Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Great Eastern Takaful Logo

Panduan komprehensif untuk memahami Takaful

Ramai yang percaya bahawa konsep Takaful adalah satu bentuk insurans Islam, namun, ia berdasarkan prinsip kerjasama dan perlindungan bersama lalu menjadikannya pilihan yang beretika dan didorong oleh masyarakat. Takaful pada asasnya berbeza daripada insurans dalam prinsipnya dan cara ia beroperasi. Dalam artikel ini, kami akan menerangkan apa itu Takaful, kelebihannya, kepentingan Takaful dalam Islam serta perbezaan antara takaful dan insurans konvensional.

Panduan komprehensif untuk memahami Takaful

Apa itu Takaful?

Takaful dikenali sebagai salah satu instrumen kekayaan yang berasaskan kerjasama untuk memberi perlindungan/manfaat Takaful sekiranya ditimpa musibah. Ia berdasarkan prinsip kerjasama dan tolong-menolong. Perkataan "Takaful" berasal daripada perkataan Arab "kafalah," yang bermaksud jaminan bersama.

Dalam Takaful, pemegang sijil mengumpulkan dana mereka bersama-sama untuk membantu antara satu sama lain pada masa yang memerlukan. Ini dilakukan melalui pengendali Takaful, yang menguruskan dana dan membayar manfaat Takaful. Pengendali Takaful mengenakan bayaran untuk perkhidmatannya, yang ditolak daripada sumbangan yang dibuat oleh pemegang sijil.

Takaful beroperasi berdasarkan prinsip kerjasama, bantuan bersama, dan tanggungjawab bersama. Sumbangan yang dibayar oleh pemegang sijil adalah berdasarkan konsep tabarru’. Apakah tabarru’ dalam Takaful? Tabarru’ bermaksud derma yang pemegang sijil rela melepaskan untuk membantu dan memberi bantuan kepada peserta lain yang memerlukan. Pemegang sijil secara sukarela menyumbang kepada dana Takaful, yang kemudiannya digunakan untuk membayar faedah kepada mereka yang mengalami kerugian.

Apa itu Takaful

Takaful vs insurans konvensional

Apakah perbezaan antara Takaful dan insurans konvensional? Adakah mereka begitu berbeza? Takaful dianggap lebih beretika dan bertanggungjawab secara sosial daripada insurans konvensional kerana ia beroperasi berdasarkan prinsip keadilan dan perpaduan. Takaful juga patuh syariah berbanding insurans konvensional. Ini kerana Takaful sejajar dengan prinsip perkongsian risiko Islam, yang melarang mengenakan faedah atau terlibat dalam aktiviti yang melibatkan ketidakpastian atau spekulasi.

Takaful untuk siapa?

Sesiapa sahaja yang inginkan pelan perlindungan yang selaras dengan prinsip Islam boleh menyertai Takaful. Walau bagaimanapun, jenis produk Takaful tertentu mungkin lebih sesuai untuk kumpulan demografi tertentu.

Sebagai contoh, produk Takaful keluarga direka bentuk untuk memberikan perlindungan kepada keluarga sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya pencari nafkah utama. Produk ini biasanya lebih sesuai untuk keluarga yang mempunyai tanggungan yang bergantung pada pendapatan pencari nafkah utama. Produk Takaful peribadi, seperti perlindungan kesihatan atau matlamat masa depan, tersedia untuk semua orang dari muda hingga tua.

Secara amnya, Takaful sesuai untuk sesiapa sahaja yang berminat dengan pelan perlindungan yang berasaskan prinsip kerjasama, bantuan bersama, dan tanggungjawab bersama. Takaful sesuai untuk individu yang berminat dalam pelaburan yang bertanggungjawab secara sosial dan kewangan beretika. Terdapat pelbagai kelebihan takaful berbanding insurans konvensional seperti, Takaful menawarkan perkhidmatan badal haji/wakaf, yang tidak ditawarkan oleh insurans konvensional.

Takaful adalah satu konsep yang semakin popular di seluruh dunia. Ia bukan sahaja memenuhi keperluan masyarakat Islam tetapi kepada sesiapa sahaja yang ingin menyumbang kepada kebaikan masyarakat yang lebih besar. Takaful menawarkan pelbagai pilihan perlindungan yang sesuai untuk anda. Ketahui lebih lanjut dengan Great Eastern Takaful Berhad hari ini!

Kandungan yang berkaitan
Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo