Great Eastern Takaful Malaysia logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Myanmar
Great Eastern Takaful Malaysia logo

i-Great MediHarapan

Pelan Perlindungan Perubatan untuk Anda dan Keluarga.
i-great-mediharapan
Hubungi kami:
Klik untuk maklumat lanjut:
»  Brosur

Pelan Perubatan untuk Anda dan Keluarga - Tawaran Terhad!

Sekiranya berlaku kecemasan atau dimasukkan ke hospital, terdapat beberapa kos yang harus ditanggung oleh pesakit atau ahli keluarga. i-Great MediHarapan membantu melindungi diri anda daripada perkara yang tidak diingini dan membantu meringankan beban kewangan orang yang tersayang, kerana i-Great MediHarapan adalah Pelan Perlindungan Perubatan untuk Anda dan Keluarga.

Manfaat-manfaat Utama

 1. Perlindungan Perubatan sehingga Umur 100 Tahun
  Dapatkan perlindungan dan manfaat perubatan sehingga anda mencapai 100 tahun hari lahir berikutnya.

 2. RM200,000 Had Keseluruhan Tahunan
  Nikmati RM200,000 had keseluruhan tahunan dengan hanya RM3.50 sehari*.

 3. Deduktibel Sebanyak RM300 untuk Setiap Ketidakupayaan
  Bayar hanya RM300 daripada jumlah bil hospital anda untuk setiap ketidakupayaan bagi manfaat tertentu yang dilindungi sahaja, dan kami akan tanggung selebihnya.

 4. TIADA HAD Keseluruhan Seumur Hidup
  Tiada had keseluruhan seumur hidup untuk pelan ini. Hanya had tahunan yang terpakai.

 5. 5% Diskaun Keluarga
  Nikmati diskaun sebanyak 5% apabila anda menyertai pelan ini dengan pasangan dan ahli keluarga anda.

 6. Manfaat Perlindungan Perubatan
Perkara Manfaat Yang Dilindungi Amaun Perlindungan (RM) dengan Deduktibel Setiap Keupayaan RM300
(dikenakan untuk Perkara (1) sehingga (7))
1 Bilik dan Penginapan Hospital
(Had harian, tertakluk pada maksimum 180 hari bagi setiap tahun Sijil untuk Perkara (1) dan (2) dalam agregat)
200
Seperti yang dicaj, tertakluk pada had yang dinyatakan di atas.
2 Unit Rawatan Rapi
(Tertakluk pada maksimum 180 hari bagi setiap tahunSijil untuk Perkara (1) dan (2) dalam agregat) 
Seperti yang dicaj
3 Bekalan dan Khidmat Hospital Seperti yang dicaj.
Pembayaran balik Caj Biasa dan Munasabah yang selaras dengan caj yang biasanya dikenakan ke atas bilik wad atau bilik dan penginapan yang bersamaan dengan amaun had harian yang dinyatakan dalam manfaat Bilik Hospital dan Penginapan di bawahpelan yang dilindungi. 
4 Bayaran Pembedahan
5 Dewan Bedah
6 Bayaran Pakar Bius
7 Lawatan Pakar Perubatan dalam Hospital
(2 lawatan sehari)
8 Ujian Diagnosis Sebelum Kemasukan Hospital
(Dalam tempoh 60 hari sebelum kemasukan hospital)
9 Rundingan Pakar Sebelum Kemasukan Hospital
(Dalam tempoh 60 hari sebelum kemasukan hospital)
10 Rawatan Selepas KemasukanHospital
(Dalam tempoh 90 hari sebelum kemasukan hospital)
11 Pemindahan Organ
(Terhad untuk sekali seumur hidup sebagai penerima)
12 Bayaran Ambulans
13 Pembedahan Harian
14 Rawatan Kanser Pesakit Luar

Seperti yang dicaj.
(Termasuk kos konsultasi, ujian pemeriksaan dan ubat-ubatan di rumah).

15 Rawatan Dialisis Buah Pinggang Pesakit Luar
16 Rawatan Kemalangan Kecemasan Pesakit Luar
(Had setiap tahun Sijil, tertakluk kepada maksimum 30 hari daripada tarikh kemalangan)                   
RM5,000.
Seperti yang dicaj, tertakluk kepada had yang dinyatakan di atas.
17 Elaun Tunai Harian di Hospital Kerajaan Malaysia
(Sehari, tertakluk kepada maksimum 120 hari bagi setiap tahun Sijil)
100
18 Kanta Introkular Sehingga 1,000 setiap mata dan 2,000 maksimum seumur hidup.
19 Overall Annual Limit for Items (1) to (18)
(Based on paid amount)
200,000
20 Had Tahunan Keseluruhan bagi Perkara (1) hingga (18)(Berdasarkan jumlah yang dibayar) Tiada had
21 Supreme Assist
(Khidmat Bantuan Perubatan Kecemasan)
Selaras dengan peruntukan manfaat dalam perjanjian Supreme Assist.
22 Pendapat Kedua Eksekutif Selaras dengan peruntukan manfaat dalam Pendapat Kedua Eksekutif.
23 Cukai Malaysia Cukai perkhidmatan dan/ atau cukai-cukai lain yang dikenakan ke atas Manfaat Dilindungi, yang mana tuntutan itu perlu dibayar; tidak tertakluk kepada Had Tahunan Keseluruhan.

*Nota: Tertakluk pada terma & syarat

Apakah dan Fungsi i-Great MediHarapan
Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Malaysia logo