Bahasa
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Pelan takaful komprehensif yang menawarkan perlindungan terhadap 50 jenis penyakit kritikal

Takaful Atas Talian

i-Great Critical Care | Pelan Komprehensif Perlindungan Takaful Untuk 50 Penyakit Kritikal

Teman anda pada waktu kritikal

Kesihatan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk anda dan keluarga. Kehidupan yang serba pantas dan perubahan gaya hidup masa kini telah menyumbang kepada peningkatan drastik kebarangkalian seseorang menghidap Penyakit Kritikal. Proses pemulihan pula memakan masa yang lama dan mahal.
 

i-Great Critical Care membolehkan anda mendapatkan rawatan yang diperlukan dan mengambil alih kegusaran kewangan anda – suatu tambahan yang penting dalam pelan perlindungan perubatan sedia ada anda.

Manfaat-manfaat utama

i-Great Critical Care

Jumlah perlindungan asas sehingga RM500,000

Pilih Jumlah Perlindungan Asas anda dari RM50,000 sehingga RM500,000.

i-Great Critical Care

Tiada pemeriksaan perubatan

Tiada pemeriksaan perubatan akan dijalankan kepada Orang Yang Dilindungi semasa permohonan i-Great Medi Care.

i-Great Critical Care

Perlindungan untuk 50 Penyakit Kritikal

Apabila berlakunya salah satu daripada 50 Penyakit Kritikal ke atas Orang Yang Dilindungi, kami akan membayar jumlah perlindungan dari Dana Tabarru’ dengan jumlah penuh, kecuali bagi angioplasti dan rawatan invasif lain untuk penyakit arteri koronari, yang mana pembayaran tuntutan adalah terhad kepada 10% daripada jumlah perlindungan tertakluk kepada jumlah maksimum RM25,000.

i-Great Murni 2.0

Lebihan pengunderaitan dan keuntungan pelaburan

Anda layak menerima lebihan pengunderaitan dan keuntungan pelaburan, jika ada, di bawah pelan ini. Lebihan pengunderaitan dan keuntungan pelaburan akan dibayar kepada anda melalui sebarang kaedah yang dianggap wajar oleh Pengendali Takaful.

Nota: Lebihan pengunderaitan dan keuntungan pelaburan akan dikira secara tahunan.

Kalkulator

Kalkulator Takaful Perlindungan Penyakit Kritikal

Klik di sini untuk anggaran amaun perlindungan yang diperlukan.

Kalkulator Bajet Kewangan

Klik di sini untuk mengetahui caruman yang perlu dibayar mengikut kemampuan anda.

Dokumen

Risalah Pemberitahuan Produk

Klik di sini untuk muat turun risalah pemberitahuan produk i-Great Critical Care.

Dokumen sijil
Klik di sini untuk muat turun dokumen sijil i-Great Critical Care.

Bagaimanakah i-Great Critical Care berfungsi

Nota dan penafian

Sila ambil perhatian terhadap perkara di bawah untuk memastikan anda memahami sepenuhnya tentang apa yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh produk ini. Jika terdapat keraguan, sila hubungi pegawai kami di 03-4259 8335 atau emel kepada GreatAssist@greateasterntakaful.com.

Kembali ke atas