Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Great Eastern Takaful Logo

Soalan Lazim


 1. Apa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menyertai takaful?
  Anda perlu menghantar salinan KP/sijil kelahiran (bagi kanak-kanak) yang diperakui sah, borang cadangan, borang pengesahan elektronik, pencarian fakta pelanggan dan laporan sulit ejen.
   
 2. Saya sudah memiliki pelan perubatan yang sedia ada dengan Great Eastern Life Assurance Malaysia Berhad. Bolehkah saya memohon pelan perubatan dengan Great Eastern Takaful Berhad?
  Ya, anda boleh memohon.
   
 3. Adakah Great Eastern Life Assurance Malaysia Berhad akan membatalkan pelan perubatan saya jika saya memohon pelan perubatan lain dengan Great Eastern Takaful Berhad?
  Tidak.
   
 4. Bolehkah saya melantik diri sendiri sebagai pemegang amanah di bawah takaful?
  Tidak. Menjadi pemegang amanah sendiri tidak dibenarkan dalam takaful. Pemegang amanah hanya bertindak sebagai wasi dan membahagikan hasil menurut Undang-undang Faraid (peserta Islam) atau Hibah (peserta Islam dan bukan Islam).
   
 5. Bolehkah saya melantik sesiapa sahaja sebagai penama dan pemegang amanah?
  Ya. Anda boleh melantik sesiapa sahaja sebagai pemegang amanah dan penama.
   
 6. Bilakah ejen harus memberi salinan Pencarian Fakta Pelanggan (CFF) kepada pelanggan?
  Ejen harus memberi salinan CFF kepada pelanggan sebelum menghantar borang-borang cadangan, CFF dan Pengesahan Nasihat (CA) kepada Syarikat untuk mendaftarkan cadangan.
   
 7. Bolehkah bayi berumur kurang satu bulan mendapatkan perlindungan?
  Tidak. Umur kemasukan minimum adalah satu bulan.
   
 8. Bolehkah orang muflis menyertai takaful?
  Tidak.
   
 9. Bolehkah pasangan atau syarikat memohon perlindungan takaful (sebagai pencadang) bagi orang muflis?
  Tidak.
   
 10. Bolehkah wanita hamil menyertai pelan untuk manfaat kad perubatan dan hospital?
  Boleh. Jika berada dalam tempoh kandungan kurang dari 8 bulan dan tiada masalah kesihatan.

 11. Apakah kaedah/kekerapan caruman yang saya boleh pilih untuk pelan sijil saya?
  Sila rujuk jadual di bawah untuk kaedah/kekerapan pembayaran yang ada
  Kaedah Caruman Kekerapan Caruman Borang & Dokumen Diperlukan
  Tahunan Setengah Tahunan Suku Tahunan Bulanan
  Kad Kredit  
  Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)      

  - Borang 1/79 BPA
  - Salinan kad pengenalan yang disahkan benar (CTC)
  - Salinan slip gaji terkini yang disahkan benar (CTC)

  Direct Debit Authorisation (DDA) - Borang Direct Debit Authorisation (DDA)
  GIRO (Autodebit) - Borang Auto debit: BSN, MBB, CIMB, RHB, PBB
  Arahan Bank  
  Cek    

Untuk permohonan BPA/DDA/GIRO, sila lampirkan borang dan dokumen yang lengkap mengikut pilihan dengan caruman pendahuluan 2 bulan setelah dihantar.
Sesetengah kaedah caruman mungkin tidak dapat digunakan bergantung kepada jenis Pelan Takaful yang dipilih.

Nota: Perkara yang tersenarai mungkin tidak lengkap dan syarikat berhak untuk meminta maklumat/dokumen lanjut.

Bagi pelanggan, sila kunjungi portal pelanggan kami di https://igetintouch.greateasterntakaful.com. Bagi ejen, sila kunjungi igreatpartner.greateasterntakaful.com atau hubungi talian kami di 1 300 13 8338.

 

Kembali ke atas


 1. Adakah Takaful ditawarkan kepada individu beragama Islam sahaja?
  Tidak, Takaful terbuka kepada semua individu tanpa mengira agama.

 2. Bagaimana cara untuk meningkatkan jumlah perlindungan?
  Anda boleh mengisi borang permohonan untuk Penyertaan/Penambahan/ Pemindaan borang Perlindungan (dilengkapkan oleh pemilik sijil).

 3. Bagaimana cara untuk mengurangkan jumlah perlindungan?
  Anda boleh mengisi borang permohonan untuk Penyertaan/Penambahan/ Pemindaan Borang Perlindungan (dilengkapkan oleh pemilik sijil).

 4. Apa yang patut dibuat jika saya mahu menukar penama(-penama) saya?
  Anda boleh mengisi borang Pelantikan/Pertukaran Penama dan Pelantikan/Pertukaran Pemegang(-pemegang) Amanah. Permohonan baru akan menggantikan permohonan yang sebelumnya/pertama.

 5. Bagaimana cara untuk menukar kaedah/kekerapan caruman?Untuk kaedah caruman Kad Kredit, Arahan Bank, Cek, Tunai. Anda boleh log masuk ke i-Get In Touch untuk melakukan perubahan dengan mengikuti langkah mudah seperti yang ditunjukkan di bawah:

  Permohonan Perkhidmatan Saya > Tukar Kaedah Caruman
  (klik sini untuk panduan)
  • Untuk kaedah caruman Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA), Direct Debit Authorisation (DDA), GIRO (Autodebit). Anda boleh lampirkan borang dan dokumen yang lengkap dengan caruman pendahuluan 2 bulan kepada syarikat.

  • Untuk menukar kekerapan caruman, anda boleh log masuk ke i-Get In Touch untuk melakukan perubahan dengan mengikuti langkah mudah seperti yang ditunjukkan di bawah:
   Permohonan Perkhidmatan Saya > Tukar Kekerapan Caruman (klik sini untuk panduan)

  • Sila rujuk jadual di bawah untuk kaedah/kekerapan caruman yang sedia ada
  Kaedah Caruman Kekerapan Caruman Borang & Dokumen Diperlukan
  Tahunan Setengah Tahunan Suku Tahunan Bulanan
  Kad Kredit  
  Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)       - Borang 1/79 BPA
  - Salinan kad pengenalan yang disahkan benar (CTC)
  - Salinan slip gaji terkini yang disahkan benar (CTC)
  Direct Debit Authorisation (DDA) - Borang Direct Debit Authorisation (DDA)
  GIRO (Autodebit) - Borang Auto debit: BSN, MBB, CIMB, RHB, PBB
  Arahan Bank  
  Cek    

  Sesetengah kaedah caruman mungkin tidak tersedia, bergantung kepada jenis sijil pelan yang sedia ada

  Sila ambil perhatian bahawa pendaftaran untuk kaedah caruman Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA), Direct Debit Authorisation (DDA), GIRO (Autodebit) tidak tersedia melalui i-Great In Touch kerana borang permohonan dalam bentuk fizikal diperlukan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Kemudahan Saluran Caruman.

 6. Bagaimana cara untuk membuat aduan?
  Anda boleh emel cfu@greateasterntakaful.com atau mengunjungi mana-mana cawangan perkhidmatan seluruh negara untuk membuat aduan. Klik sini untuk Lokasi Rangkaian Cawangan.

 7. Perlukah saya menyerahkan sijil saya sekiranya saya memutuskan untuk menukar dana pelaburan?
  Tidak. Anda boleh menukar dana, di mana yuran tidak dikenakan. Anda boleh log masuk ke i-Get In Touch untuk melaksanakan penukaran dana dengan mengikuti langkah-langkah mudah tersebut:

  Permohonan Perkhidmatan Saya > Penyerahan Perkhidmatan Dana Pelaburan

  Anda boleh klik sini untuk garis panduan.

 8. Adakah saya layak menerima pelepasan cukai perseorangan apabila menyertai pelan takaful?
  Ya, anda layak menerima pelepasan cukai perseorangan apabila anda menyertai mana-mana pelan takaful. Bagi individu selain daripada kategori penjawat awam berpencen, pelepasan cukai untuk Takaful Keluarga adalah terhad kepada RM3,000 manakala caruman KWSP atau mana-mana skim yang diluluskan layak mendapat pelepasan terhad kepada RM4,000. Sementara itu, individu dalam kategori penjawat awam berpencen layak mendapat pelepasan cukai terhad sebanyak RM7,000 untuk caruman Takaful Keluarga. Pelan perubatan dan pendidikan juga masing-masing layak mendapat pelepasan cukai terhad sebanyak RM3,000.

  Nota: Pelepasan cukai tertakluk pada Akta Cukai Pendapatan Malaysia 1967 dan keputusan muktamad Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.

 9. Jika saya menyerahkan atau meluputkan sijil Takaful yang sedia ada untuk menggantikannya dengan yang lain (oleh pengendali Takaful yang sama atau berlainan), adakah saya akan menanggung rugi?
  • Sijil baru biasanya memerlukan pembayaran caruman yang lebih tinggi mengikut umur anda. 
   • Anda mungkin perlu membayar caruman tambahan atau tidak diberikan perlindungan takaful jika status kesihatan anda telah berubah. 
   • Dalam kebanyakan sijil perubatan dan penyakit kritikal, tempoh menunggu (tempoh di mana sebarang tuntutan tidak akan dibayar) bersambung dari tarikh pengeluaran atau tarikh pengembalian semula sijil, yang mana lebih kemudian.
 10. Apa itu pengubahan wang haram?
  Pengubahan wang haram melibatkan urus niaga yang bertujuan untuk menyelindung sumber sebenar dana, menyelindung penempatan dana, menghapuskan sebarang jejak audit dan memperlihatkan seolah-olah dana tersebut diperoleh melalui sumber-sumber yang sah, dan mengelak cukai pendapatan.

  Nota: Untuk maklumat lanjut, anda boleh merujuk kepada Akta PencegahanPengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (Akta 613).

 11. Apakah maksud Penarikan Balik Portfolio?
  Penarikan Balik Portfolio adalah satu klausa yang memberi hak kepada Pengendali Takaful di bawah keadaan tertentu untuk berhenti menawarkan pelan perubatan (termasuk rider) dengan memberi anda notis awal pemberitahuan bertulis.

  Apakah kesan daripada penarikan klausa ini kepada anda?
  Dengan mengeluarkan klausa ini dari sijil anda, Syarikat akan terus menawarkan perlindungan perubatan kepada anda selagi sijil anda berkuatkuasa.

  Apakah produk-produk yang terlibat?
  Nombor Nama Produk Kod Produk

  1

  i-Medik Rider*

  A410 - A414

  2

  i-Medik Plus Rider

  J1 - J3

  3

  i-Medik Xtra Rider

  J27-J30

  4

  i-Medik Xtender Rider

  J33-J37

  5

  i-Hospitalisation Benefits Rider

  A409*

  K5


  *Untuk sijil yang berkuatkuasa dari 31 Disember 2011 dan seterusnya

  Bilakah klausa penarikan balik ini berkuatkuasa?
  Klausa penarikan balik ini akan berkuatkuasa serta merta bagi setiap produk yang disebut di atas.

 12. Apakah faedah dan kelebihan e-pembayaran?

  Mudah/Selesa
  Membolehkan pembayaran dibuat/diterima di mana-mana sahaja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tidak perlu lagi perjalanan ke bank untuk mendeposit cek kerana pembayaran dikreditkan terus ke dalam akaun bank.

  Jimat kos
  Kos transaksi e-pembayaran adalah rendah berbanding dengan pengurusan cek kerana terdapat kos yang dikenakan seperti pembayaran pos dan perjalanan ke Great Eastern Takaful, bank atau pejabat pos.

  Pantas
  e-pembayaran akan menjimatkan masa anda dari menulis dan menghantar cek. Nilai bayaran akan dimasukkan ke dalam akaun penerima dalam masa 2-3 hari bekerja dari tarikh kelulusan pembayaran (tertakluk kepada masa pemprosesan bank penerima).

  Selamat
  Kaedah e-pembayaran adalah saluran pembayaran yang selamat kerana anda tidak perlu lagi membawa wang tunai.

  Adakah sebarang caj dikenakan untuk perkhidmatan e-pembayaran?
  Tiada sebarang caj akan dikenakan. Anda boleh menikmati perkhidmatan ini secara percuma.

  Adakah data peribadi saya selamat dan kekal selamat?
  Maklumat perbankan anda akan digunakan hanya untuk tujuan perkhidmatan e-pembayaran. Semua maklumat peribadi anda diuruskan mengikut Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (IFSA 2013) dan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA).

  Adakah saya perlu membuat permohonan e-pembayaran setiap kali saya melakukan transaksi dengan Great Eastern Takaful?
  Tidak, Anda hanya perlu membuat sekali sahaja permohonan untuk e-pembayaran. Maklmat perbankan anda akan digunakan untuk semua transaksi pembayaran untuk sijil yang sama pada masa akan datang: sehingga anda memaklumkan kepada Great Eastern Takaful untuk pembatalan kemudahan e-pembayaran ini atau anda telah mengemaskinikan maklumat perbankan yang baharu kepada Great Eastern Takaful.

  Bagaimanakah cara untuk saya menukar kaedah caruman kepada e-pembayaran?
  Klik sini untuk panduan penukaran kaedah caruman kepada e-pembayaran.

 13. Apakah Kemudahan Kredit Terus?
  Bagaimanakah cara memohon untuk menerima pembayaran melalui e-pembayaran?
  Anda boleh log masuk ke i-Get In Touch untuk mengemaskini butiran bank melalui langkah di bawah:

  Secara alternatif, anda boleh melengkapkan Borang Kemudahan Kredit Terus dan emel ke  Great Eastern Takaful di i-greatcare@greateasterntakaful.com. Klik di sini untuk memuat turun borang.

  Apakah jenis akaun perbankan yang dibenarkan untuk e-pembayaran?
  Akaun yang dibenarkan adalah Akaun Simpanan atau Akaun Semasa dengan perkhidmatan MEPS Inter-Bank GIRO (IBG) dan anda adalah pemegang akaun utama. Kemudahan e-pembayaran tidak dapat dilaksanakan sekiranya akaun anda adalah akaun luar negara dan akaun bersama yang dimana anda bukan pemegang akaun utama.

  Bagi senarai terkini nama bank yang menyertai e-pembayaran, sila layari http://www.paynet.my/interbank-GIRO/banks-tpa.html.

  Bilakah amaun akan dikreditkan ke dalam akaun bank saya?
  Setelah transaksi sijil anda diluluskan, bayaran akan dikreditkan terus ke akaun anda di antara 2-3 hari bekerja tertakluk kepada kelulusan pemindahan wang dari pihak bank.

  Adakah saya akan dimaklumkan apabila pembayaran telah berjaya dikreditkan ke dalam akaun saya?
  Ya, anda akan menerima e-mel notifikasi apabila transaksi pembayaran telah berjaya dimasukkan ke dalam akaun bank anda dengan syarat anda telah memberikan dan mengemaskinikan alamat e-mel anda kepada Great Eastern Takaful untuk pemberitahuan e-pembayaran.

  Apakah yang akan berlaku jika transaksi e-pembayaran saya tidak berjaya?
  Sekiranya transaksi e-pembayaran anda tidak berjaya, Great Eastern Takaful akan mencuba sekali lagi kaedah e-pembayaran ataupun terus membuat pembayaran melalui cek. Antara sebab-sebab transaksi tidak berjaya ke dalam akaun bank anda munkin disebabkan oleh nombor akaun bank yang tidak sah, akun bank telah ditutup atau tidak aktif, nombor pengenalan yang berlainan, atau jika anda bukan pemegang akaun bank utama. Oleh itu, sila pastikan maklumat perbankan anda yang diserahkan kepada Great Eastern Takaful adalah tepat dan terkini. 

  Adakah saya perlu memohon e-pembayaran setiap kali saya membuat transaksi dengan Great Eastern Takaful?
  Tidak. Anda hanya perlu memohon kemudahan ini sekali sahaja. Maklumat perbankan anda akan digunakan untuk sijil yang sama pada masa akan datang, dan akan berterusan sehingga kami menerima arahan selanjutnya daripada anda untuk menggantikan dengan maklumat perbankan yang baru. 

  Nota: Perkara yang disenaraikan mungkin tidak lengkapdan Syarikat berhak untuk memohon mendapatkan maklumat/dokumen lanjut

  Sila layari portal pelanggan kami di https://igetintouch.greateasterntakaful.com untuk maklumat lanjut berhubung dengan perlindungan Takaful.

  i-Get In Touch (iGIT) adalah portal perkhidmatan layan diri sehenti oleh Great Eastern Takaful yang membenarkan para pelanggan di Malaysia untuk mengakses maklumat Sijil dan membuat transaksi dalam talian.
 14. Kembali ke atas 1. Bagaimanakah saya boleh menyemak sama ada saya boleh membuat tuntutan?
  Sila hubungi talian khidmat pelanggan di 1300-13-8338, atau tulis kepada kami di i-greatcare@greateasterntakaful.com.

  Pegawai perkhidmatan pelanggan kami akan membuat pengesahan terlebih dahulu. Langkah seterusnya adalah membantu mengenal pasti jenis faedah yang layak untuk tuntutan anda. 

  Anda boleh klik pautan di sini dan akan diarahkan ke halaman "Buat Tuntutan". Pilih tuntutan yang sesuai dan ikuti arahan yang diberikan. Setelah anda telah lengkapkan semua dokumen yang diperlukan, sila serahkan tuntutan melalui laman web di i-Get In Touch atau hubungi ejen Great Eastern Takaful anda untuk bantuan lanjut.

  Bagi pelanggan korporat (Manfaat Pekerja), sila hubungi Bahagian Sumber Manusia (HR) syarikat anda terlebih dahulu sebelum membuat tuntutan. Untuk pelanggan korporat yang lain, sila hubungi talian khidmat pelanggan kami di 1300-13-8338 untuk bantuan lanjut, atau tulis kepada kami di i-greatcare@greateasterntakaful.com.

  Bagi pelanggan Bancatakaful kami, anda boleh mendekati pegawai pelanggan di cawangan bank yang berkaitan untuk mendapatkan bantuan dalam mengemukakan tuntutan anda.

 2. Selepas mengemukakan tuntutan melalui i-Get In Touch, adakah saya masih perlu menyimpan dokumen asal?
  Ya, anda perlu menyimpan salinan asal semua dokumen tuntutan yang dimuat naik kerana Syarikat berhak untuk meminta dokumen asal. Dokumen yang dimuat naik mestilah diambil dari salinan asal. Jika jumlah perbelanjaan bil perubatan melebihi RM500, sila kemukakan invois asal fizikal dan resit kepada kami.

 3. Di mana saya boleh menghantar dokumen tuntutan fizikal? 
 4. Anda boleh mengemukakan dokumen tuntutan fizikal ke dalam peti surat Great Eastern Takaful di Aras 1 Menara Great Eastern atau mana-mana cawangan Great Eastern yang berdekatan dengan anda. 

 5. Bagaimana menggunakan kad perubatan untuk penerimaan hospital?
  Pastikan anda telah memuat turun aplikasi yang sesuai ke dalam telefon mudah alih anda. 

  Sila gunakan aplikasi GETCare jika anda pelanggan individu. Anda boleh klik pautan di sini untuk mengetahui lebih lanjut FAQ tentang kad perubatan dan Surat Jaminan (Guarantee Letter).

  Bagi pelanggan korporat, sila muat turun aplikasi mengikut Pentadbiran Pihak Ketiga (TPA) masing-masing seperti yang dibimbing oleh Jabatan Sumber Manusia anda. Apabila anda tiba di Hospital Panel, anda boleh menunjukkan kad pengenalan diri (NRIC) dan/atau e-kad perubatan yang terdapat dalam aplikasi di kaunter kemasukan ke hospital untuk memproses permohonan Surat Jaminan (Gurantee Letter).

 6. Apakah yang harus saya lakukan jika saya mengalami masalah unutk log masuk ke aplikasi GETCare?
  Anda boleh menulis/menyuarakan maklum balas kepada pasukan sokongan di getb_support@micaresvc.com.

 7. Jika saya melancong ke luar negara, adakah saya masih dilindungi? 
  Sila hubungi Ejen Takaful anda untuk pertanyaan mengenai manfaat perlindungan anda sebelum anda pergi melancong. Jika anda layak, tuntutan boleh dikemukakan bersama-sama dokumen yang diperlukan. Anda boleh merujuk kepada senarai semak keperluan yang spesifik kepada jenis Tuntutan.

 8. Mengapakah saya tidak boleh menggunakan salinan resit/bil/invois asal yang disahkan atau cetakan semula atau fotokopi bil/invois perubatan dan/atau resit apabila mengemukakan tuntutan pengembalian perubatan?
  Salinan resit/bil/invois asal yang disahkan, dicetakan semula atau fotokopi bil/invois perubatan dan/atau resit tidak diterima kerana ia merupakan sebahagian daripada keperluan tuntutan untuk mengemukakan bil perubatan dan/atau resit asal untuk pengembalian tuntutan perubatan.

 9. Bolehkah saya menggunakan Penyata Pembuat Tuntutan Great Eastern Life untuk mengemukakan tuntutan di Great Eastern Takaful jika saya juga mempunyai polisi dengan Great Eastern Life?
  Sila kemukakan Penyata Pembuat Tuntutan Great Eastern Takaful untuk tuntutan Takaful, kerana ia akan mengandungi terma and syarat yang berbeza.

 10. Bagaimana saya boleh menjejaki kemajuan tuntutan saya?
  Anda boleh menyemak status tuntutan anda dengan mendaftar sebagai pengguna laman web i-Get In Touch kami. Sila klik pautan ini untuk melengkapkan proses pendaftaran.

  Untuk pelanggan korporat kami, sila hubungi talian khidmat pelanggan kami di 1300-13-8338 untuk bantuan lanjut, atau tulis kepada kami di i-greatcare@greateasterntakaful.com.

 11. Di mana saya boleh dapatkan surat keperluan tuntutan?
  Anda boleh mendapatkan surat keperluan di laman web i-Get in Touch. Anda juga boleh meminta salinan surat keperluan daripada ejen perkhidmatan anda yang boleh memuat turun surat tersebut melalui aplikasi i-Great Partner.

  Untuk pelanggan korporat kami, kami akan memberitahu anda secara bertulis dan menghantar surat keperluan tuntutan ke syarikat anda. Anda juga boleh meminta salinan daripada pegawai Sumber Manusia syarikat anda.

 12. Suami saya telah meninggal dunia dan setelah menerima pembayaran tuntutan kematian, saya perasan bahawa sejumlah RM 4,000.00 telah dipotong untuk urusan Badal Hajj. Bagaimana saya akan dimaklumkan tentang kemajuan Badal Hajj?
  Kami telah diberi kuasa untuk membuat susunan yang diperlukan dengan pembekal perkhidmatan kami dan akan mendaftarkan Badal Hajj suami anda mengikutnya, yang biasanya berlaku selepas bulan Ramadhan. 

  Selepas pendaftaran berjaya, pembekal perkhidmatan akan menghubungi anda untuk mengesahkan alamat surat-menyurat terkini. 

  Selepas musim Hajj berakhir, pembekal perkhidmatan yang dilantik akan meneruskan penghantaran cenderahati dan sijil Badal hajj kepada anda. 

 13. Saya perlu bercakap dengan kakitangan Jabatan Tuntutan dan mencari nasihat mengenai tuntutan saya kerana isu yang sedang dihadapi agak teknikal. Bagaimana saya boleh menguruskan perkara ini?
  Sila hubungi talian khidmat pelanggan kami di 1300-13-8338 untuk bantuan lanjut, atau tulis kepada kami di i-greatcare@greateasterntakaful.com untuk memberitahu niat anda. Selepas meneliti kes anda, pihak khidmat pelanggan kami akan menghubungi anda.

 

Kembali ke atas


Kemudahan Saluran Caruman

Saluran Caruman Perkhidmatan Auto Debit JomPAY Perbankan Internet Bayar Sekarang (ePAY) Mesin Deposit Cek (CDM) Mesin Juruwang Automatik (ATM) Mesin Kitar Semula Tunai (CRM) Tunai
Akaun Simpanan / Semasa Easi-Pay (Kad Kredit/Kad Debit) Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)
Direct Debit Authorisation (DDA) GIRO
Kekerapan Caruman  Bulanan, Suku Tahunan, Setengah Tahunan, dan Tahunan Bulanan Sahaja Bulanan, Suku Tahunan, Setengah Tahunan, dan Tahunan Suku Tahunan, Setengah Tahunan, dan Tahunan
Borang & Dokumen Diperlukan  Borang Direct Debit Authorisation (DDA)
*Tertakluk kepada terma & syarat

Borang mesti disahkan dan diluluskan oleh bank terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Great Eastern Takaful.
*Borang boleh didapati di bank peserta
- Borang 1/79 BPA, Salinan kad pengenalan yang disahkan benar (CTC), Salinan slip gaji terkini yang disahkan benar (CTC)
*Hanya untuk sesiapa yang bekerja dengan badan kerajaan
- - - - - - -
Bank Simpanan Nasional  - - - - - -
CIMB Bank Berhad - - - - - - -
Malayan Banking Berhad - - - - - - -
Public Bank Berhad  - - - -
RHB Bank Berhad - - - - - - - -
i-Get In Touch  - - Hanya untuk:
(i) Kad kredit VISA/Mastercard tempatan dan antarabangsa
(ii) Kad debit VISA/Mastercard di bawah bank tempatan sahaja
- - - - - - -
Bank Sertaan JomPAY Lain (Klik sini untuk butiran) - - - - - - - - - -
Bank Pernyertaan DDA Lain (Klik sini untuk butiran)  - - - - - - - - - -

Sila klik sini untuk Panduan Langkah demi Langkah Saluran Pembayaran Alternatif

Untuk permohonan DDA, GIRO dan BPA, sila lampirkan borang yang lengkap dan dokumen berkaitan mengikut pilihan. Caruman pendahuluan 2 bulan diperlukan sebelum menyerahkan borang permohonan.
Sesetengah kaedah caruman mungkin tidak tersedia, bergantung kepada jenis sijil pelan yang sedia ada

Setelah melanggan perkhidmatan Pembayaran Auto Debit, anda dinasihatkan untuk mengikuti langkah-langkah keselamatan di bawah untuk memastikan sijil takaful anda mendapat perlindungan yang berterusan.

 • Untuk menyemak nombor kad atau nombor akaun bank anda telah didaftarkan dengan betul mengikut arahan anda.
 • Untuk menyemak penyata akaun kad atau akaun bank anda dengan kerap untuk mengesan jika terdapat sebarang ketidakteraturan yang berkaitan dengan potongan caruman.

Jika anda mengesyaki apa-apa potongan yang tidak dibenarkan telah dibuat ke akaun anda atau lain-lain penyelewengan mengenai potongan caruman anda telah dilakukan, anda harus memberitahu bank anda dan Great Eastern Takaful Berhad dengan segera.

Anda dinasihatkan untuk menyimpan slip bank-in sebagai pengesahan pembayaran yang dibuat kepada sijil dan menyemak status pembayaran melalui portal pelanggan i-Get In Touch untuk butiran.

Apakah kaedah pembayaran yang tersedia untuk perkhidmatan Auto Debit?
Anda boleh memohon kaedah pembayaran di bawah untuk pembayaran caruman. Ia mudah, selamat dan mudah. Dengan menggunakan perkhidmatan debit automatik, kami akan memotong caruman anda secara automatik daripada akaun bank atau kad anda. Tiada caj tambahan untuk caruman yang dibayar melalui kemudahan ini.

Direct Debit Authorisation (DDA)
Apakah Direct Debit Authorisation (DDA)?

DDA ialah kemudahan pemotongan automatik caruman melalui akaun simpanan atau semasa.

Apakah bank peserta untuk DDA?
Anda boleh merujuk jadual di bawah untuk bank peserta DDA.

No. Nama Bank Kod Bank
1 CIMB Bank Berhad CIMB
2 Bank Islam Malaysia Berhad BIMB
3 Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad BKRM
4 Citibank Berhad CITI
5 Deutsche Bank Malaysia Berhad DBB
6 Hong Leong Bank Berhad HLBB
7 HSBC Bank Malaysia Berhad HSBC
8 Malayan Bank Berhad MBB
9 OCBC Bank Malaysia Berhad OCBC
10 Public Bank Berhad PBB
11 RHB Bank Berhad RHB
12 Standard Chartered Bank Mlaysia Berhad SCB
13 Bank of America Merrill Lynch BOFA
14 J.P. Morgan Chase Bank JPMC
15 BNP Paribas BNPP
16 Industrial and Commercial Bank of China ICBC
17 United Overseas Bank UOB
18 Affin Bank Berhad ABB
19 Alliance Bank Malaysia Berhad ABMB
20 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Malaysia) Berhad BTMU
21 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad SMBC
22 Bank Pertanian Malaysia AGRO
23 Bank of China (Malaysia) Berhad BOCM
24 Bank Muamalat Malaysia Berhad BMMB
25 Al-Rajhi Bank ARM
26 Mizuho Bank (Malaysia) Berhad MCBM
27 AmBank Malaysia Berhad AMBB
28 Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad KFH
29 Bank Simpanan Nasional BSN

Bagaimanakah cara memohon DDA?
Anda perlu melengkapkan borang DDA dan menyerahkannya kepada Pengendali Takaful dengan bayaran caruman pendahuluan 2 bulan.

Di manakah saya boleh mendapatkan borang tersebut?
Borang boleh dimuat turun dari web syarikat
Klik sini untuk memuat turun borang

Bolehkah saya menghantar borang fotostat?
Tidak. Borang asal bertulis tangan diperlukan diserahkan kepada Pengendali Takaful untuk proses pendaftaran.

 

GIRO (Autodebit)
Apakah GIRO?

GIRO ialah kemudahan pemotongan automatik caruman melalui akaun bank.

Apakah bank peserta untuk GIRO?
Bank peserta seperti di bawah:

 • Malayan Banking Berhad
 • Public Bank Berhad 
 • RHB Bank Malaysia
 • Bank Simpanan Nasional
 • CIMB Bank Berhad

Bagaimanakah cara memohon GIRO?
Anda perlu melengkapkan borang Autodebit dan menyerahkannya kepada Pengendali Takaful dengan bayaran caruman pendahuluan 2 bulan.

Di manakah saya boleh mendapatkan borang tersebut?
Borang boleh didapati di bank yang mengambil bahagian. Borang hendaklah disahkan dan diluluskan oleh bank terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Pengendali Takaful.

 

Easi-Pay (Kad Kredit/Kad Debit)
Apakah Easi-Pay Service?

Perkhidmatan Easi-Pay ialah kemudahan pemotongan automatik caruman melalui Visa atau Mastercard.

Bagaimanakah cara memohon Perkhidmatan Easi-Pay?
Anda perlu memohon perkhidmatan melalui portal pelanggan (i-Get In Touch).
Klik sini untuk garis panduan.

Bolehkah saya menggunakan kad debit untuk Perkhidmatan Easi-Pay?
Ya. Anda boleh menggunakan kad debit yang dikeluarkan bank tempatan di bawah Visa atau MasterCard.
Anda digalakkan untuk menghubungi bank pengeluar kad untuk membenarkan pengebilan berulang di bawah kad debit sebelum memohon Perkhidmatan Easi-Pay.

Bolehkah saya menggunakan kad kredit antarabangsa untuk Perkhidmatan Easi-Pay?
Ya. Walau bagaimanapun, perkhidmatan Easi-Pay hanya menerima Visa atau MasterCard.

Bolehkah saya menggunakan kad bapa saudara saya untuk membayar caruman saya?
Tidak. Kemudahan ini hanya untuk jika anda pemegang kad atau jika pemegang kad adalah pasangan, anak, ibu bapa atau adik beradik anda.

 

Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)
Apakah BPA?

BPA ialah kemudahan pemotongan automatik caruman melalui potongan gaji.

Siapa yang boleh memohon BPA?
Penyumbang mestilah pekerja dengan badan atau agensi kerajaan yang menyertai BPA.

Bagaimanakah cara memohon BPA?
Anda perlu melengkapkan 1/79 Borang BPA yang dilampirkan dengan salinan kad pengenalan yang disahkan benar (CTC), Salinan slip gaji terkini yang disahkan benar (CTC). Dokumen perlu diserahkan kepada syarikat dengan bayaran caruman pendahuluan 2 bulan.

Bolehkah saya menghantar borang fotostat?
Tidak. Borang BPA 1/79 asal diperlukan untuk proses pendaftaran.

Di manakah saya boleh mendapatkan borang tersebut?
Borang boleh didapati di portal ejen. Anda boleh merujuk kepada ejen servis anda untuk borang tersebut.

Bolehkah saya memohon BPA untuk mod pembayaran tahunan?
Tidak. BPA hanya tersedia untuk mod pembayaran bulanan.

Bolehkah saya memohon BPA untuk pembayaran caruman awal dan seterusnya untuk pembayaran berulang?
Ya. Anda perlu menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada Pengendali Takaful sejurus selepas penyerahan cadangan.

 

JomPAY
Apa itu JomPAY?

JomPAY ialah skim pembayaran bil nasional Malaysia yang ditubuhkan dan dikendalikan oleh Payments Network Malaysia Sdn Bhd (PayNet), di bawah naungan Bank Negara Malaysia.

Dengan JomPAY, anda boleh membayar caruman sijil anda atau pembayaran berkaitan sijil lain menggunakan Akaun Simpanan atau Semasa atau Kad Kredit anda. JomPAY boleh didapati melalui Perbankan Internet atau Perbankan Mudah Alih atau Mesin Juruwang Automatik (ATM).

Bagaimanakah cara membuat pembayaran melalui JomPAY?
Anda boleh membuat pembayaran dengan mengikuti langkah mudah seperti di bawah:

Langkah 1 Log masuk ke Internet atau Perbankan Mudah Alih dan cari JomPAY
Langkah 2 Masukkan 16899 dalam medan Kod Biller untuk GREAT EASTERN TAKAFUL - FAMILY
Langkah 3 Masukkan Nombor Sijil 10-digit anda dalam "Ref-1
Langkah 4

Untuk Bayaran Caruman Pertama/Pembaharuan, Masukkan Nombor Telefon Bimbit anda dalam "Ref-2"

Untuk Pembayaran Berkaitan Sijil Lain, sila rujuk Soalan Lazim di bawah dan contoh Ref-2

Langkah 5 Masukkan Amaun Pembayaran anda
Langkah 6 Sahkan dan Bayar

Apakah jenis pembayaran sijil yang boleh dibayar melalui JomPAY?
Berkuatkuasa mulai 1 Februari 2022, anda boleh membayar pembayaran berkaitan sijil lain melalui JomPAY dengan penunjuk Ref-2. Untuk memastikan pembayaran anda dikemas kini dengan segera ke dalam sijil anda, sila rujuk panduan dan contoh di bawah.

Jenis Pembayaran Format untuk Ref-2 Contoh untuk Ref-2
Bayaran Caruman Pertama/Pembaharuan <Nombor telefon bimbit> 0123456789
Penambahan Caruman Tunggal (SCTU) <SCTU><Ruang><Nombor telefon bimbit> SCTU 0123456789
Perubahan Sijil (ALTER) <ALTER><Ruang><Nombor telefon bimbit> ALTER 0123456789
Penguatkuasaan Semula Sijil (REVIVAL) <REVIVAL><Ruang><Nombor telefon bimbit> REVIVAL 0123456789

Nota: Nombor telefon bimbit 0121234567 adalah untuk ilustrasi sahaja.

NOTA PENTING:
Sila rujuk di bawah untuk dokumen yang perlu dihantar melalui e-mel kepada i-greatcare@greateasterntakaful.com selepas pembayaran dibuat seperti di bawah:

 • Penambahan Caruman Tunggal – Pelan-pelan Berkaitan Pelaburan: Borang Permohonan Untuk Pemindaan
 • Perubahan Sijil– Salinan surat yang dikeluarkan oleh Pengendali Takaful meminta bayaran
 • Penguatkuasaan Semula Sijil– Waranti Kesihatan (jika berkenaan)


Apakah bank peserta untuk JomPAY?

Untuk senarai bank yang mengambil bahagian, sila rujuk http://www.jompay.com.my

Bolehkah saya memohon pembayaran berulang melalui JomPAY?
Ya. Walau bagaimanapun, anda perlu berhubung dan menguruskan dengan bank anda.

Bagaimanakah cara saya membatalkan perkhidmatan pembayaran berulang JomPAY?
Anda perlu berhubung dan menguruskan dengan bank anda.

 

Perbankan Internet
Apakah Perbankan Internet?

Perbankan Internet adalah kemudahan pembayaran caruman dalam talian melalui akaun bank.

Apakah bank peserta untuk Perbankan Internet?
Jika anda mempunyai akaun di mana-mana bank ini, anda boleh log masuk ke laman web mereka dan membayar dalam talian.

Malayan Banking Berhad www.Maybank2U.com.my
Public Bank Berhad www.PbeBank.com.my
CIMB Bank www.cimbclicks.com.my
Bank Simpanan Nasional www.mybsn.com.my

Bagaimanakah cara membuat pembayaran melalui Perbankan Internet?
Sila klik sini untuk Garis Panduan Perbankan Internet

Bolehkah saya memohon pembayaran berulang melalui Perbankan Internet?
Ya. Walau bagaimanapun, anda perlu berhubung dan menguruskan dengan bank anda.

Bagaimanakah cara saya membatalkan perkhidmatan pembayaran berulang Perbankan Internet?
Anda perlu berhubung dan menguruskan dengan bank anda.

 

Bayar Sekarang (ePAY)
Apa itu Bayar Sekarang?

Bayar Sekarang adalah kemudahan untuk pemilik sijil membuat pembayaran melalui i-Get In Touch.

Di mana untuk mengakses Bayar Sekarang?
Pemilik sijil boleh mengakses Bayar Sekarang melalui i-Get In Touch kecuali untuk Bayaran Caruman Permulaan.Walau bagaimanapun, pemilik sijil perlu mendaftar sebagai pengguna i-Get In Touch terlebih dahulu.

Bolehkah pemilik sijil menggunakan kad debit untuk membuat pembayaran melalui Bayar Sekarang?
Ya. Anda boleh menggunakan kad debit yang dikeluarkan bank tempatan hanya di bawah Visa atau MasterCard.

Bolehkah pemilik sijil menggunakan kad debit antarabangsa untuk membuat pembayaran melalui Bayar Sekarang?
Tidak. Bayar Sekarang hanya terima kad debit yang dikeluarkan bank tempatan di bawah Visa atau MasterCard.

Bolehkah pemilik sijil menggunakan kad kredit antarabangsa untuk membuat pembayaran melalui Bayar Sekarang?
Ya. Walau bagaimanapun, ini hanya untuk kad kredit dengan 3D Secure.

Apakah itu Perkhidmatan Selamat 3D?
Perkhidmatan 3D Secure memerlukan lapisan keselamatan tambahan dan langkah pengesahan untuk transaksi kad dalam talian.
Perkhidmatan ini adalah untuk melindungi daripada risiko transaksi penipuan dengan meminta pemegang kad memberikan Kata Laluan Sekali Semula (OTP) untuk memproses transaksi dalam talian.
Perkhidmatan ini disediakan oleh Visa dan MasterCard di bawah nama "Disahkan oleh Visa" dan "MasterCard SecureCode."

Bolehkah pemilik sijil menggunakan kad kredit/kad debit ahli keluarga untuk membuat pembayaran melalui Bayar Sekarang?
Ya. Walau bagaimanapun, ia tertakluk kepada perhubungan pemegang kad seperti di bawah:

a. Pasangan
b. Kanak-kanak
c. Ibu bapa
d. Adik beradik

Bagaimana jika pemilik sijil mendaftar pembayaran berulang melalui Bayar Sekarang dan kini dia ingin menukar kepada kad lain untuk berulang?
Pemilik sijil boleh melakukan kaedah pembayaran pertukaran di bawah "‘Permohonan Perkhidmatan Saya" dalam i-Get In Touch untuk mengemas kini butiran kad baharu seperti berikut:-
i-Get In Touch >> Permohonan Perkhidmatan Saya >> Tukar Kaedah Caruman
Klik sini untuk garis panduan.

Adakah terdapat sebarang resit yang dikeluarkan untuk pembayaran melalui Bayar Sekarang?
Tiada resit akan dikeluarkan untuk pembayaran yang dibuat melalui Bayar Sekarang. Walau bagaimanapun, pemilik sijil boleh merujuk kepada pengesahan pembayaran yang dihantar melalui SMS dan e-mel.

Berapa kali pemilik sijil boleh dicuba jika pembayaran tidak berjaya?
Pemilik sijil akan diberi 3 kali percubaan untuk membuat pembayaran.

Boleh berikan panduan cara membuat pembayaran melalui Bayar Sekarang?
Klik sini untuk garis panduan.

 

Mesin Deposit Cek (CDM)
Bagaimanakah cara saya membuat pembayaran melalui Mesin Deposit Cek (CDM)?

Anda boleh membuat pembayaran deposit cek di mana-mana Cawangan Public Bank Berhad dengan mengikuti langkah mudah seperti di bawah:

Lankah 1 Pilih bahasa pilihan
Langkah 2 Klik "Yes" 
Langkah 3 Pilih "Bill Payment"
Langkah 4 Klik "Accept" 
Langkah 5 Pilih "Great Eastern Takaful"
Langkah 6 Masukkan 10 digit Nombor Sijil
Langkah 7 Masukkan Nombor Telefon Bimbit
Langkah 8 Masukkan Nombor Cek
Langkah 9 Masukkan Jumlah Cek 
Langkah 10  Deposit Cek (1 cek sekali untuk 1 pembayaran sijil)

Bolehkah saya membuat pembayaran cek selain di Public Bank Berhad?
Tidak. Kemudahan ini hanya terdapat di Public Bank Berhad.

Berapa banyak sijil pembayaran yang boleh saya buat dalam satu cek?
1 cek untuk 1 pembayaran sijil.

 

Mesin Juruwang Automatik (ATM)
Bagaimanakah saya membuat pembayaran melalui Mesin Juruwang Automatik (ATM) di Public Bank Berhad?

Anda boleh membuat pembayaran dengan mengikuti langkah mudah seperti di bawah:

Langkah 1 Masukkan Kad ATM/Debit Public Bank 
Langkah 2  Pilih bahasa pilihan 
Langkah 3 Pilih "Saving Acocunt" atau "Current Account"
Langkah 4 Pilih "Other Service" / "More Service"
Langkah 5 Pilih "Payment"
Langkah 6 Klik "Accept"
Langkah 7 Masukkan "238" untuk GREAT EASTERN TAKAFUL
Langkah 8 Masukkan 10 digit Nombor Sijil
Langkah 9 Masukkan Nombor Telefon Bimbit
Langkah 10  Masukkan Jumlah Caruman 

Bolehkah saya membuat pembayaran ATM selain di Public Bank Berhad?
Tidak. Kemudahan ini hanya terdapat di Public Bank Berhad.

 

Mesin Kitar Semula Tunai (CRM)
Bagaimanakah saya membuat pembayaran melalui Mesin Kitar Semula Tunai (CRM) di Public Bank Berhad?

Anda boleh membuat pembayaran dengan mengikuti langkah mudah seperti di bawah:

Langkah 1 Pilih bahasa pilihan
Langkah 2 Pilih "Cash Deposit"
Langkah 3 Pilih "Other Service" / "More Service"
Langkah 4 Pilih "Payment"
Langkah 5 Klik "Accept"
Langkah 6 Masukkan "238" untuk GREAT EASTERN TAKAFUL
Langkah 7 Masukkan 10 digit Nombor Sijil
Langkah 8 Masukkan Nombor Telefon Bimbit 
Langkah 9 Masukkan Jumlah Caruman 

Bolehkah saya membuat CRM selain di Public Bank Berhad?
Tidak. Kemudahan ini hanya terdapat di Public Bank Berhad.

 

Tunai
Bagaimanakah cara membuat pembayaran melalui Tunai?

Anda boleh membuat pembayaran di kaunter di mana-mana cawangan BANK SIMPANAN NASIONAL (BSN) di seluruh Malaysia.

Bolehkah saya membuat pembayaran Tunai di sebelah Bank Simpanan Nasional (BSN)?
Tidak. Kemudahan ini hanya terdapat di Bank Simpanan Nasional (BSN).

Adakah saya menerima resit selepas pembayaran dibuat di kaunter di Bank Simpanan Nasional (BSN)?
Tiada resit dijana untuk pembayaran yang dibuat di kaunter di Bank Simpanan Nasional (BSN). Sila simpan slip bank-in anda sebagai bukti pembayaran.

 Kembali ke atas


 1. Adakah saya akan menerima resit salinan keras selepas membuat pembayaran caruman pembaharuan untuk sijil saya?
  Tiada salinan resit disediakan untuk pembayaran caruman pembaharuan. Pemilik sijil boleh mengakses e-Resit melalui
  i-Get In Touch > Dokumen Saya > Resit.

 2. Adakah e-Resit pembayaran caruman pembaharuan tersedia untuk Kaedah Pembayaran melalui perkhidmatan Auto Debit?
  Tidak, e-Resit hanya untuk pembayaran caruman pembaharuan melalui saluran di bawah:
  • JomPAY
  • Internet Banking:
   • Maybank
   • Public Bank
   • CIMB Bank
   • Bank Simpanan Nasional (BSN)
  • Public Bank:
   • Cheque Deposit Machine (CDM)
   • Automatic Teller Machine (ATM)
   • Cash Recycling Machine (CRM)
  • BSN Counter Payment
  • Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)

 3. Berapa lama e-Resit akan tersedia dalam i-Get In Touch selepas saya membuat pembayaran?
  E-resit akan tersedia dalam i-Get In Touch 2 hari selepas pembayaran diterima dalam sistem.

Kembali ke atas


 1. Apakah e-Penyata?
  Ia adalah dokumen elektronik yang dikeluarkan kepada sijil Takaful dengan penyata tahunan yang akan berkuat kuasa pada 1 Februari 2019 (“Tarikh Kuatkuasa”). Bermula dari Tarikh Kuatkuasa, anda tidak lagi akan menerima salinan cetakan penyata anda daripada kami. Anda kini boleh melihat dan mendapatkan penyata anda mengikut kesenangan anda secara dalam talian di i-Get In Touch.

 2. Apakah jenis-jenis e-Penyata yang terdapat dalam i-Get In Touch?
  • Penyata Caruman Takaful Keluarga
  • Penyata Tahunan berkaitan pelaburan
  • Penyata Tahunan Akaun Individu Peserta
 3. Bagaimanakah saya tahu e-Penyata saya terdapat dalam i-Get In Touch?
  Anda akan menerima SMS/pemberitahuan e-mel ke telefon bimbit/alamat e-mel berdaftar anda apabila pernyataan anda dikemas kini dan tersedia dalam i-Get in Touch.

 4. Bolehkah saya menukar alamat e-mel berdaftar saya?
  Ya, anda boleh mengemas kini alamat e-mel anda di i-Get In Touch > Akaun Saya > Lihat Profil atau dengan melengkapkan Borang Permohonan bagi Perubahan Butiran Diri (PSF01A).

 5. Berapa tahun penyata saya boleh perolehi dalam i-Get In Touch?
  Anda boleh mengakses e-penyata anda sehingga 5 tahun yang lalu di Portfolio Saya > e-Dokumen.

 6. Apakah format e-Penyata saya?
  Semua e-Penyata adalah dalam format PDF (Fail Dokumen Mudah Alih) yang boleh dibaca menggunakan Adobe Acrobat Reader (versi 5 dan ke atas).

 7. Berapa cepat saya boleh melihat penyata saya selepas saya mendaftar untuk i-Get In Touch?
  Anda boleh log masuk dan melihat e-penyata dengan serta-merta.

 8. Bolehkah saya memilih untuk mendapatkan salinan penyata?
  Tidak, kerana penyata ini telah tersedia didalam i-Get In Touch. Anda boleh log masuk pada bila-bila masa untuk memuat turun dan mencetak e-penyata anda mengikut kesenangan anda.

 9. Bagaimana boleh saya mendaftar untuk i-Get In Touch?
  Sila klik di sini untuk panduan mendaftar i-Get In Touch.

Kembali ke atas


 1. Bilakah pengurangan dalam jumlah perlindungan akan berkuat kuasa?
  Ia akan berkuat kuasa dari tarikh akhir caruman seterusnya.

 2. Bolehkah saya memohon untuk mengurangkan jumlah perlindungan dalam tempoh bertenang?
  Anda boleh memohon untuk mengurangkan jumlah perlindungan dalam tempoh bertenang dan jumlah perlindungan yang disemak akan berkuat kuasa dari tarikh akhir caruman seterusnya dan anda TIDAK layak menerima perbezaan/lebihan caruman yang dibayar.

 3. Bolehkah kita mengurangkan jumlah perlindungan jika sijil telah luput?
  Pengurangan jumlah perlindungan tidak dibenarkan jika status sijil tidak dikuatkuasakan. Walau bagaimanapun, anda dibenarkan mengurangkan jumlah perlindungan jika anda ingin mengembalikan sijil.

 4. Apakah jumlah perlindungan minimum yang boleh saya kurangkan?
  Jumlah perlindungan minimum bergantung pada jenis pelan. Anda boleh merujuk kepada Huraian Produk dalam i-Great Partner mengenai jumlah perlindungan minimum yang dibenarkan.

 5. Bilakah saya boleh mengurangkan jumlah perlindungan saya?
  Anda boleh meminta untuk mengurangkan jumlah perlindungan pada bila-bila masa, namun ia hanya akan berkuat kuasa dari tarikh akhir caruman seterusnya.

 6. Apakah keperluan untuk mengurangkan jumlah perlindungan?
  Pemilik sijil perlu menyerahkan borang Permohonan untuk Perubahan Kontrak (PSF01) yang ditandatangani dan lengkap untuk mengurangkan jumlah perlindungan.

  Sila ambil perhatian bahawa kami hanya menerima penyerahan borang / surat melalui i-Get In Touch ("iGIT"). Pemilik sijil dinasihatkan untuk memuat naik borang melalui portal pelanggan kami. Namun begitu, jika pemilik sijil tidak dapat memuat naik borang dalam iGIT, pemilik sijil boleh mendapatkan ejen perkhidmatan untuk memuat naik borang dalam i-Great Partner dengan alasan yang munasabah yang ditunjukkan pada borang.

 7. Jika saya mengurangkan jumlah perlindungan, adakah manfaat sijil saya akan terjejas?
  Manfaat sijil anda tidak akan terjejas. Walau bagaimanapun, jika sijil anda layak untuk pembayaran tunai, bayaran tunai akan berdasarkan jumlah perlindungan yang dikurangkan. Faedah lain akan tetap sama.

 8. Adakah saya akan mendapat dokumen sijil baharu selepas saya mengurangkan jumlah perlindungan?
  Dokumen sijil baharu tidak akan dicetak tetapi pengesahan akan dikeluarkan dan ia boleh menjadi sebahagian daripada dokumen sijil.

 9. Berapa lamakah permohonan saya untuk mengurangkan jumlah perlindungan akan diproses?
  Kami mengambil masa 5 hari bekerja untuk memproses permohonan selepas menerima semua dokumen yang diperlukan.

 10. Di manakah saya boleh mendapatkan borang untuk mengurangkan jumlah perlindungan saya?
  Anda boleh memuat turun borang di laman web korporat Great Eastern Takaful.
  Dapatkan Bantuan > Penjagaan Pelanggan > Borang Elektronik > Permintaan untuk Perubahan Kontrak (PSF01)

 11. Bolehkah saya faks/e-mel borang tersebut?
  Pelanggan dinasihatkan untuk memuat naik borang dalam i-Get In Touch di bawah perubahan CS. Bagi ejen, anda boleh memuat naik borang melalui i-Great Partner di bawah Operasi > Khidmat Pelanggan > Penyerahan Borang CS.

Kembali ke atas


 1. Adakah menukar nama Orang Yang Dilindungi dibenarkan?
  Pemilik SIjil boleh menukar nama Orang Yang DIlindungi (hanya menukar nama yang sedia ada tetapi tidak boleh menukar nama kepada nama orang lain). Sekiranya keseluruhan nama adalah berbeza daripada nama di dalam rekod asal, dokumen rasmi yang boleh membuktikan penukaran nama daripada pihak yang berkaitan dan dokumen pengenalan baru adalah diperlukan. Contoh: Jabatan Pendaftaran Negara (JPN).

 2. Adakah salinan Surat Beranak yang diakui sah diperlukan untuk mengemaskini Nombor Kad Pengenalan?
  Pemilik Sijil hanya perlu menghantar salinan Kad Pengenalan yang diakui sah.

 3. Apakah dokumen yang diperlukan untuk pelanggan mengemaskini nombor pengenalan yang baru sekiranya beliau menyerahkan Kewarganegaraan Malaysianya?
  Pelanggan diminta untuk menghantar dokumen pengenalan baru dan dokumen sokongan yang berkaitan seperti Sijil Kewarganegaraan yang diakui sah melalui salinan oleh GSM Kanan Syarikat, GSM dan USM, Pengurus Agensi. Doktor, Peguam, Majistret, Notari Awam atau pegawai Syarikat kami yang diberi kuasa. Kami hanya akan menerima borang/ surat yang dihantar melalui i-Get In Touch (iGIT), Pemilik Sijil disarankan untuk memuatnaik kesemua dokumen sokongan berserta dengan borang melalui portal pelanggan kami, Namun begitu, sekiranya pemilik sijil tidak dapat memuatnaik dokumen melalui iGIT, pemilik sijil boleh mendapatkan bantuan ejen beliau untuk memuatnaik dokumen itu melalui i-Great Partner dengan alasan yang kukuh pada borang tersebut.

 4. Adakah pemilik sijil perlu hadir ke pejabat sendiri?
  Pemilik SIjil tidak perlu hadir ke pejabat kerana beliau boleh menghantar salinan yang telah diakui sah melalui emel. Pemilik sijil boleh menghantar dokumen ke i-greatcare@greateasterntakaful.com.

 5. Apakah dokumen yang diperlukan oleh Great Eastern Takaful Berhad sekiranya pelanggan menukar keseluruhan namanya daripada nama asal?
  Sekiranya terdapat pembetulan nama/pertukaran kewarganegaraan, asal atau salinan Sijil Kelahiran, Kad Pengenalan & Sijil Kewarganegaraan yang diakui sah oleh individu yang mempunyai kuasa seperti doktor, peguam, pegawai bank, majestret, Notari Awam, Pengurus Agensi, ejen dan seumpamanya adalah diperlukan. Bagi pengesahan oleh ejen, tandatangan orang yang dilindungi pada dokumen adalah diperlukan. (Sebagai alternatif ianya boleh diakui sah oleh pegawai yang diberik kuasa oleh Syarikat). Sekiranya nama secara keseluruhannya berbeza dengan rekod asal, dokumen rasmi sebagai bukti pertukaran nama daripada pihak berkuasa yang berkenaan dan pengenalan baru adalah diperlukan.

 6. Sekiranya terdapat kesilapan pada ejaan nama pelanggan saya, adakah beliau masih boleh membuat pembayaran caruman? Adakah beliau boleh membuat permohonan tuntutan sekiranya sijil telah matang?
  Pelanggan masih boleh meneruskan pembayaran carumannya dan membuat permohonan tuntutan sebelum sijil matang (tertakluk kepada pengesahan lanjut.

 7. Apakah borang yang perlu dihantar oleh pemilik sijil untuk menukar butiran peribadinya?
  Pelanggan perlu menulis surat atau menghantar Borang Perubahan Individu (PSF01A) atau mana-mana surat dan dokumen sokongan (sekiranya diperlukan) yang ditandatangani oleh pemilik sijil.

 8. Terdapat sedikit kesilapan pada butiran peribadi pelanggan. Adakah sebarang implikasi kepada pelanggan sekiranya beliau tidak membuat sebarang pembetulan?
  Ia adalah sangat penting untuk pemilik sijil untuk membuat pembetulan ke atas maklumat peribadi. Sekiranya tiada pembetulan dilakukan, transaksi tertentu tidak dapat dilakukan. Sebagai contoh, sekiranya terdapat kesilapan pada Kad Pengenalan, kredit terus amaun tidak dapat dipindahkan kepada akaun pemilik sijil kerana nombor kad pengenalan di dalam rekod bank adalah berbeza dengan rekod kami.

 9. Berapa lama masa yang diambil untuk membuat penukaran butiran peribadi di dalam sistem?
  Setelah kami menerima kesemua dokumen/ borang, ianya akan mengambil masa 3 hari bekerja untuk kami mengemaskini di dalam sistem.

 10. Saya dapati umur pelanggan saya yang tertera adalah berbeza daripada usia yang sebenar. Sekiranya beliau membuat pembetulan, adakah akan memberi kesan kepada sijil?
  Pembetulan umur adalah sangat penting untuk menentukan caruman yang tepat dikenakan ke atas orang yang dilindungi. Sekiranya umur di dalam sijil adalah kurang daripada umur sebenar pemilik sijil, umur akan disalahnyata berkurang dan setelah pembetulan umur dilakukan, jumlah caruman akan dipinda. Pemilik sijil perlu membuat pembayaran tambahan bagi caruman yang berkurang sebelum ini . Sekiranya umur di dalam sijil adalah lebih daripada umur sebenar orang yang dilindungi, wang caruman tersebut akan dikembalikan.

 11. Adakah Syarikat akan mencetak dokumen sijil baru selepas pelanggan mengubah butiran peribadinya?
  Dokumen sijil baru tidak akan diulang cetak bagi perubahan butiran peribadi. Sekiranya butiran peribadi mempunyai kesan pada amaun caruman, slip endorsmen akan dikeluarkan mengikut kepada amaun caruman baru/ yang telah dipinda pada nombor kad pengenalan dan tarikh lahir.

 12. Adakah Syarikat menerima faks/emel?
  Tidak, kami hanya menerima borang/ surat yang dihantar melalui i-Get In Touch (iGIT). Pemegang sijil adalah disarankan untuk memuat naik kesemua dokumen sokongan bersama-sama dengan borang tersebut melalui portal pelanggan kami. Namun begitu, sekiranya pemegang sijil tidak dapat untuk memuat naik dokumen melalui iGIT, pemegang sijil boleh mendapatkan bantuan ejen beliau untuk memuat naik dokumen melalui i-Great Partner dengan alasan yang kukuh yang dinyatakan di dalam borang tersebut.

 13. Di mana saya boleh memuat turun Permohonan Perubahan di dalam Borang Butiran Peribadi?
  Anda boleh memuat turun borang melalui laman sesawang korporat Great Eastern Takaful, melalui:
  Dapatkan bantuan> Khidmat pelanggan> Borang Elektronik> Permohonan Perubahan Kontrak (PSF01)
  Sebagai alternatif , anda boleh klik pada pautan di bawah untuk memuat turun borang ini.

 14. Siapakah yang boleh memperakui dokumen sekiranya pelanggan tinggal di luar Malaysia?
  Kesemua dokumen perlu diakui sah oleh Notari Awam.

Kembali ke atas


 1. Adakah pemilik sijil perlu mendapatkan kebenaran wasi/pemegang amanah untuk pembetulan kad pengenalan penama?
  Kebenaran wasi tidak diperlukan.

 2. Apakah borang yang perlu dihantar sekiranya pemegang sijil memohon untuk menukar hubungan penama? Contoh: Tunang kepada Isteri.
  Borang Pelantikan/Pertukaran Penama dengan bukti hubungan yang diakui sah seperti Sijil Perkahwinan atau set lengkap borang pelantikan penama diperlukan. Bukti dokumen mesti disahkan dengan sewajarnya atau diakui sah oleh individu yang bertauliah/golongan profesional seperti doktor, peguam, majistret, Notari Awam, Pengurus Agensi, ejen atau pegawai yang diberi kuasa syarikat sebagai bukti sokongan. Untuk pensijilan oleh ejen, tandatangan pelanggan pada dokumen diperlukan. Dokumen ini perlu mempunyai cop rasmi mereka yang merangkumi nama dan sebutan mereka.

 3. Adakah Great Eastern Takaful Berhad menerima permintaan untuk membetulkan nama penama melalui surat/e-mel dan bukannya borang?
  Ya, jika permintaan dikemukakan bersama-sama dengan dokumen bukti. Dokumen perbuktian mestilah disahkan sewajarnya atau diakui sah daripada dokumen asal oleh individu yang bertauliah/golongan profesional seperti doktor, peguam, majistret, Notari Awam, Pengurus Agensi, ejen atau pegawai yang diberi kuasa syarikat sebagai bukti sokongan. Untuk pensijilan oleh ejen, tandatangan pelanggan pada dokumen diperlukan. Dokumen ini perlu mempunyai cop rasmi mereka dengan nama dan jawatan mereka.

 4. Siapakah yang boleh mengesahkan dokumen bukti?
  Dokumen pembuktian mestilah diakui sah atau dilihat oleh individu yang bertauliah/ golongan profesional seperti doktor, peguam, majistret, Notari Awam, Pengurus Agensi, ejen atau pegawai yang diberi kuasa syarikat sebagai bukti sokongan. Untuk pensijilan oleh ejen, tandatangan pelanggan pada dokumen diperlukan. Dokumen ini perlu mempunyai cop rasmi mereka dengan nama dan jawatan mereka.

 5. Bolehkah pemilik sijil membuat pindaan pada nama penama melalui portal i-Get In Touch?
  Tidak, perubahan itu perlu dikemukakan melalui pos, faks atau e-mel dengan salinan dokumen sokongan yang disahkan benar untuk pengesahan. Pelanggan perlu mengemukakan Borang Pelantikan/Pertukaran Penama untuk pindaan.

 6. Bagaimanakah pemilik sijil mengetahui sama ada perubahan tersebut telah dibetulkan?
  Slip endorsmen yang dikeluarkan kepada pemilik sijil. Sebaik sahaja pengesahan boleh didapati dalam i-Get In Touch (iGIT), sistem akan mencetuskan e-mel dan SMS untuk dihantar kepada pemilik sijil. E-mel dan SMS adalah untuk memaklumkan pelanggan untuk log masuk ke iGIT untuk memuat turun dokumen tersebut. Butiran penama baharu juga boleh dilihat melalui i-Get In Touch di bawah halaman maklumat butiran sijil.

 7. Adakah Great Eastern Takaful Berhad menerima salinan faks untuk pembetulan?
  Pelanggan boleh menghantar salinan dokumen yang disahkan benar melalui e-mel dan kaunter. Sebagai alternatif, pemilik sijil juga boleh menukar alamat e-mel atau nombor hubungan di portal pelanggan - i-Get In Touch. Laluan seperti di bawah:
  Borang Penyerahan Borang Saya > Borang Pengubahan Sijil > Muat Naik Berserta Dokumen Sokongan

 8. Pelanggan saya telah menulis butiran penama beliau salah dalam borang cadangan. Adakah dia perlu menyerahkan semula semua syarat?
  Pemilik sijil hanya perlu menghubungi kami mengenai kesilapan nama bagi butiran penama dalam borang cadangan. Sebagai alternatif, pemilik sijil juga boleh mengisi Borang Pelantikan/Pertukaran Penama atau menulis secara rasmi untuk memaklumkan kami mengenai kesilapan butiran tersebut.

 9. Apakah borang yang perlu dihantar untuk mengemaskini nama penama/kad pengenalan dan nama pelaksana/kad pengenalan?
  Sila kemukakan kad pengenalan penama/wasi yang diakui sah dan melengkapkan Borang Pelantikan/Pertukaran Penama bersama-sama dengan dokumen sokongan. Bukti dokumen perlu diakui sah dari salinan asal oleh individu yang bertauliah/ golongan profesional seperti doktor, peguam, majistret, Notari Awam, Pengurus Agensi, ejen atau pegawai yang diberi kuasa syarikat sebagai bukti sokongan.Untuk pensijilan oleh ejen, tandatangan pelanggan pada dokumen diperlukan. Dokumen ini perlu mempunyai cop rasmi mereka dengan nama dan jawatan mereka.

Kembali ke atas


 1. Bagaimanakah cara saya menyerahkan permintaan untuk mengemas kini alamat saya?
  Anda boleh mengemas kini alamat anda dengan menulis kepada kami, atau mengisi Borang Perubahan Butiran Diri (PSF01A) dan serahkan melalui e-mel, pos atau melalui ejen servis anda.
  Sebagai alternatif, anda juga boleh menukar alamat anda melalui portal pelanggan - i-Get In Touch (iGIT). Pautan seperti di bawah:
  iGIT > Akaun Saya > Lihat Profil > Alamat Sijil > Kemas kini

 2. Sebaik sahaja saya menyerahkan permintaan, berapa lama masa yang diperlukan untuk dikemas kini?
  Sebaik sahaja kami menerima borang / surat, alamat baharu anda akan dikemas kini dalam masa 3 hari bekerja.
  Permintaan Perkhidmatan melalui iGIT* akan dikemas kini serta-merta.
  Nota: Jika transaksi permintaan perkhidmatan di atas dilakukan pada waktu perniagaan, maklumat akan dikemas kini terus ke dalam sistem masing-masing pada hari yang sama, dan jika transaksi dilakukan selepas waktu perniagaan, ia akan dikemas kini pada hari berikutnya.

 3. Jika orang yang dilindungi adalah di bawah umur, bolehkah ibu bapa meminta pertukaran alamat bagi pihak bawah umur?
  Ibu bapa boleh meminta pertukaran alamat dengan syarat ibu bapa adalah pemilik sijil kerana hanya pemilik sijil berhak meminta perubahan pada sijil.

 4. Sebagai pemegang serah hak mutlak, bolehkah saya meminta untuk menukar alamat surat-menyurat sijil?
  Pemegang serah hak mutlak boleh meminta untuk menukar alamat surat-menyurat.

 5. Saya ingin mengemas kini salah satu alamat penama saya. Sebagai pemilik sijil, bolehkah saya menyerahkan permintaan atau penama saya perlu menyerahkan permintaan itu?
  Pemilik sijil perlu menyerahkan permintaan untuk mengemas kini alamat penama/pemegang amanah/penerima serah hak bersyarat.

 6. Adakah saya perlu mendapatkan kebenaran daripada penama/pemegang amanah saya untuk mengemukakan permintaan untuk mengemaskini alamat?
  Kebenaran daripada penama tidak diperlukan.

 7. Kembali ke atas


 1. Bolehkah pelanggan saya mengemas kini alamat e-mel/nombor telefonnya melalui dalam talian?
  Sila nasihatkan pelanggan anda untuk mengemas kini alamat e-mel/ no telefon melalui i-Get In Touch (iGIT). Pautan seperti di bawah:
  iGIT > Akaun Saya > Melihat Profil > Maklumat Profil > Kemas Kini
  Sebagai alternatif, pemilik sijil boleh mengemas kini alamat e-mel dengan menulis kepada kami, atau mengisi Borang Perubahan Butiran Diri (PSF01A) dan hantar melalui e-mel atau ejen servis. Anda boleh klik pautan ini untuk memuat turun borang.

 2. Setelah pemilik sijil menyerahkan permintaan, berapa lama masa yang diperlukan untuk dikemas kini?
  Sebaik sahaja kami menerima borang/surat permohonan, alamat e-mel/no hubungan akan dikemaskini dalam tempoh 3 hari bekerja. Permintaan perkhidmatan yang dihantar dalam i-Get In Touch (iGIT)* akan dikemas kini serta-merta.
  Nota: jika transaksi permintaan perkhidmatan di atas dilakukan semasa waktu perniagaan, maklumat dikemas kini terus ke dalam sistem masing-masing pada hari yang sama, dan untuk transaksi yang dilakukan selepas waktu perniagaan, ia akan dikemas kini pada hari berikutnya.

 3. Adakah pelanggan saya perlu mendapatkan kebenaran daripada penama/pelaksana/penerima serah hak untuk mengemukakan permohonan untuk mengemaskini alamat emel/nombor telefon?
  Persetujuan daripada penama/pemegang amanah/penerima serah hak tidak diperlukan.

 4. Bagaimanakah pemilik sijil boleh menukar alamat e-mel/nombor telefon penama?
  Pemilik sijil boleh menulis atau mengisi Borang Perubahan Butiran Diri (PSF01A) dan mengemukakan kepada Great Eastern Takaful melalui e-mel atau ejen.
  Sebagai alternatif, pemilik sijil juga boleh menukar alamat e-mel atau nombor hubungan di portal pelanggan - i-Get In Touch (iGIT). Laluan seperti di bawah:
  iGIT > Akaun Saya > Melihat Profil > Maklumat Profil > Kemas Kini

 5. Kembali ke atas


 1. Mengapa pemilik sijil perlu mengemas kini tandatangannya?
  Ini adalah untuk memastikan bahawa Syarikat mempunyai spesimen tandatangan yang sama dengan yang digunakan di dalam kontrak terkini pemilik sijil untuk tujuan pengesahan bagi meneruskan permohonan pemilik sijil untuk sebarang perubahan kontrak.

 2. Bagi sijil yang disertai dalam talian (e.g. i-Great Murni), bagaimanakah Great Eastern Takaful Berhad mengesahkan tandatangan pemegang sijil?
  Pemegang sijil dinasihatkan memuat naik surat melalui i-Get In Touch (iGIT) kerana ia merupakan kaedah yang paling selamat untuk menghantar borang. Jika pemegang sijil tidak boleh memuat naik surat melalui iGIT, dia perlu mengemas kini tandatangan sekali sahaja di kaunter perkhidmatan sebelum melakukan sebarang permohonan perkhidmatan sijil. Pemegang sijil boleh melawat Pusat Khidmat Pelanggan kami di Ibu Pejabat, atau di cawangan kami untuk mengemas kini tandatangan.

 3. Bagaimanakah pemilik sijil menukar tandatangannya?
  • Sekiranya pemilik sijil boleh menurunkan tandatangan lama, beliau boleh melengkapkan Borang Permohonan Perubahan Butiran Diri (PSF01A) dan mengemukakan kepada kami saksi sewajarnya.
  • Sekiranya pemilik sijil tidak dapat menandatangani dengan menggunakan tandatangan lama, beliau dikehendaki hadir ke pejabat cawangan Great Eastern atau Ibu Pejabat yang terdekat untuk mengemas kini tandatangan baru di hadapan Pegawai Khidmat Pelanggan kami.
  • Sebagai alternatif, pemilik sijil boleh menghantar atau memuat naik Borang Permohonan Perubahan Butiran Diri (PSF01A) di i-Get In Touch (iGIT).

 4. Bagaimana jika pemilik sijil tidak dapat mengingati tandatangan lama?
  Pemilik sijil mempunyai pilihan ini:
  • Hantar Borang Permohonan Perubahan Butiran Diri (PSF01A), salinan Kad Pengenalan Pendaftaran Negara (NRIC) dengan tandatangan baru yang ditandatangani di sebelah Kad Pengenalan, swafoto dengan IC asal dan hantar semua dokumen melalui e-mel.
  • Sekiranya pemilik sijil tidak dapat mengingati tandatangan lama, beliau boleh hadir ke pejabat cawangan atau Ibu Pejabat Great Eastern yang terdekat untuk mengemas kini tandatangan baru di hadapan Pegawai Khidmat Pelanggan kami.
  • Sebagai alternatif, pemilik sijil boleh menghantar/memuat naik Borang Permohonan Perubahan Butiran Diri (PSF01A) di i-Get In Touch (iGIT).

 5. Siapa yang boleh menjadi saksi borang itu?
  Mana-mana pihak ke-3 yang:
  • berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan ke atas,
  • bukan seorang bankrap,
  • fikiran yang baik,
  • tidak di bawah tekanan, dan
  • bukan salah seorang penama dalam sijil.
  Sebagai alternatif, ia boleh disaksikan oleh mana-mana kakitangan syarikat yang diberi kuasa.

 6. Jika tandatangan lama pelanggan saya adalah cetakan ibu jarinya, bagaimana dia boleh mengemas kini tandatangannya?
  Pemilik sijil perlu hadir ke Ibu Pejabat Great Eastern Takaful Berhad atau pejabat cawangan yang terdekat untuk mengemas kini tandatangannya di hadapan Pegawai Khidmat Pelanggan kami.
  Sebagai alternatif, pemilik sijil boleh menghantar/memuat naik Borang Permohonan Perubahan Butiran Diri (PSF01A) di i-Get In Touch (iGIT).

 7. Pelanggan saya melanggan sijil untuk anaknya ketika dia masih kecil, dan kini anaknya berusia 18 tahun dan sijil itu telah diberikan kepada anaknya. Bilakah anaknya boleh mengemas kini dengan tandatangannya?
  Sebaik sahaja orang yang dilindungi mencapai umur 18 tahun, kami akan menghantar surat penggantian hak milik kepada orang yang dilindungi untuk mengemas kini tandatangan baru. Orang yang dilindungi perlu:
  • Mengemaskini tandatangan dengan menandatangani surat,
  • Salinan CTC NRIC yang disilang untuk "Untuk kegunaan GETB sahaja", dan
  • Pemegang sijil untuk menandatangani salinan CTC NRIC.
  Sebagai alternatif, pemilik sijil baru boleh melengkapkan Borang Permohonan Perubahan Butiran Diri (PSF01A).

  Pemegang sijil baharu perlu melengkapkan dan menurunkan tandatangan baharu pada 'Lajur Tandatangan Baharu' dan memasukkan catatan 'Untuk kemas kini Perletakan Hak' dalam 'Lajur tandatangan lama'. Pemilik baru untuk menandatangani semula tandatangan pemilik sijil dan mengemukakan kepada kami setelah ditandatangani oleh saksi.
  • Dilampirkan dengan Salinan Diakui Sah (CTC) Kad Pengenalan,
  • Salinan NRIC yang diakui sah dan disilang untuk "Untuk Kegunaan GETB sahaja", dan
  • Pemegang sijil untuk menandatangani salinan NRIC yang diakui sah.

Kembali ke atas


 1. Apakah dokumen yang diperlukan untuk pemindahan pemilikan? Adakah melalui Geran Probet/Surat Pentadbiran?
  Pelanggan perlu menghantar dokumen berikut:
  • Borang Akuan Peserta Baru
  • Salinan nombor kad pengenalan baru yang jelas/salinan biometrik jelas atau salinan pasport yang sah
  • Sijil kematian bagi pemilik sijil
  • Bukti perhubungan di antara orang yang meninggal dan nama pemilik sijil yang baru (Contoh: Sijil perkahwinan)
  • Bukti perhubungan di antara pemilik sijil yang baru dan orang yang dilindungi (Contoh: Sijil lahir atau sijil pengangkatan yang sah dari segi undang-undang)
  • Borang sijil pengesahan-diri cukai pemastautin (Individu) untuk pemilik sijil baru 

   Nota: Selain daripada ibubapa kandung, dokumen penjaga yang sah di sisi undang-undang diperlukan.
 2. Adakah pilihan alternatif selain daripada mengemukakan petisyen kepada Mahkamah untuk Geran Probet atau Surat Pentadbiran untuk pemindahan pemilikan?
  Selagi pemilik sijil baru boleh memajukan bukti hubungan atau dokumen sokongan, seprti penjaga yang sah di sisi undang-undang, sijil lahir, sijil perkahwinan, pemilik sijil baru boleh menghantar dokumen berikut untuk menukar pemilikan sijil:
  • Borang Akuan Peserta Baru
  • Salinan nombor kad pengenalan baru yang jelas/salinan biometrik jelas atau salinan pasport yang sah
  • Sijil kematian bagi pemilik sijil
  • Bukti perhubungan di antara orang yang meninggal dan nama pemilik sijil yang baru (Contoh: Sijil perkahwinan)
  • Bukti perhubungan di antara pemilik sijil yang baru dan orang yang dilindungi (Contoh: Sijil lahir atau sijil pengangkatan yang sah dari segi undang-undang)
  • Borang sijil pengesahan-diri cukai pemastautin (Individu) untuk pemilik sijil baru 

   Nota: Selain daripada ibubapa kandung, dokumen penjaga yang sah di sisi undang-undang diperlukan.
 3. Adakah Akuan Berkanun memerlukan duti setem?
  Akuan oleh borang Peserta baru tidak memerlukan duti setem.

 4. Sijil adalah sijil pihak ketiga di mana pemegang sijil adalah ibu/bapa dan orang yang dilindungi adalah pasangan. Pelanggan saya yang merupakan pemilik sijil telah meninggal dunia. Apakah prosedur untuk memindahkan pemilikan sijil kepada orang yang dilindungi?
  Untuk sijil pihak ketiga di mana pasangan, orang yang dilindungi akan menjadi pemilik sijil baru dan pencarum. Keperluan adalah sperti berikut; penjaga yang masih hidup akan menjadi pemilik sijil yang baru dan pencarum. Keperluan adalah seperti berikut:
  • Borang Akuan Peserta Baru
  • Salinan nombor kad pengenalan baru yang jelas/salinan biometrik jelas atau salinan pasport yang sah
  • Sijil kematian bagi pemilik sijil
  • Bukti perhubungan di antara orang yang meninggal dan nama pemilik sijil yang baru (Contoh: Sijil perkahwinan)
  • Bukti perhubungan di antara pemilik sijil yang baru dan orang yang dilindungi (Contoh: Sijil lahir atau sijil pengangkatan yang sah dari segi undang-undang)
  • Borang sijil pengesahan-diri cukai pemastautin (Individu) untuk pemilik sijil baru 

 5. Untuk sijil phak ketiga di mana pemilik sijil adalah ibubapa dan orang yang dilindungi adalah anak, apabila pemilik sijil meninggal dan orang yang dilindungi masih di bawah umur 18 tahun, adakah ibu/bapa yang masih hidup membuat permohonan untuk menukar pemindahan hakmilik?
  Untuk sijil pihak ketiga dan orang yang dilindungi adalah anak, penjaga yang masih hidup akan menjadi pemilik sijil yang baru dan pencarum. Keperluan adalah seperti berikut:
  • Borang Akuan Peserta Baru
  • Salinan nombor kad pengenalan baru yang jelas/salinan biometrik jelas atau salinan pasport yang sah
  • Sijil kematian bagi pemilik sijil
  • Bukti perhubungan di antara orang yang meninggal dan nama pemilik sijil yang baru (Contoh: Sijil perkahwinan)
  • Bukti perhubungan di antara pemilik sijil yang baru dan orang yang dilindungi (Contoh: Sijil lahir atau sijil pengangkatan yang sah dari segi undang-undang)
  • Borang sijil pengesahan-diri cukai pemastautin (Individu) untuk pemilik sijil baru 

 6. Sijil pihak ketiga adalah apabila pemegang sijil adalah ibubapa dan orang yang dilindungi adalah anak. Sekiranya pemegang sijil meninggal dunia, apakah prosedur untuk pemindahan pemilikan sijil kepada pihak lain selain daripada adik-beradik atau ibu bapa yang masih hidup (contoh pakcik, datuk dan nenek dan seumpamanya)?
  Pemilikan sijil boleh dipindahkan apabila pemilik sijil telah meninggal dunia. Penuntut yang ingin menjadi pemilik sijil perlu boleh memajukan bukti perhubungan atau dokumen sokongan seperti penjaga yang sah dari sijil undang-undang untuk menjadi pemilik sijil baru. Keperluan adalah seperti berikut:
  • Borang Akuan Peserta Baru
  • Salinan nombor kad pengenalan baru yang jelas/salinan biometrik jelas atau salinan pasport yang sah
  • Sijil kematian bagi pemilik sijil
  • Bukti perhubungan di antara orang yang meninggal dan nama pemilik sijil yang baru (Contoh: Sijil perkahwinan)
  • Bukti perhubungan di antara pemilik sijil yang baru dan orang yang dilindungi (Contoh: Sijil lahir atau sijil pengangkatan yang sah dari segi undang-undang)
  • Borang sijil pengesahan-diri cukai pemastautin (Individu) untuk pemilik sijil baru 

 7. Sekiranya pemilik sijil meninggal dunia, adakah dibenarkan untuk memindahkan pemilikan sijil kepada perbadanan amanah, contoh Amanah Raya?
  Pemindahan pemilikan sijil kepada perbadanan amanah tidak dibenarkan.

 8. Adakah dibenarkan membuat pemindahan pemilikan daripada Syarikat kepada nama Syarikat yang lain?
  Untuk sijil Keyman, perubahan nama pemilik daripada syarikat kepada syarikat yang lain sebagai pemilik sijil adalah TIDAK dibenarkan.

 9. Bilakah pemindahan pemilikan dilaksanakan?
  Pemindahan pemilikan boleh dipohon apabila peserta kepada pihak ketiga sijil telah meninggal dunia. Pemilik baru perlulah terdiri daripada penjaga sah kepada peserta.

 10. Apakah tempoh masa yang diambil untuk membuat transaksi pemindahan pemilikan?
  Proses akan mengambil masa 5 hari bekerja.

 11. Adakah Slip Endosmen akan dikeluarkan untuk pemindahan pemilikan?
  Slip Endorsmen akan dikeluarkan.

 12. Adakah surat akan dikeluarkan untuk memaklumkan samaada permohonan pemindahan pemilikan berjaya/ ditolak?
  Untuk permohonan yang berjaya, Syarikat akan mengeluarkan Slip Endorsmen sahaja. Untuk permohonan yang tidak berjaya, notifikasi penolakan akan dikeluarkan melalui emel atau ejen anda.

 13. Bolehkah pelanggan faks/e-mel dokumen berkaitan dan menulis surat kepada Great Eastern Takaful Berhad?
  Semua dokumen untuk memohon pemindahan pemilikan perlu salinan asal.

Kembali ke atas


 1. Bagaimanakah peraturan Sum Covered Multiple berfungsi?
  Peraturan Sum Covered Multiple digunakan untuk mengira bahagian sumbangan yang akan disalurkan ke Balancer. Sebarang lebihan selepas peraturan Sum Covered Multiple akan dianggap sebagai Balancer. Kadar peruntukan untuk Balancer ialah 95%.
  Sebagai contoh:
  Orang Dilindungi: 30 ANB, Lelaki, Bukan perokok, caruman RM15,000, Jumlah Perlindungan RM500,000.
  Berdasarkan jadual peraturan Sum Covered Multiple, faktornya ialah 50.
  Sumbangan asas dikira sebagai Jumlah Dilindungi / peraturan Sum Covered Multiple
  = RM500,000 / 50
  = RM10,000

  Oleh kerana sumbangan yang dicadangkan ialah RM15,000, lebihan RM5,000 akan disalurkan kepada Balancer.
 2. Umur penyertaan Sum covered multiple rule
  1-16 60
  17-25 55
  26-35 50
  36-45 35
  46-55 25
  56 dan ke atas 15

 3. Untuk jumlah caruman yang ditambah, adakah ia akan mengikut peruntukan untuk caruman asal?
  Jumlah caruman yang meningkat akan dianggap sebagai caruman baharu dan peruntukan akan mengikut peruntukan tahun pertama.

 4. Selepas saya menukar caruman tetap, bilakah tarikh ia berkuat kuasa?
  Tarikh kuat kuasa adalah tarikh perlu bayar yang seterusnya.

 5. Apakah bayaran diperlukan untuk pertukaran caruman?
  Bayaran perubahan tidak diperlukan untuk pertukaran caruman.

 6. Saya ingin menambah caruman tetap saya. Adakah terdapat sebarang had pada jumlah kenaikan minimum?
  Kenaikan minimum ialah RM240 setahun, iaitu RM20 sebulan, RM60 setiap suku tahun, dan RM120 setiap setengah tahun.

 7. Saya ingin mengurangkan sumbangan tetap saya. Adakah terdapat sebarang had ke atas sumbangan minimum?
  Caruman minimum bagi setiap sijil mestilah RM1,200 setahun, iaitu RM100 sebulan, RM300 setiap suku tahun, dan RM600 setiap setengah tahun.

 8. Apakah dokumen yang perlu saya serahkan untuk meningkatkan caruman tetap?
  Bagi sijil yang tiada waiver rider, pemilik sijil hanya boleh mengemukakan borang Permohonan Untuk Penyertaan/Pertukaran/Pemindaan Perlindungan (PSF02) yang telah ditandatangani dan lengkap untuk menambah jumlah caruman tetap pada bila-bila masa.
  Untuk meningkatkan caruman dengan penambahan waiver rider, sila majukan apa yang diperlu seperti di bawah:
  • Borang PSF02 (Permohonan Untuk Penyertaan/Pertukaran/Pemindaan Perlindungan) yang lengkap
  • Kalkulator ILP (dengan bantuan ejen - sekiranya ada)

   Nota: Setelah peningkatan caruman tetap selesai, perlindungan untuk waiver rider akan dinaikkan dengan sewajarnya. Sekiranya berlaku tuntutan, waiver rider akan menampung kenaikan caruman. Sebagai contoh:
   Jumlah caruman sedia ada = RM1,200
   Jumlah caruman baharu = RM2,400
   Sekiranya berlaku tuntutan, syarikat akan mengetepikan sumbangan sebanyak RM2,400.

 9. Apakah syarat untuk mengurangkan caruman tetap saya?
  Pemilik sijil perlu menyerahkan Borang Permohonan Perubahan Sijil (PSF01) yang telah ditandatangani dan lengkap untuk mengurangkan jumlah caruman tetap. Syarikat akan mengeluarkan Surat Kebenaran/Letter of Consent (LOC) dalam tempoh 5 hari bekerja jika sijil TIDAK mampu dikekalkan sehingga tempoh kontrak penuh/tarikh matang dengan jumlah caruman yang telah diubah. Syarikat hanya akan meneruskan perubahan apabila menerima LOC yang ditandatangani dan lengkap daripada pemilik sijil.

 10. Bolehkah saya menambah caruman tetap tanpa menambah caruman untuk waiver rider?
  Sebarang peningkatan dalam caruman tetap, caruman waiver rider juga perlu dinaikkan secara serentak.

 11. Bolehkah saya faks/e-mel borang kepada Great Eastern Takaful Berhad?
  Kami hanya menerima penyerahan borang/surat melalui portal i-Get In Touch ("iGIT").
  Pemilik sijil dinasihatkan untuk memuat naik borang melalui portal iGIT. Walau bagaimanapun, jika terdapat sebarang kesukaran untuk memuat naik, pemilik sijil boleh meminta ejen untuk memuat naik borang melalui potal i-Great Partner dengan alasan yang munasabah untuk dinyatakan di dalam borang.

 12. Berapa lama masa pemprosesan?
  Masa memproses permohonan adalah 5 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.

Kembali ke atas


 1. Apakah tempoh free-look/tempoh bertenang?
  Pemilik sijil diberi masa 15 hari dari tarikh pengakuan penerimaan e-sijil di dalam portal iGIT. Jika pemilik sijil tidak berpuas hati dengan sijil yang dilanggan, pemilik sijil boleh membatalkan sijil dengan menghantarkan notis/surat bertulis kepada syarikat.

 2. Bolehkah pemilik sijil boleh mendapatkan bayaran balik penuh jika sijil ditamatkan di bawah tempoh free-look?
  Untuk sijil Tradisional, Great Eastern Takaful Berhad akan mengembalikan jumlah penuh caruman yang diterima ditolak yuran pemeriksaan perubatan (jika ada) yang ditanggung semasa peringkat cadangan (proposal).
  Untuk sijil Berkaitan Pelaburan, Great Eastern Takaful Berhad akan membayar balik jumlah di bawah:
  • Sebarang jumlah atau sumbangan yang belum diperuntukkan untuk dana unit
  • Jumlah Nilai Akaun (TAV) sijil
  • Jumlah nilai Unit yang ditolak untuk Tabarru’ dan Caj Perkhidmatan berdasarkan Nilai Aset Bersih pada Tarikh Penilaian Seterusnya ditolak sebarang bayaran perubatan yang ditanggung semasa peringkat cadangan (proposal)

 3. Bagaimanakah pemilik sijil akan mendapat bayaran balik selepas pembatalan free-look?
  Jumlah tersebut akan dikembalikan melalui kredit terus ke dalam bank akaun.

 4. Berapa lamakah masa yang diambil untuk pengembalian caruman kepada akaun kad kredit?
  Bayaran balik amaun pembayaran akan dibuat secara kredit terus sahaja, bukan melalui akaun kad kredit.

 5. Berapa lama masa yang diambil untuk jumlah bayaran balik dikreditkan ke akaun bank pelanggan saya melalui kredit terus?
  Pelanggan boleh menyemak akaun bank selepas 3 hingga 5 hari bekerja dari tarikh  Great Eastern Takaful Berhad memproses bayaran balik melalui kredit terus.

 6. Apakah cara untuk memohon pembatalan free-look?
  Pemilik sijil boleh memohon untuk membatalkan sijil dalam tempoh 15 hari dari tarikh pengakuan penerimaan e-sijil di dalam portal i-Get In Touch (iGIT). Dokumen yang diperlukan adalah seperti yang berikut:
  • Permohonan bertulis daripada pemilik sijil, di mana tandatangan mestilah sama dengan rekod kami
  • Borang Kemudahan Kredit Terus
   Nota: Sekiranya pemilik sijil tidak mengiktiraf e-sijil dalam iGIT selepas 75 hari, sistem akan mengiktiraf e-sijil secara automatik pada hari ke-75. Selepas itu, pemilik sijil akan diberi masa 15 hari untuk meminta pembatalan dalam tempoh free-look.

 7. Bolehkah pemilik sijil faks/e-mel dokumen yang diperlukan untuk pembatalan Free-look kepada Great Eastern Takaful Berhad?
  Kami hanya menerima penyerahan borang/surat melalui portal i-Get In Touch (iGIT). Pemilik sijil dinasihatkan untuk memuat naik borang melalui portal iGIT. Walau bagaimanapun, jika terdapat sebarang kesukaran untuk memuat naik, pemilik sijil boleh meminta ejen untuk memuat naik borang melalui potal i-Great Partner dengan alasan yang munasabah untuk dinyatakan di dalam borang.

 8. Adakah persetujuan diperlukan daripada penama/pelaksana/penerima serah hak bersyarat?
  Tiada sebarang kebenaran diperlukan daripada penama/pemegang serah hak/pelaksana.

 9. Berapa lamakah masa untuk memproses pembatalan free-look?
  Setelah menerima dokumen yang lengkap, pembatalan free-look akan mengambil masa kira-kira 5 hari bekerja untuk diproses.

 10. Untuk sijil yang dilanggan dalam talian, contohnya: i-Great Murni, bagaimanakah Great Eastern Takaful Berhad mengesahkan tandatangan pemilik sijil?
  Pemilik sijil disarankan untuk memuat naik surat melalui portal pelanggan kami kerana ini adalah platform paling selamat untuk penyerahan borang.
  Jika pemilik sijil tidak dapat memuat naik surat melalui portal iGIT, beliau dikehendaki untuk membuat kemas kini tandatangan di kaunter sebelum dibolehkan untuk meneruskan sebarang permohonan berkaitan dengan sijil beliau.
  Pemilik sijil boleh hadir ke Pusat Khidmat Pelanggan kami di Ibu Pejabat Great Eastern Takaful atau mana-mana cawangan kami untuk mengemas kini tandatangan.

Kembali ke atas


 1. Bagaimana cara untuk saya mendapatkan maklumat mengenai Sijil Takaful Berkaitan Pelaburan?
  Sila klik di sini untuk Panduan Bagi Sijil Takaful Berkaitan Pelaburan. Panduan ini memberikan anda maklumat umum mengenai bagaimana Sijil Takaful Berkaitan Pelaburan anda berfungsi, faktor-faktor yang mungkin boleh mengurangkan nilai dana anda dan langkah-langkah yang anda boleh ambil untuk menikmati perlindungan Takaful sepanjang tempoh sijil anda.

 2. Bilakah pembatalan manfaat akan berkuat kuasa?
  Ia akan berkuat kuasa dari tarikh perlu bayar bulanan yang berikutnya sebaik saja kami menerima borang permohonan atau selepas menerima Surat Keizinan atau tarikh pembayaran diterima (yang mana kemudian).

 3. Adakah terdapat surat atau slip endorsmen yang dikeluarkan kepada pemilik sijil?
  Slip Endorsmen akan dikeluarkan selepas mengemaskini Pembatalan Manfaat Berkaitan Pelaburan.
  Slip Endorsmen ini akan dimuat naik dalam portal i-Get In Touch (iGIT) di mana pemilik sijil boleh menyemak dan memuat turun sebagai rujukan.

 4. Adakah pemilik sijil dikehendaki untuk menghantar Kalkulator ILP melalui i-Great Partner untuk pembatalan manfaat?
  Pemilik sijil harus menghantar borang pembatalan sahaja dan kami tidak memerlukan penyerahan Kalkulator ILP.
  Kami hanya menerima penyerahan borang/surat melalui portal i-Get In Touch (iGIT).
  Pemilik sijil dinasihatkan untuk memuat naik borang melalui portal iGIT. Walau bagaimanapun, jika terdapat sebarang kesukaran untuk memuat naik, pemilik sijil boleh minta ejen untuk memuat naik borang melalui potal i-Great Partner dengan alasan yang munasabah untuk dinyatakan di dalam borang.

 5. Adakah pemilik sijil dibenarkan menarik balik permohonan selepas pembatalan dilakukan?
  Penarikan balik permohonan boleh dilakukan dalam tempoh 3 minggu selepas tarikh pengubahan.

 6. Bilakah saya boleh membatalkan rider atau manfaat tambahan saya?
  Pemilik sijil boleh membatalkan mana-mana rider berkaitan pelaburan di dalam sijil atau manfaat tambahan pada bila-bila masa.

 7. Adakah saya mendapat bayaran balik selepas saya membatalkan rider saya atau manfaat tambahan?
  Selepas pembatalan mana-mana rider berkaitan pelaburan, tidak akan ada bayaran balik caruman dan tiada pengurangan dalam jumlah caruman sijil pelaburan.

 8. Adakah caruman saya akan dikurangkan selepas pembatalan rider atau manfaat tambahan?
  Selepas pembatalan manfaat, caruman akan masih kekal sama. Walau bagaimanapun, caj tabarru' rider yang dibatalkan tidak akan ditolak daripada jumlah nilai akaun (TAV) pada tarikh perlu bayar yang seterusnya.

 9. Adakah saya perlu mendapatkan kebenaran daripada penama/pemegang serah hak/pemegang amanah untuk membatalkan rider atau manfaat tambahan?
  Tiada sebarang kebenaran diperlukan daripada penama/pemegang serah hak/pemegang amanah.

 10. Berapakah tempoh masa yang diperlukan untuk memproses permohonan pembatalan rider atau manfaat tambahan di dalam sijil berkaitan pelaburan?
  Proses ini akan mengambil masa 5 hari bekerja selepas kami menerima borang dan dokumen yang lengkap.

 11. Apakah dokumen yang perlu diserahkan untuk membatalkan rider saya?
  Pemilik sijil perlu menghantar salah satu daripada dokumen berikut untuk pembatalan rider:
  • Borang PSF01 Permohonan untuk Perubahan Kontrak) yang lengkap, atau
  • PSF02 yang lengkap (Permohonan untuk Kemasukan/Penukaran/Pengubahan Perlindungan).

   Kami hanya menerima borang/surat melalui portal i-Get In Touch (iGIT).

   Pemilik sijil disarankan untuk memuat naik borang melalui portal iGIT. Walau bagaimanapun, jika terdapat sebarang kesukaran untuk memuat naik, pemilik sijil boleh meminta ejen untuk memuat naik borang melalui portal i-Great Partner dengan sebab yang dibenarkan untuk dinyatakan di dalam borang.

Kembali ke atas


 1. Sijil saya mempunyai caruman tertunggak. Bolehkah saya mengurangkan jumlah perlindungan?
  Pemilik sijil boleh memohon untuk mengurangkan jumlah perlindungan walaupun sijil mempunyai caruman tertunggak.

 2. Sijil saya mempunyai Potensi Tarikh Luput (PTL). Bolehkah saya menghantar permohonan?
  Anda boleh mengemukakan permohonan untuk mengurangkan jumlah perlindungan.

 3. Jika pemilik sijil mengurangkan jumlah perlindungan, adakah caruman akan berkurangan secara automatik?
  Caruman akan dikurangkan secara automatik dan jika pemilik sijil ingin mengurangkan caruman, sila nyatakan perubahan pada borang permohonan yang sama.

 4. Adakah terdapat sebarang bayaran yang diperlukan untuk mengurangkan jumlah perlindungan?
  Tiada yuran dikenakan untuk mengurangkan jumlah perlindungan.

 5. Bilakah pengurangan dalam jumlah perlindungan akan berkuat kuasa?
  Ia akan berkuat kuasa dari tarikh akhir ulang tahun bulanan berikutnya sebaik sahaja menerima borang permohonan.

 6. Adakah terdapat surat atau pengesahan yang dikeluarkan kepada pemilik sijil?
  Pengesahan akan dikeluarkan dan ia akan menjadi sebahagian daripada dokumen sijil.

 7. Apakah keperluan untuk pemilik sijil mengemukakan permintaan untuk mengurangkan jumlah perlindungan?
  Pemilik sijil perlu menghantar Borang Permohonan bagi Perubahan Kontrak (PSF01).

 8. Bolehkah saya faks/e-mel borang kepada Great Eastern Takaful Berhad?
  Kami hanya menerima penyerahan borang/surat melalui i-Get In Touch (iGIT). Pemegang sijil disarankan untuk memuat naik surat tersebut melalui portal pelanggan kami. Anda boleh memuat naik borang melalui i-Get In Touch di bawah pemindaan CS.
  Walau bagaimanapun, jika pemilik sijil tidak dapat memuat naik borang melalui iGIT, pemilik sijil boleh minta ejen beliau untuk memuat naik borang melalui i-Great Partner dengan alasan yang munasabah yang dinyatakan dalam borang.

 9. Berapa lama masa pemprosesan?
  Masa pemprosesan adalah 5 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.

 10. Saya hanya mengemukakan permintaan untuk mengurangkan jumlah perlindungan untuk manfaat utama. Mengapakah Great Eastern Takaful Berhad (GETB) mengurangkan jumlah perlindungan untuk manfaat lain?
  Penurunan jumlah perlindungan untuk manfaat lain adalah tertakluk kepada had jumlah perlindungan minimum bagi kedua-dua penunggang dan manfaat utama. Contohnya: Jumlah perlindungan untuk Pelepasan caruman mestilah sama dengan faedah utama

 11. Adakah terdapat sebarang semakan/perubahan kepada manfaat yang dilindungi pada manfaat sijil saya?
  Kami hanya akan menyemak semula jumlah perlindungan mengikut permintaan anda dalam borang.

 12. Saya telah berubah fikiran dan saya ingin menarik balik permohonan yang dikemukakan tadi. Apakah syarat-syaratnya?
  Penarikan balik permohonan tidak dibenarkan selepas Syarikat memproses permintaan anda. Walau bagaimanapun, jika anda ingin menambah jumlah perlindungan, anda dikehendaki menghantar Borang PSF02 yang lengkap (Permohonan bagi Penyertaan/Penukaran/Perubahan Perlindungan) yang tertakluk kepada kelulusan pengunderaitan.

 13. Bolehkah jumlah perlindungan dikurangkan dalam tempoh free-look/bertenang? Adakah akan ada bayaran balik?
  Anda dibenarkan mengurangkan jumlah perlindungan dalam tempoh free-look/bertenang tetapi tidak akan ada bayaran balik caruman yang telah dibayar.

 14. Di manakah boleh saya mendapatkan borang pindaan?
  Borang Permohonan bagi Penyertaan/Penukaran/Perubahan Perlindungan (PSF02) ini boleh didapati di laman web korporat kami/i-Great Partner melalui pautan di bawah:
  Laman web korporat: Dapatkan Bantuan > Khidmat Pelanggan > Borang Elektronik
  i-Great Partner: i-Great Partner > Operation > Borang Khidmat Pelanggan

  Anda boleh memuat turun borang dengan klik pada pautan ini.

Kembali ke atas

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo

Ahli PIDM

TIPS Brochure PIDM