Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Great Eastern Takaful Logo

Pilihan Anda

Klik untuk maklumat lanjut:

» Pilihan Anda

» Ketahui Selanjutnya

» Soalan Lazim

Saya telah menerima pek komunikasi saya. Apa yang perlu saya buat seterusnya?

 

Pilihan 1

Untuk menaikkan Jumlah Caruman Semasa anda berdasarkan cadangan kami.

 

Pilihan 2

Naikkan caruman kepada sebarang amaun berdasarkan kemampuan anda, minimum sebanyak RM20 sebulan, RM60 setiap suku tahun, RM120 setiap setengah tahun atau RM240 setahun.

 

Pilihan 3

Untuk menukarkan rider pelan perubatan anda yang sedia ada kepada pelan perubatan yang baru dengan amaun caruman yang lebih mampu milik berdasarkan cadangan kami.

Sila rujuk pilihan di bawah
 

Pelan Investment Linked      i-Medi Shield Link Rider 
Pelan Traditional     i-Medi Shield Rider

 

Pilihan 4

Anda boleh mengambil peluang untuk menyemak manfaat sijil anda untuk memenuhi keperluan perlindungan dan kemampuan semasa anda.

Hubungi dan berunding dengan perunding takaful anda untuk bantuan menyemak perlindungan dan manfaat anda berdasarkan keperluan anda.

Alternatifnya, anda juga boleh melayari laman soalan lazim kami atau menghubungi Talian Khidmat Pelanggan di 1300-13-8338, atau e-mel kami di i-greatcare@greateasterntakaful.com

 

Nota penting:

Harap maklum, jika anda tidak mengambil mana-mana tindakan yang  tertera di atas, perlindungan perubatan anda mungkin tidak dapat bertahan sehingga akhir tempoh perlindungan.

 

Laman ini akan dikemaskini dengan maklumat lanjut tentang pilihan-pilihan yang disediakan untuk anda tidak lama lagi. 

 

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo

Ahli PIDM

TIPS Brochure PIDM