Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Great Eastern Takaful Logo

Program GETFunJourney di Port Dickson

Program GETFunJourney di PD banner

Great Eastern Takaful (GETB) sekali lagi berpeluang menyantuni Kumpulan Ibu Bapa dan Sokongan Anak-Anak Kanser (KIDS) melalui program GETFunJourney di Port Dickson pada bulan Disember 2022.

Program yang bertujuan untuk memberi pengalaman percutian di samping meningkatkan kesedaran alam sekitar ini disertai oleh keluarga dan anak-anak kanser yang kurang berkemampuan.

Pada program tersebut, setiap peserta turut diberi pendedahan mengenai isu alam sekitar, kitar semula dan pengenalan kepada inisiatif upcycling sebagai langkah pemeliharaan alam sekitar dari pencemaran plastik.

Kerjasama ini diharapkan akan berterusan kerana ia melambangkan komitmen GETB dalam memberikan manfaat kepada komuniti setempat.

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo

Ahli PIDM

TIPS Brochure PIDM