Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Great Eastern Takaful Logo

Faktor utama semakan semula caruman takaful perubatan

semakan semula caruman takaful perubatan

Orang ramai khususnya pemilik pelan takaful perubatan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi semakan semula caj Tabarru’ dan caruman pelan pelarasan tersebut. Dalam artikel ini, kami mengupas elemen utama yang mendorong kepada semakan semula caj Tabarru’ dan caruman takaful perubatan. Di sini, kami akan mendedahkan empat faktor utama di sebalik pelarasan semakan semula caj Tabarru’ dan caruman takaful perubatan yang setiap individu perlu ketahui.

Perubahan dalam kos perubatan 

kos perubatan

Faktor utama pelarasan dalam semakan semula caj Tabarru’ dan harga caruman pelan takaful perubatan adalah disebabkan perubahan dalam kos perubatan. Selari dengan kemajuan ekonomi, pelbagai teknologi baru telah diperkenalkan untuk mengesan penyakit dari tahap awal kepada menyediakan rawatan yang lebih efisien dan efektif. Kos yang tinggi diperlukan untuk mendapatkan akses kepada kemajuan ini dan ini mengakibatkan kadar inflasi perubatan yang tinggi. Kos-kos lain seperti perkhidmatan rawatan, harga mesin dan ubat juga meningkat pada kadar yang tinggi. 

Semakan semula ini perlu dilaksanakan untuk memastikan dana Tabarru’ yang sedia ada mampu menampung tuntutan perubatan pada masa yang akan datang. 

Perubahan kadar morbiditi

kadar morbiditi

Tahukah anda, kadar morbiditi juga merupakan antara satu faktor yang meningkatkan caj Tabarru’ dalam pelan perubatan? Ya, kadar morbiditi berkait rapat dengan jumlah tuntutan yang akan dibayar, jadi apabila kadar untuk menghidap penyakit menjadi lebih tinggi. Statistik menunjukkan kadar yang semakin meningkat untuk orang ramai mendapat pelbagai penyakit. Apabila tuntutan yang dibayar semakin tinggi, dana Tabarru’ akan menurun dengan mendadak dan semakan semula diperlukan bagi mengekalkan pemampanan

Situasi ini akan menyebabkan ketidakseimbangan di antara Tabarru’ dan caruman yang diberikan   dengan tuntutan yang dibayar. Oleh itu semakan semula caj Tabarru’ dan caruman diperlukan sejajar dengan peningkatan tuntutan yang dibayar. 

Perubahan risiko dan perlindungan tambahan 

Perlindungan tambahan

Berkaitan dengan kos-kos perubatan Operator Takaful perlu menstabilkan ketidakseimbangan dalam kos takaful perubatan. Kadar mortaliti merupakan faktor utama dalam menilai risiko yang berkaitan dengan perancangan perlindungan takaful perubatan. Syarikat-syarikat takaful menggunakan analisis aktuari bagi menganggarkan kemungkinan pemegang sijil meninggal dunia semasa tempoh perlindungan. Jika kadar mortaliti meningkat, tuntutan juga akan meningkat. Situasi ini akan memberi impak terhadap kos perlindungan takaful.

Pembekal perlu menyesuaikan harga takaful perubatan disebabkan perubahan kadar mortaliti. Situasi ini mungkin akan melibatkan pengetatan kriteria kelayakan bagi pihak pemegang sijil. Hal ini adalah untuk memberi perlindungan yang lebih tinggi terhadap individu-individu yang lebih berisiko. Pelarasan ini mampu mempengaruhi harga produk takaful perubatan untuk mencerminkan risiko tertentu. Selain itu, pelarasan ini menyediakan perlindungan tambahan kepada individu yang mempunyai keadaan kesihatan yang tertentu. 

Kesan pandemik dan krisis kesihatan 

 

pandemik

Pandemik yang telah berlaku memberi impak yang besar terhadap kehidupan kita, terutamanya dalam bidang perubatan. Selepas pandemik COVID-19, kita dapat melihat kemorosotan dalam tahap kesihatan orang ramai terutamanya untuk jangka masa panjang dan memerlukan perhatian daripada semua pihak. Operator Takaful terutamanya perlu

Meneliti trend tuntutan yang berkaitan dengan kesan jangka panjang COVID-19. Situasi ini melibatkan kemungkinan rawatan kesihatan yang berterusan bagi individu yang terkesan dari COVID-19 di masa akan datang.

Krisis kesihatan dan pandemik telah membawa kepada peningkatan kos penjagaan kesihatan. Kos-kos seperti rawatan perubatan dan kemasukan ke hospital juga meningkat. Dan semakan semula adalah wajar untuk memastikan dana Tabarru’ mencukupi bagi menampung kos tuntutan kelak. 

Adalah penting untuk memahami bahawa kesan pelarasan semakan semula ini dapat dirasai oleh setiap individu. Dengan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi semakan semula caruman, anda dapat membuat keputusan yang lebih bijak mengenai perlindungan kesihatan. Semoga artikel ini memberi informasi yang berguna dan membantu anda untuk menguruskan keperluan perlindungan kesihatan anda dengan lebih baik.

Kandungan yang berkaitan
Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo

Ahli PIDM

TIPS Brochure PIDM