Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Myanmar
Great Eastern Takaful Logo

Takaful Gadai Janji (MRTT) untuk Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)

Gadai Janji MRTT Great Eastern Takaful
Bagaimana Memilih Pelan MRTT di Laman LPPSA?
Apa Itu Takaful Gadai Janji (MRTT)?
 • Ini adalah Pelan Takaful Keluarga untuk pembiayaan kewangan gadai janji.
 • Mortgage Reducing Term Takaful (MRTT) ialah pelan Takaful bertempoh dengan caruman tunggal yang menyediakan pembayaran manfaat sekali gus sekiranya berlaku Kematian atau Hilang Upaya Penuh dan Kekal (HUPK) (sebelum umur 65 hari lahir terhampir) ke atas Orang Yang Dilindungi.
 • Bayaran manfaat sekali gus akan bergantung kepada Jadual Jumlah Perlindungan Berkurangan

Apa Itu Takaful Pemilik Rumah Jangka Panjang (LTHO)*?
 • Takaful Pemilik Rumah Jangka Panjang ini melindungi bangunan rumah kediaman persendirian dan rumah pangsa/pangsapuri/kondominium yang diklasifikasikan sebagai kediaman.
 • Pelan ini melindungi kerugian atau kerosakan kepada bangunan anda yang disebabkan oleh mana-mana bencana di bawah:
  • Kebakaran;
  • Kilat;
  • Letupan yang berpunca daripada gas yang digunakan untuk tujuan domestik;
  • Banjir;
  • Pemecahan atau limpahan tangki peralatan atau paip air rumah;
  • Ribut dan taufan;
  • Gempa bumi dan letusan gunung berapi;
  • Penenggelaman dan gelinciran tanah;
  • Kerosakan oleh pokok tumbang atau dahan atau objek daripadanya.

*Pelan ini ditajajamin oleh Etiqa Takaful Berhad (201701025031).

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo