila rider-rider ini ditamatkan atau diberhentikan, tiada manfaat akan dibayar dari Dana Tabarru’.

 4. Anda boleh berhenti membayar caruman di bawah sijil asas dan masih menikmati perlindungan selagi terdapat jumlah nilai dana unit yang mencukupi untuk membayar Tabarru’ dan caj perkhidmatan, jika berkenaan. Namun terdapat kemungkinan sijil menjadi luput apabila caj yang dikenakan, termasuk Tabarru’, melebihi jumlah nilai dana unit yang ada. Menyertai terlalu banyak rider atau memilih tahap perlindungan yang tinggi boleh mengurangkan nilai unit.

 5. Tempoh rujukan percuma selama 15 hari dari tarikh penghantaran sijil diberi kepada anda untuk meneliti kesesuaian rider-rider MHT ini. Jika sijil dipulangkan kepada Pengendali Takaful dalam tempoh ini, Pengendali Takaful akan mengkreditkan semula nilai pelaburan yang telah ditolak untuk membayar Tabarru’ (jika ada), ditolak perbelanjaan yang telah ditanggung bagi pemeriksaan perubatan (jika ada), ke dalam PUA.

 6. Jika anda menukar pelan asas/rider MHT daripada sebuah Pengendali Takaful ke sebuah syarikat lain atau jika anda menukar rider MHT anda dengan MHT pelan asas, atau sebaliknya, dengan Pengendali Takaful yang sama, anda perlu menghantar borang cadangan yang mana penerimaan cadangan anda tertakluk kepada terma dan syarat yang akan dikenakan semasa penukaran atau penggantian.

 7. Risalah ini hanyalah untuk maklumat am sahaja. Anda dinasihatkan untuk merujuk risalah pendidikan pengguna untuk MHT, Risalah Pemberitahuan Produk dan contoh dokumen sijil bagi ciri maklumat penting rider sebelum menyertai pelan ini. Pengecualian dan had manfaat yang dinyatakan pada halaman sebelumnya adalah tidak menyeluruh. Jika terdapat percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia untuk risalah ini, versi Bahasa Inggeris akan digunakan. Pengendali Takaful berhak menyemak semula struktur manfaat dan had atau meningkatkan Tabarru’ pada ulang tahun sijil dengan memberi notis sekurang-kurangnya 30 hari. Untuk maklumat lanjut berkenaan terma dan syarat, rujukan hendaklah dibuat kepada sijil yang dikeluarkan oleh Great Eastern Takaful Berhad.
Penafian

Tertakluk kepada terma dan syarat. Maklumat ini hanyalah untuk pemberitahuan am sahaja. Anda dinasihatkan untuk merujuk Ilustrasi Manfaat, Risalah Pemberitahuan Produk dan contoh Sijil bagi mendapatkan maklumat terperinci berkenaan ciri-ciri dan manfaat-manfaat pelan sebelum menyertai pelan ini.

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Malaysia logo