Bahasa
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Pelan Takaful Atas Talian - i-Great Murni 2.0

Takaful Atas Talian

i-Great Murni 2.0 | Pelan Takaful Atas Talian yang Mudah

Mudahnya mendapatkan perlindungan!

Kini, anda boleh mendapat perlindungan semudah mungkin. Kuasa menentukan apa yang terbaik untuk kewangan anda terletak di tangan anda sendiri dan penuhi keperluan perlindungan anda. Capai hasrat murni anda dengan i-Great Murni 2.0

Manfaat-manfaat utama

i-Great Murni 2.0

Pengunderaitan perubatan dipermudahkan

Dapatkan pelan ini tanpa sebarang kerumitan.

i-Great Murni 2.0

Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000

Pilih amaun perlindungan bermula dari RM100,000 sehingga RM500,000 untuk Manfaat Kematian atau Hilang Upaya Penuh dan Kekal (HUPK) untuk melindungi orang yang disayangi daripada beban kewangan.

i-Great Murni 2.0

Elaun pengurusan pengebumian

Jika berlaku kematian, keluarga anda akan menerima RM5,000 yang didahulukan daripada Manfaat Kematian untuk membantu mereka dalam pengurusan pengebumian.

i-Great Murni 2.0

Lebihan pengunderaitan dan keuntungan pelaburan

Anda layak menerima lebihan pengunderaitan dan keuntungan pelaburan, jika ada, di bawah pelan ini. Lebihan pengunderaitan dan keuntungan pelaburan akan dibayar kepada anda melalui sebarang kaedah yang dianggap wajar oleh pengendali Takaful.

 

Nota: Lebihan pengunderaitan dan keuntungan pelaburan akan dikira secara tahunan.

Kalkulator

Kalkulator analisis keperluan
Klik di sini untuk anggaran amaun perlindungan yang diperlukan.

Kalkulator bajet kewangan
Klik di sini untuk mengetahui caruman yang perlu dibayar mengikut kemampuan anda.

 

Dokumen

Risalah Pemberitahuan Produk
Klik di sini untuk muat turun risalah pemberitahuan produk i-Great Murni.


Dokumen Sijil
Klik di sini untuk muat turun dokumen sijil i-Great Murni.

Bagaimanakah i-Great Murni 2.0 berfungsi

Nota dan penafian

Sila ambil perhatian terhadap perkara di bawah untuk memastikan anda memahami sepenuhnya tentang apa yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh produk ini. Jika terdapat keraguan, sila hubungi pegawai kami di 03-4259 8335 atau emel kepada GreatAssist@greateasterntakaful.com.

Kembali ke atas