Great Eastern Takaful Malaysia logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Great Eastern Takaful Malaysia logo

Suit i-Medik Rider

i-Medik memberi ganjaran jika kesihatan anda baik dan membantu anda jika berlaku kecemasan perubatan

Untuk menjalani kehidupan anda sepenuhnya, anda perlu manjaga kesihatan anda. Namun, penyakit, kemalangan dan lain-lain halangan perubatan boleh menghalang perancangan masa depan anda – melainkan anda bersedia menghadapinya dari segi kewangan. Suit i-Medik direka khas untuk memberi jaminan kepada anda bahawa kami akan membantu anda jika diperlukan.

Manfaat-manfaat Utama

i-Medik Rider

Menyediakan perkongsian kos untuk bil perubatan anda dan kenaikan had tahunan 10% setiap 3 tahun serta bantuan kecemasan perubatan serata dunia.

i-Medik Xtra Rider

Menyediakan perlindungan penuh untuk bil perubatan anda serta 2X jumlah untuk HUPK dan Kematian yang disebabkan kemalangan. Juga memberi perlindungan terhadap penggantian Kanta Intraokular disebabkan pembedahan katarak.

i-Medik Plus Rider

Dapatkan tambahan 90 hari untuk rawatan lanjutan. Anda juga akan menerima manfaat harian bagi penjaga serta kenaikan elaun tunai harian.

Pilihan sehingga 5 pelan

Pilih pelan perubatan yang bersesuaian dengan kemampuan anda untuk menerima penjagaan perubatan yang anda perlukan.

Manfaat-manfaat penjagaan kesihatan yang komprehensif

Dengan kad perubatan, urusan kemasukan hospital anda menjadi mudah dan anda mendapat perlindungan untuk pelbagai keadaan perubatan termasuk rawatan sebelum dan selepas kemasukan hospital, rawatan kanser pesakit luar dan rawatan dialisis buah pinggang serta banyak lagi.

Dapatkan pelan ini

Hubungi Perunding Takaful

Hubungi Perunding Takaful anda untuk mengetahui penyelesaian kewangan mana yang sesuai untuk anda. Belum ada perunding? Tinjau senarai Perunding Takaful kami.

Telefon kami
Untuk pertanyaan
+603 4259 8338
Untuk khidmat pelanggan
1 300 13 8338
Kunjungi kami

Great Eastern Takaful Berhad (916257-H)
Aras 3 Menara Great Eastern
303 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur

Nota dan Penafian:

Sila ambil perhatian terhadap perkara di bawah untuk memastikan anda memahami sepenuhnya tentang apa yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh peroduk ini. Jika terdapat keraguan, sila hubungi Perunding Great Eastern Takaful anda.

Notis Penting
  1. Suite perubatan i-Medik, i-Medik Xtra dan i-Medik Plus Rider merupakan rider Takaful Perubatan dan Kesihatan (MHT) dengan penolakan unit yang dilampirkan pada pelan Takaful keluarga berkait pelaburan dengan caruman tetap yang terpilih. Pelan-pelan tersebut merupakan produk takaful keluarga dengan berlandaskan prestasi yang mendasari aset dan bukan suatu produk pelaburan sebenar seperti unit amanah. Perlindungan bagi rider suite perubatan ini dibayar melalui caruman yang dibuat bagi pelan asas dan diuruskan mengikut prinsip Syariah.
  2. Anda seharusnya berpuas hati bahawa rider-rider ini akan memenuhi keperluan anda dengan sebaiknya dan caruman yang dibayar di bawah sijil asas ini adalah amaun yang anda mampu bayar.
  3. Apabila rider-rider ini ditamatkan atau diberhentikan, tiada manfaat akan dibayar dari Dana Tabarru’.
  4. Anda boleh berhenti membayar caruman di bawah sijil asas dan masih menikmati perlindungan selagi terdapat jumlah nilai dana unit yang mencukupi untuk membayar Tabarru’ dan caj perkhidmatan, jika berkenaan. Namun terdapat kemungkinan sijil menjadi luput apabila caj yang dikenakan, termasuk Tabarru’, melebihi jumlah nilai dana unit yang ada. Menyertai terlalu banyak rider atau memilih tahap perlindungan yang tinggi boleh mengurangkan nilai unit.
  5. Tempoh rujukan percuma selama 15 hari dari tarikh penghantaran sijil diberi kepada anda untuk meneliti kesesuaian rider-rider MHT ini. Jika sijil dipulangkan kepada Pengendali Takaful dalam tempoh ini, Pengendali Takaful akan mengkreditkan semula nilai pelaburan yang telah ditolak untuk membayar Tabarru’ (jika ada), ditolak perbelanjaan yang telah ditanggung bagi pemeriksaan perubatan (jika ada), ke dalam PUA.
  6. Jika anda menukar pelan asas/rider MHT daripada sebuah Pengendali Takaful ke sebuah syarikat lain atau jika anda menukar rider MHT anda dengan MHT pelan asas, atau sebaliknya, dengan Pengendali Takaful yang sama, anda perlu menghantar borang cadangan yang mana penerimaan cadangan anda tertakluk kepada terma dan syarat yang akan dikenakan semasa penukaran atau penggantian.
Penafian

Maklumat ini hanyalah untuk pemberitahuan am sahaja. Anda dinasihatkan untuk merujuk Ilustrasi Manfaat, Risalah Pemberitahuan Produk dan contoh Sijil bagi mendapatkan maklumat terperinci berkenaan ciri-ciri dan manfaat-manfaat pelan sebelum menyertai pelan ini.

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Untuk pertanyaan
Untuk khidmat pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Cari Perunding Takaful
Great Eastern Takaful Malaysia logo