Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Great Eastern Takaful Logo

4 ketidakpastian yang mungkin anda temui dalam perniagaan anda

Sebagai seorang usahawan atau pemilik perniagaan, sudah pasti terdapat cabaran, risiko dan ketidakpastian yang boleh timbul dan berpotensi memberi kesan kepada kejayaan perniagaan anda. Apakah ketidakpastian dalam perniagaan? Ketidakpastian dalam perniagaan ialah cabaran yang boleh memberi kesan kepada hasil keputusan perniagaan. Berikut ialah beberapa contoh ketidakpastian yang mungkin anda temui serta pengurusan risiko dalam perniagaan anda.

Ketidakpastian ekonomi
 

Ketidak pastian ekonomi

Salah satu jenis ketidakpastian dalam perniagaan ialah ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian ekonomi dalam perniagaan merujuk kepada keadaan ekonomi tidak menentu yang boleh menjejaskan prestasi kewangan sesebuah syarikat. Ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan kadar faedah, inflasi, kadar pertukaran, dasar perdagangan dan banyak lagi. Ketidakpastian ekonomi menimbulkan rasa tidak stabil dan tidak selamat di kalangan pelabur, pekerja dan pelanggan, yang mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam tindakan mereka.

Untuk mengatasi dan bersedia untuk ini, anda harus meneroka dan membangunkan beberapa strategi, seperti mempelbagaikan portfolio produk, kembangkan perniagaan ke pasaran baharu, dan cuba untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah.

Ketidakpastian keselamatan siber
 

Keselamatan Siber

Satu lagi jenis ketidakpastian dalam perniagaan ialah ketidakpastian keselamatan siber. Ketidakpastian keselamatan siber dalam perniagaan adalah potensi risiko yang timbul daripada pergantungan yang semakin meningkat kepada teknologi dan internet. Hari ini, kebanyakan perniagaan bergantung kepada teknologi untuk menjalankan tugas harian atas talian. Walau bagaimanapun, terdapat risiko yang sangat nyata seperti kemungkinan serangan siber, pelanggaran data dan bentuk jenayah siber yang lain. Ia juga boleh menimbulkan rasa tidak percaya di kalangan pelanggan, yang mengambil berat tentang keselamatan dan privasi maklumat peribadi mereka.

Anda harus mengambil tindakan untuk memerangi perkara ini dengan melabur dalam alat keselamatan siber terkemuka, melatih pekerja tentang amalan terbaik keselamatan siber, melaksanakan kaedah akses yang ketat serta menjalankan audit keselamatan dan penilaian risiko.

Ketidakpastian kewangan

Ketidakpastian kewangan ialah keadaan kewangan yang tidak dapat diramalkan yang boleh mempengaruhi kestabilan kewangan perniagaan. Ini merupakan cabaran untuk perniagaan apabila meramalkan hasil, mengurus perbelanjaan dan membuat keputusan termaklum tentang pelaburan.

Anda boleh menangani isu ini dengan melaksanakan perancangan kewangan dan belanjawan yang berkesan serta sentiasa memantau metrik prestasi kewangan.

Ketidakpastian pekerja
 

Ketidakpastian pekerja

Maksud ketidakpastian pekerja ialah apabila terdapat risiko dan cabaran yang datang daripada hubungan antara majikan dan pekerja. Terdapat beberapa sebab mengapa ketidakpastian ini berlaku. Antaranya ialah ketidaktentuan keselamatan pekerjaan, peluang pertumbuhan kerjaya, pampasan, faedah, keseimbangan kehidupan kerja dan keselamatan tempat kerja. Ini boleh menyebabkan kesan negatif terhadap semangat, produktiviti dan pengekalan pekerja, yang mungkin berasa tertekan tentang prospek pekerjaan mereka. Inilah sebabnya mengapa wujud perolehan yang tinggi, kos pengambilan dan pengurangan prestasi keseluruhan perniagaan.

Strategi yang boleh digunakan oleh perniagaan anda adalah menyediakan komunikasi yang telus tentang jangkaan kerja dan maklum balas prestasi, menawarkan faedah, melaksanakan dasar keseimbangan kehidupan kerja dan memastikan persekitaran kerja yang selamat dan sihat. Anda boleh melaksanakan ini dengan menyediakan pelan perlindungan takaful kepada pekerja anda. Dengan melakukan ini, anda boleh meningkatkan semangat pekerja anda serta kesetiaan kepada perniagaan. Ini kerana menyediakan pelan perlindungan takaful untuk pekerja anda membuatkan mereka rasa dihargai.

Sentiasa penting untuk mengakui, menangani, menilai dan menyesuaikan diri dengan ketidakpastian yang menyelubungi perniagaan anda. Dengan penyelesaian korporat perniagaan Takaful, anda boleh menguruskan risiko dan melindungi perniagaan dan pekerja anda.

Kandungan yang berkaitan
Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo

Ahli PIDM

TIPS Brochure PIDM