Great Eastern Takaful Logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Myanmar
Great Eastern Takaful Logo

Rider Takaful

Great Eastern Takaful menawarkan pelbagai manfaat tambahan (rider) untuk memenuhi keperluan anda. Rider-rider ini meningkatkan perlindungan dan memastikan perlindungan komprehensif untuk anda dan keluarga.


Rider untuk Pelan Asas

i-Contributor Benefit Plus Term Rider
Ini ialah rider dengan caruman berkala, yang menyediakan perlindungan sekiranya penyumbang meninggal dunia, atau didiagnos dengan salah satu daripada 45 penyakit kritikal, atau hilang upaya penuh dan kekal sebelum berumur 70 tahun pada hari lahir berikutnya. Semua caruman akan datang yang perlu dibayar di bawah sijil akan dibayar daripada Dana Tabarru’.
i-Hospitalisation Benefit Term Rider
Ini ialah rider caruman pilihan yang menyediakan manfaat tunai harian sekiranya orang yang dilindungi dimasukkan ke hospital akibat penyakit atau kecederaan akibat kemalangan.
i-Critical Illness Benefit Term Rider
Ini ialah rider penolakan unit yang boleh disertakan dengan pelan Takaful berkaitan pelaburan yang menyediakan perlindungan apabila Orang Yang Dilindungi didiagnos dengan salah satu daripada 45 penyakit kritikal yang tersenarai.
i-Accidental Death and Dismemberment Benefits Term Rider
Ini ialah rider dengan caruman berkala yang menyediakan perlindungan apabila orang yang dilindungi meninggal dunia, hilang upaya penuh dan kekal atau kecederaan yang diakibatkan oleh kemalangan. Rider ini juga menyediakan jumlah perlindungan berganda, tertakluk kepada terma dan syarat.
i-Critical Care Term Rider
Ia merupakan rider bertempoh dengan caruman berkala yang menyediakan perlindungan bagi penyakit kritikal dan akan mengurangkan jumlah perlindungan asas.

Kembali ke atas


Rider untuk Pelan Berkaitan-Pelaburan

i-Contributor Benefit Rider
Ini ialah rider dengan penolakan unit, yang menyediakan perlindungan sekiranya penyumbang meninggal dunia sebelum berumur 99 pada hari lahir berikutnya, atau hilang upaya penuh dan kekal sebelum berumur 70 tahun pada hari lahir berikutnya. Semua caruman akan datang yang perlu dibayar di bawah sijil akan dibayar dari Dana Tabarru‘.
i-Contributor Benefit Plus Rider
Ini ialah rider dengan penolakan unit yang menyediakan perlindungan sekiranya penyumbang meninggal dunia, atau didiagnos dengan salah satu daripada Kejadian yang Dilindungi sebelum berumur 99 tahun pada hari lahir berikutnya, atau hilang upaya penuh dan kekal sebelum berumur 70 tahun pada hari lahir berikutnya. Semua caruman akan datang yang perlu dibayar di bawah sijil akan dibayar dari Dana Tabarru’.
i-Provider untuk Rider DD Rider
Ini ialah rider dengan caruman berkala yang menyediakan perlindungan sekiranya orang yang dilindungi didiagnos dengan salah satu daripada Kejadian yang Dilindungi sebelum berumur 99 tahun pada hari lahir berikutnya. Semua caruman akan datang yang perlu dibayar di bawah sijil akan dibayar daripada Dana Tabarru’.
i-Provider untuk Rider TPD Rider
Ini ialah rider dengan penolakan unit yang menyediakan perlindungan sekiranya orang yang dilindungi menjadi hilang upaya penuh dan kekal sebelum berumur 70 tahun pada hari lahir berikutnya. Semua caruman akan datang yang perlu dibayar di bawah sijil akan dibayar daripada Dana Tabarru’.
i-Provider Plus Rider
Ini ialah rider dengan penolakan unit yang menyediakan perlindungan sekiranya Orang Yang Dilindungi menjadi hilang upaya kekal dan penuh sebelum berumur 70 tahun pada hari lahir berikutnya, atau didiagnos dengan salah satu daripada 45 penyakit kritikal sebelum berumur 99 tahun pada hari lahir berikutnya. Semua caruman akan datang yang perlu dibayar di bawah sijil akan dibayar daripada Dana Tabarru’.
i-Accidental Death and Dismemberment Benefits Rider
Ini ialah rider dengan penolakan unit yang menyediakan perlindungan sekiranya orang yang dilindungi meninggal dunia, hilang upaya penuh dan kekal atau mengalami kecederaan yang diakibatkan oleh kemalangan. Rider ini juga menyediakan jumlah perlindungan berganda semasa kematian, tertakluk kepada terma dan syarat.
i-Accidental Medical Reimbursement Benefits Rider
Ini ialah rider dengan penolakan unit yang menyediakan pembayaran balik perbelanjaan perubatan, sekiranya orang yang dilindungi mengalami kecederaan yang diakibatkan oleh kemalangan.
i-Comprehensive Accident Benefits Xtra Rider
Ini ialah rider dengan penolakan unit yang menyediakan perlindungan sekiranya orang yang dilindungi meninggal dunia, hilang upaya penuh dan kekal, kecederaan, hilang upaya penuh sementara dan hilang upaya separa sementara akibat kemalangan. Di samping itu, Rider ini juga menyediakan pembayaran balik perbelanjaan perubatan dan elaun mingguan kemasukan hospital di mana-mana Hospital Kerajaan Malaysia.
i-Hospitalisation Benefit Rider
Ini ialah rider dengan penolakan unit yang menyediakan manfaat tunai harian semasa kemasukan hospital akibat penyakit atau kecederaan akibat kemalangan.
i-Great Income Rider
Ini ialah rider dengan penolakan unit yang menyediakan perlindungan sekiranya orang yang dilindungi menjadi hilang upaya kekal dan penuh sebelum berumur 70 tahun pada hari lahir berikutnya. 10% daripada jumlah perlindngan rider akan dibayar daripada Dana Tabarru’ setiap tahun sehingga orang yang dilindungi berumur 70 tahun pada hari lahir berikutnya.
i-Critical Illness Benefit Rider
Ini ialah rider dengan penolakan unit yang menyediakan perlindungan sekiranya Orang Yang Dilindungi didiagnos dengan salah satu daripada 45 penyakit kritikal. Pengendali Takaful akan membayar jumlah perlindungan rider sekaligus. Pada masa yang sama, Jumlah Perlindungan Asas akan berkurangan mengikut jumlah perlindungan rider.
i-Early Payout Critical Care Rider

Ini ialah rider dengan penolakan unit yang menyediakan perlindungan sekiranya orang yang dilindungi didiagnos dengan salah satu daripada Kejadian yang Dilindungi. Pengendali takaful akan membayar peratusan daripada jumlah perlindungan asas bergantung kepada tahap kritikal Kejadian yang Dilindungi.

i-EPCC menawarkan perlindungan untuk penyakit kritikal bagi pelbagai jenis tahap. Sila klik pada pautan untuk meneliti senarai tersebut.

i-Hajj Rider

Ini ialah rider dengan penolakan unit yang boleh dilampirkan bersama pelan Takaful Keluarga berkaitan pelaburan yang berkenaan. Rider ini terhad kepada orang Islam sahaja.

Manfaat rider ini termasuklah Kematian atau Hilang Upaya Penuh dan Kekal (HUPK) dan Khidmat Badal Haji.

i-Critical Mega Rider
Ini ialah rider dengan penolakan unit yang boleh dilampirkan bersama pelan Takaful Keluarga berkaitan pelaburan. Apabila  berlakunya  sebarang 45 penyakit kritikal kepada Orang yang Dilindungi, Pengendali Takaful akan membayar Jumlah Perlindungan Rider dari  Dana Tabarru' dalam satu jumlah sekaligus, kecuali Angioplasti dan rawatan pembedahan lain untuk penyakit Arteri Koronari.
i-Hajj Mega Rider

Ini ialah rider dengan penolakan unit yang boleh dilampirkan bersama i-Great Mega. Pelan ini terhad kepada Orang Islam sahaja.

Di antara manfaat-manfaat rider ini adalah:

  • Kematian atau Hilang Upaya Penuh dan Kekal (HUPK) semasa mengerjakan Haji atau Umrah
  • Kematian akibat Kemalangan atau HUPK semasa mengerjakan Haji atau Umrah
  • Kematian akibat Kemalangan atau HUPK
  • Penambahan Jumlah Perlindungan
  • Khidmat Badal Haji
  • Tunai Tambahan untuk Haji atau Umrah

Kembali ke atas


Rider untuk Group Term Takaful

Group Critical Illness Rider (GCI)
Ini ialah rider dengan caruman berkala boleh baharu tahunan yang menyediakan perlindungan sekiranya Orang yang Dilindungi didiagnos dengan salah satu daripada Kejadian yang Dilindungi.
Group Additional Critical Illness Rider (GACI)
Ini ialah rider takaful berkelompok bertempoh dengan pembaharuan tahunan yang menyediakan perlindungan sekiranya berlaku penyakit kritikal ke atas Orang yang Dilindungi dalam tempoh perlindungan. Rider ini tidak akan mengurangkan jumlah perlindungan bagi pelan asas.
Group Personal Accident Rider (GPA)
Ini ialah rider dengan caruman berkala boleh baharu tahunan yang menyediakan perlindungan sekiranya Orang yang Dilindungi mengalami kecederaan atau meninggal dunia disebabkan oleh kemalangan.
Group Partial and Permanent Disability Rider (GPPD)
Ini ialah rider takaful berkelompok bertempoh dengan pembaharuan tahunan yang menyediakan perlindungan sekiranya berlaku Hilang Upaya Sebahagian dan Kekal (HUSK) ke atas Orang yang Dilindungi, disebabkan oleh kemalangan atau sebab-sebab semulajadi dalam tempoh perlindungan.

Kembali ke atas

Kandungan yang berkaitan
Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Great Eastern Takaful Contact Us
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Logo