Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Myanmar
Great Eastern Takaful Logo

Piagam Pelanggan

PENGENALAN

Di Great Eastern Takaful Berhad, misi kami adalah untuk membuka jalan ke kehidupan yang HEBAT dan CERIA: Takaful untuk ANDA & SAYA.

Kenyataan Misi Kami terdiri daripada:

 • Menjaga keperluan kitaran hayat anda dengan produk yang menarik dan mampu milik

 • Mengalami saat-saat hebat bersama kami; kami menunaikan janji-janji kami tepat pada masa, setiap masa

 • Untuk menjadi rakan terpilih bagi semua pemegang amanah dengan menarik dan membangunkan bakat berasaskan nilai

GETB juga menganggap pematuhan terhadap keperluan pelbagai pengawal selia termasuk keperluan Syariah; salah satu yang paling penting dan salah satu keutamaan strategik kami. Unit Maklum Balas Pelanggan kami menggalakkan urusan yang wajar dalam urusan perniagaan dengan peserta dan bersedia melindungi kepentingan pemegang kepentingan kami.

MUDAH DIHUBUNGI

Kami komited untuk memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan dalam menangani aduan dan pertanyaan. Anda boleh menangani semua masalah atau aduan berkaitan dengan pengendalian maklumat peribadi anda dengan menghubungi kami melalui saluran berikut:

 • Kunjungi mana-mana 21 daripada pusat perkhidmatan kami di seluruh negara

 • Hubungi talian tol percuma di 1 300 13 8338

 • Tulis kepada kami di:

  Unit Maklum Balas Pelanggan
  Great Eastern Takaful Berhad
  Aras 3 Menara Great Eastern
  303 Jalan Ampang
  50450 Kuala Lumpur

  Tel: 1 300 13 8338
  Faks: (603) 4259 8808

  E-mel: i-greatcare@greateasterntakaful.com

KOMITMEN KAMI UNTUK PERTANYAAN DAN ADUAN

Kami percaya bahawa anda berhak mendapat layanan yang cekap, jujur ​​dan adil dalam urusan anda dengan kami, terutamanya jika ada masalah.

Kami ingin tahu jika kami boleh memperbaiki perkhidmatan kami dan mengalu-alukan maklum balas anda kerana kami benar-benar ingin menyelesaikan sebarang masalah yang anda mungkin ada. Jika kami tidak memenuhi jangkaan anda, sila maklumkan kepada kami. Jika kami telah melebihi jangkaan anda, kami ingin mendengar daripada anda.

Proses pengendalian aduan kami adalah berdasarkan kepada prinsip-prinsip berikut: -

 • Penerimaan - kami menyedari bahawa kami mungkin tidak memenuhi jangkaan anda dan akan menerima semua aduan.

 • Pemilikan - kami bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah anda. Jika kami perlu menghantarkannya kepada orang lain kerana sifat atau kerumitan pertanyaan / aduan, kami akan memaklumkan kepada anda.

 • Pengumpulan maklumat - kami akan mengesahkan butiran aduan anda dan menjelaskan jika kami tidak pasti.

 • Layanan - kami akan memastikan anda dan aduan anda dilayan dengan adil.

 • Komitmen - kami akan menyusul apa yang kami katakan sanggup untuk lakukan.

 • Ketepatan masa - sekiranya kami tidak dapat menyelesaikan aduan anda dengan segera, kami akan berusaha untuk menyelesaikannya dalam tempoh 14 hari. Bagi aduan yang mungkin mengambil lebih banyak masa untuk diselesaikan, kami akan memaklumkan kepada anda kemajuan kami.

 • Penyelesaian - kami berhasrat untuk mencapai penyelesaian yang saling boleh diterima untuk semua aduan.

   

Butiran Pertanyaan / Aduan anda

Demi menyelesaikan aduan anda, adalah penting untuk anda memberikan kami sebanyak maklumat yang mungkin apabila anda menghubungi kami. Sila berikan maklumat berikut, seperti:

 • Maklumat Akaun - nama, nombor sijil atau no akaun anda

 • Maklumat perhubungan - nombor telefon mudah alih anda atau kaedah pilihan lain (nombor rumah, nombor telefon bimbit alternatif, e-mel, dan lain-lain). Jika anda ingin dipanggil hanya pada waktu tertentu, sila maklumkan kepada kami.

 • Maklumat Aduan - apakah aduan anda, apa yang berlaku, bila ia berlaku dan siapa yang terlibat. Jika anda mempunyai bukti untuk menyokong aduan anda, sila berikan kepada kami juga.

Apabila kami menerima maklumat yang mencukupi, kami akan dapat menyiasat aduan anda dan berusaha untuk mencapai penyelesaian.

Jika anda rasa bahawa aduan anda tidak diselesaikan dengan baik, kami akan menasihati anda tentang jalan penyelesaian alternatif.

Rakaman Aduan

Semua aduan yang diterima direkodkan dalam daftar dan nombor rujukan diperuntukkan kepada setiap aduan. Fail aduan dibuka untuk dokumentasi rekod dan kerja yang dilakukan pada setiap kes. Di samping itu, status dan kemajuan setiap aduan disimpan dalam sistem untuk memudahkan pantauan, pengesanan, mendapatkan semula dan analisis.

RESPON SEGERA TERHADAP PERTANYAAN

Kami berusaha untuk menyediakan respon yang menepati masa bagi semua interaksi dengan kami.

 1. Pelanggan Jumpa Terus
  Anda akan dilayan dalam masa 10 minit.

 2. Pertanyaan Telefon
  • Respon kepada aduan telefon dengan segera.

  • Panggilan dijawab dalam 3 deringan.

  • Kes yang mudah dan terus akan diselesaikan dan dibalas dengan segera.

  • Kes-kes rumit, yang memerlukan susulan, akan dibalas dalam masa 2 hari bekerja.

 3. Pertanyaan melalui e-mel dan surat-menyurat
  • Satu respon automatik untuk mengesahkan penerimaan akan dihantar kepada penghantar apabila menerima e-mel.

  • Jawapan e-mel akan diberi dalam tempoh tiga hari bekerja dari tarikh penerimaan untuk pertanyaan.

  • Surat-menyurat akan dijawab dalam tempoh tiga hari bekerja dari tarikh penerimaan untuk pertanyaan mudah. Anda akan diberi kemas kini secara berkala jika pertanyaan adalah rumit dan memerlukan siasatan mendalam.

RESPON YANG CEPAT UNTUK ADUAN

Kami berusaha untuk memberikan respons tepat pada masa untuk semua interaksi anda dengan kami.

 1. Pelanggan Jumpa Terus
  Anda akan dilayan dalam masa 10 minit.

 2. Aduan Melalui Telefon
  • Respon kepada aduan telefon adalah segera.

  • Panggilan dijawab dalam 3 deringan.

  • Kes yang mudah dan terus akan diselesaikan dan dibalas dengan segera.

  • Kes-kes rumit, yang memerlukan susulan, akan dibalas dalam tempoh 2 hari bekerja.

 3. Aduan melalui e-mel dan surat-menyurat
  • Satu respons automatik untuk mengesahkan penerimaan akan dihantar kepada penghantar apabila menerima e-mel.

  • Jawapan e-mel akan diberi dalam tempoh tiga hari bekerja dari tarikh penerimaan untuk pertanyaan.

  • Surat-menyurat akan dijawab dalam tempoh tiga hari bekerja dari tarikh penerimaan untuk pertanyaan mudah. Anda akan diberi kemas kini secara berkala jika pertanyaan adalah rumit dan memerlukan siasatan mendalam.

MENEPATI JANJI KAMI MELALUI PROSES TUNTUTAN KAMI

Ia adalah usaha kami untuk menyelesaikan segera tuntutan wajar melalui prosedur yang seragam dalam pentadbiran tuntutan. Bagi memudahkan tuntutan anda, anda perlu mengemukakan dokumen yang mencukupi. Untuk dokumentasi yang berkaitan dengan tuntutan tertentu, sila layari halaman tuntutan kami.

Sekiranya anda perlukan maklumat lanjut tentang bagaimana hendak menyerahkan tuntutan atau memuat turun borang tuntutan sila layari halaman tuntutan kami.

Setelah anda membuat penyerahan anda, anda boleh menjangkakan respon daripada kami dalam tempoh 14 hari bekerja.

Sekiranya anda tidak puas hati dengan keputusan tuntutan kami, sila hubungi

Unit Maklum Balas Pelanggan
Great Eastern Takaful Berhad
Aras 3 Menara Great Eastern
303 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur

Tel: 1 300 13 8338

Faks: +603 4259 8808

E-mel: i-greatcare@greateasterntakaful.com

PERKARA PENTING UNTUK DIINGATI

 1. Tempoh Pertimbangan
  Sijil boleh dibatalkan dengan mengembalikannya kepada Pengendali Takaful dengan tangan atau pos berdaftar dalam tempoh lima belas (15) hari selepas penerimaan oleh anda atau orang yang tinggal di kediaman anda, kemudian kami akan membayar balik jumlah:-

  • Jumlah sumbangan yang belum diperuntukkan untuk membeli unit;

  • Nilai unit yang telah diperuntukkan (jika ada) pada Nilai Aset Bersih masing-masing pada Penilaian Tarikh seterusnya;

  • Mana-mana Tabarru dan Caj Perkhidmatan yang telah ditolak;

  Ditolak Perbelanjaan perubatan yang yang mungkin telah dilakukan ke atas orang yang dilindungi. Sila ambil perhatian bahawa bagi maksud menentukan tempoh lima belas (15) hari, sijil ini akan disifatkan sebagai dipulangkan kepada Pengendali Takaful pada tarikh kami telah menerimanya atau tarikh ia telah dihantar kepada kami melalui pos berdaftar.

 2. Menamatkan Perlindungan Takaful Anda Untuk Memperoleh Pelan Takaful Baru
  Setelah luput atau menyerahkan sijil takaful yang sedia ada untuk menggantikannya dengan yang lain (dengan pengendali takaful yang sama atau yang berbeza) anda akan rugi!

  • Caruman sijil baru biasanya yang lebih tinggi berdasarkan umur semasa

  • Anda mungkin perlu membayar caruman tambahan atau perlindungan takaful dinafikan jika terdapat perubahan dalam status kesihatan anda.

  • Dalam kebanyakan polisi perubatan dan penyakit kritikal, tempoh menunggu (tempoh apabila tiada tuntutan akan berbayar) bermula dari tarikh sijil dikeluarkan atau pengembalian semula hari ini, yang mana terkemudian.

  Anda dapat memenuhi objektif kewangan dengan menaik taraf perlindungan takaful anda berbanding dengan menggantikannya. Gunakan hak anda untuk mengekalkan objektif kewangan anda dan berwaspadalah terhadap pengaruh tak wajar mana-mana pihak untuk menamatkan sijil semasa anda.

 3. Bayaran Caruman

  • Anda boleh membayar caruman anda secara tunai (kaedah Suku Tahunan, Setengah Tahunan & Tahunan) di cawangan Great Eastern Life Malaysia, Perbankan Internet (CIMB Click, Maybank2U & PBe Online Banking) & JomPAY (boleh didapati di Perbankan Internet dan telefon mudah alih di 40 bank), atau

  • Cek (kaedah Suku Tahunan, Setengah Tahunan & Tahunan). Jika anda membayar caruman anda melalui cek, sentiasa pastikan bahawa cek tersebut hanya dibayar kepada Great Eastern Takaful Berhad, atau

  • Kemudahan Debit Auto melalui bank terpilih: Maybank, RHB Bank, CIMB Bank, Public Bank & Bank Simpanan Nasional (BSN), atau

  • Kemudahan Kebenaran Direct Debit (DDA) melalui 13 bank yang disediakan oleh MyClear , atau

  • Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA), hanya untuk kakitangan Kerajaan sahaja, atau

  • Kad Kredit - pembayaran melalui akaun Visa atau MasterCard Malaysia.

  *Untuk produk-produk Saluran Langsung, bayaran caruman adalah melalui Kad Kredit sahaja.

  Apabila membayar caruman, sila pastikan anda mendapat resit rasmi kami yang merupakan dokumen cetakan komputer yang tidak memerlukan tandatangan. Sila ambil perhatian bahawa tiada sebarang resit akan dikeluarkan untuk pembayaran caruman yang dibuat melalui kemudahan arahan bank, auto-debit dan kad kredit bank. Dalam kes-kes tersebut, pengesahan daripada penyata bank atau kad kredit masing-masing merupakan bukti pembayaran.

 4. Pemahaman dan Ketelusan dalam Maklumat Produk
  Kami juga komited pada setiap masa, bagi memastikan semua maklumat dan pendedahan produk dan perkhidmatan kami adalah adil, tepat dan menyeluruh. Oleh itu, kami tidak boleh terlibat dalam penipuan, pengeliruan atau salah nyata berkenaan dengan produk dan perkhidmatan kami.
Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo