Great Eastern Takaful Logo
Select your country and language
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Great Eastern Takaful Logo

Kepentingan perlindungan takaful keluarga

SOAL SELIDIK

Terma & Syarat

contoh 0123456789

Soal Selidik


1.Adakah anda mempunyai pelan takaful?
2.Berapa pentingkah pelan takaful untuk melindungi keluarga anda terutamanya apabila kami menghadapi situasi pandemik kesihatan?
3.Adakah anda mempunyai perlindungan takaful untuk seluruh keluarga?
4.Adakah anda berminat untuk mengetahui lebih tentang bagaimana takaful boleh membantu anda dan keluarga ke arah masa depan yang lebih cerah?
5.Bagaimanakah kami boleh hubungi anda?

Kebenaran untuk tujuan Pemasaran

Maklumat yang anda berikan di dalam borang ini mungkin akan digunakan oleh Great Eastern Takaful Berhad (Syarikat), perunding-perunding takafulnya, serta syarikat-syarikat yang berkaitan dengan pihak Syarikat untuk memaklumkan kepada anda mengenai sebarang pengumuman, maklumat dan berita penting mengenai Syarikat, produk, perkhidmatan Syarikat, promosi dan tawaran dari masa ke semasa. Anda boleh menarik balik kebenaran mana-mana tujuan komunikasi di atas dengan menghubungi Talian Khidmat Pelanggan di 1 300 13 8338 atau menulis kepada kami di i-greatcare@greateasterntakaful.com

Back to top
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo