Bahasa
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
i-Great Yaqeen - Perlindungan ke arah keyakinan kewangan

Takaful Kesihatan

i-Great Yaqeen | Perlindungan ke arah Keyakinan Kewangan

Perlindungan ke arah keyakinan kewangan

Memastikan diri dan keluarga dilindungi adalah salah satu cara menunjukkan kasih sayang kita. Selain daripada perlindungan Takaful keluarga asas, kita harus ingat bahawa perlindungan penyakit kritikal juga amat penting melihatkan kes-kes penyakit kritikal yang kian meningkat saban tahun. Tahukah anda bahawa anda boleh melindungi diri dengan i-Great Yaqeen, pelan yang menyediakan perlindungan 61 penyakit kritikal untuk kanak-kanak dan dewasa, Manfaat Penjagaan Penting (penjagaan hospital tambahan), dan manfaat matang, dengan caruman berpatutan. Ambil langkah proaktif ke arah keyakinan kewangan sekarang!

 

Apakah Itu Perlindungan Keyakinan Kewangan?

Perlindungan keyakinan kewangan merujuk kepada pelan perlindungan takaful komprehensif yang direka untuk memberikan keselamatan kewangan dan ketenangan minda dalam menghadapi perbelanjaan perubatan dan penyakit kritikal yang tidak dijangka. Jenis perlindungan ini melangkaui perlindungan Takaful biasa dengan menawarkan manfaat tambahan yang disesuaikan untuk meliputi pelbagai penyakit kritikal, kos hospitalisasi, dan juga sokongan kewangan semasa tempoh pemulihan. Dengan memastikan anda mempunyai sumber kewangan yang diperlukan, perlindungan keyakinan kewangan membantu anda dan keluarga anda mengekalkan kestabilan dan memberi tumpuan kepada pemulihan semasa menghadapi masa-masa mencabar.

 

Kepentingan Perlindungan Keyakinan Kewangan

Kepentingan perlindungan keyakinan kewangan tidak boleh dipandang remeh, terutama di dunia hari ini di mana kejadian penyakit kritikal semakin meningkat. Berikut adalah sebab-sebab mengapa ia penting:

 

 • Perlindungan Komprehensif: Dengan peningkatan prevalensi penyakit kritikal, mempunyai pelan takaful yang meliputi pelbagai keadaan memastikan anda bersedia menghadapi sebarang kemungkinan.
 • Keselamatan Kewangan: Rawatan perubatan dan pemulihan boleh menjadi mahal. Perlindungan keyakinan kewangan memastikan anda mempunyai dana yang diperlukan untuk menampung kos ini tanpa menghabiskan simpanan atau berhutang.
 • Ketenangan Minda: Mengetahui bahawa anda dilindungi secara kewangan membolehkan anda memberi tumpuan kepada kesihatan dan pemulihan tanpa tekanan tambahan mengenai kewangan.
 • Perancangan Jangka Panjang: Perlindungan ini membantu anda merancang masa depan dengan yakin, mengetahui bahawa anda dan keluarga anda dilindungi daripada risiko kewangan yang besar.

 

Manfaat Pelan Perlindungan Keyakinan Kewangan untuk Keluarga

Pelan perlindungan keyakinan kewangan menyediakan pelbagai manfaat untuk anda dan keluarga anda, memastikan kesejahteraan dan keselamatan mereka:

 

 • Perlindungan Kesihatan Komprehensif: Melindungi terhadap spektrum penyakit kritikal yang luas, memastikan kedua-dua kanak-kanak dan dewasa dilindungi.
 • Penjagaan Hospitalisasi Tambahan: Menawarkan manfaat penjagaan penting yang meliputi perbelanjaan hospitalisasi tambahan, mengurangkan beban kewangan kepada keluarga.
 • Manfaat Kematangan: Menyediakan manfaat kematangan, memastikan sumbangan anda menghasilkan pulangan kewangan walaupun tiada tuntutan dibuat, meningkatkan perancangan kewangan dan keselamatan anda.
 • Kelangsungan Gaya Hidup: Memastikan keluarga anda dapat mengekalkan gaya hidup mereka dan memenuhi perbelanjaan harian walaupun semasa tempoh sakit dan pemulihan.

 

Kepentingan Pelan takaful seperti i-Great Yaqeen

Pelan takaful seperti i-Great Yaqeen di Malaysia adalah sangat penting untuk perlindungan keyakinan kewangan yang komprehensif. Berikut adalah sebab-sebabnya:

 

 • Perlindungan Penyakit Kritikal yang Luas: Meliputi 61 penyakit kritikal, memberikan perlindungan yang kukuh untuk kedua-dua kanak-kanak dan dewasa. Pelbagai perlindungan ini memastikan anda dilindungi daripada kebanyakan risiko kesihatan utama.
 • Manfaat Penjagaan Penting: Menawarkan penjagaan hospitalisasi tambahan, meliputi kos tambahan yang mungkin tidak termasuk dalam pelan perubatan biasa. Ini membantu mengurangkan tekanan kewangan semasa tinggal di hospital.
 • Sumbangan Mampu Milik: Menyediakan perlindungan yang besar pada kadar yang berpatutan, menjadikannya boleh diakses untuk banyak keluarga. Ini memastikan perlindungan kewangan dapat dicapai tanpa mengorbankan matlamat kewangan lain.
 • Manfaat Kematangan: Memastikan sumbangan anda bukan sahaja melindungi tetapi juga produktif, menawarkan pulangan yang dapat menyokong kestabilan kewangan jangka panjang anda.

 

Dengan memilih i-Great Yaqeen, anda bukan sahaja memperoleh pelan Takaful; anda melabur dalam jaringan keselamatan kewangan yang komprehensif yang memastikan kesejahteraan dan ketenangan minda keluarga anda. Mengambil langkah proaktif ini menuju keyakinan kewangan bermakna anda boleh memberi tumpuan kepada apa yang benar-benar penting — kesihatan anda dan orang yang anda sayangi — tanpa bimbang tentang ketidakpastian kewangan.

Manfaat-manfaat utama

yaqeen-icon1

Perlindungan 61 Penyakit Kritikal untuk Kanak-Kanak dan Dewasa

Apabila orang yang dilindungi didiagnosis dengan mana-mana salah satu Penyakit Kritikal ("Kejadian yang Dilindungi") kecuali Angioplasti dan Rawatan Invasif Lain untuk Penyakit Arteri Koronari, berikut akan dibayar:
 

 • Untuk Orang yang Dilindungi berumur 19 tahun hari lahir berikutnya dan ke atas, 100% daripada Jumlah Pembayaran.

 • Untuk Orang yang Dilindungi Kanak-kanak berumur 18 tahun hari lahir berikutnya dan ke bawah, Had Jumlah Pembayaran sebanyak 50% daripada Jumlah Perlindungan Asas akan dibayar. Baki akan dibayar apabila berlaku sebarang Kejadian yang Dilindungi apabila Orang yang Dilindungi berumur 19 tahun hari lahir berikutnya dan ke atas.

yaqeen-icon2

Manfaat Penjagaan Penting (Penjagaan hospital tambahan)

Sekiranya Orang yang Dilindungi dimasukkan ke hospital di Unit Rawatan Rapi (ICU) untuk sekurang-kurangnya 5 hari berturut-turut, jumlah sekaligus sebanyak RM10,000 akan dibayar daripada Dana Tabarru’.

yaqeen-icon3

Manfaat matang

Apabila pelan ini matang, amaun yang tinggal, jika ada, daripada Akaun Individu Peserta akan dibayar.

Bagaimanakah i-Great Yaqeen berfungsi

Nota dan penafian

Sila ambil perhatian terhadap perkara di bawah untuk memastikan anda memahami sepenuhnya tentang apa yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh produk ini. Jika terdapat keraguan, sila hubungi Perunding Great Eastern Takaful anda.

Kembali ke atas