Bahasa
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Pelan takaful keluarga yang komprehensif dengan pelbagai manfaat yang lengkap

Takaful Keluarga

i-Great Evo | Pelan Takaful Keluarga Komprehensif

Pelan perlindungan evolusi untuk perkembangan keperluan anda

Semua orang melalui pelbagai peringkat dan cabaran dalam hidup. i-Great Evo memberi anda peluang untuk menyesuaikan pelan perlindungan anda mengikut tahap dan kemampuan hidup anda. Dengan ciri Perlindungan Lanjutan Automatik dan lampiran rider yang komprehensif, i-Great Evo adalah jalan yang terbaik untuk anda mendapatkan perlindungan yang menyeluruh, kerana i-Great Evo adalah pelan perlindungan evolusi untuk perkembangan keperluan anda.

Manfaat-manfaat utama

i-Great Evo

Caruman bulanan dari RM50

Dapatkan perlindungan penting dengan Jumlah Perlindungan bermula daripada RM15,000 tertakluk pada caruman bulanan serendah RM50.

i-Great Evo

Perlindungan Lanjutan Automatik

Nikmati perlindungan berterusan selepas matang sehingga 80 atau 100 tahun hari lahir berikutnya dengan Perlindungan Lanjutan Automatik. 

i-Great Evo

Manfaat Hilang Upaya Penuh & Kekal dan Kematian 

Sekiranya berlaku Hilang Upaya Penuh & Kekal sebelum tempoh ulang tahun Sijil sebelum umur yang dicapai 70 tahun hari lahir berikutnya atau berlaku kematian sebelum Sijil matang, berikut akan dibayar:
• Jumlah Perlindungan Asas; dan
• Sebarang baki jumlah dalam Akaun Individu Peserta

Manfaat tambahan

Manfaat matang, ihsan dan Kemudahan Tidak Luput

Anda akan menerima sebarang jumlah di dalam Akaun Unit Peserta apabila pelan anda matang dan waris anda akan menerima sejumlah RM2,000 sekiranya anda meninggal dunia.

Perlindungan Penyakit Kritikal paling luas di Malaysia

Sila klik di sini untuk melihat senarai 56 penyakit kritikal.

Perkhidmatan Badal Haji, Wakaf dan Hibah

Perkhidmatan-perkhidmatan ini adalah opsyenal dan anda perlu mengisi borang perkhidmatan Badal Haji, borang perkhidmatan Wakaf, borang penama dan borang serah hak untuk perkhidmatan pilihan anda masing-masing.

Tingkatkan perlindungan anda

Tingkatkan pelan i-Great Evo anda untuk perlindungan yang lebih komprehensif melalui 8 rider-rider pilihan ini:

 

Perubatan dan Penghospitalan

 

Penyakit Kritikal

 

Perlindungan Kemalangan

 

Pengecualian Caruman

Bagaimanakah i-Great Evo berfungsi

Nota dan penafian

Sila ambil perhatian terhadap perkara di bawah untuk memastikan anda memahami sepenuhnya tentang apa yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh produk ini. Jika terdapat keraguan, sila hubungi Perunding Great Eastern Takaful anda.

Kembali ke atas