Bahasa
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Takaful Keluarga - i-Great Wawasan

Takaful Keluarga

i-Great Wawasan

Perlindungan yang tinggi dengan jangka masa panjang bagi gaya hidup eksklusif anda.

Pilih tempoh pembayaran caruman dari 5, 10, 20 tahun atau sepanjang tempoh perlindungan dan nikmati perlindungan jangka panjang untuk 60, 80 atau 100 tahun agar anda dan orang yang tersayang dapat menjalani kehidupan sepenuhnya.

Manfaat-manfaat utama

i-Great Wawasan

Jumlah Perlindungan yang tinggi bermula dari RM500,000

Dapatkan perlindungan dengan Jumlah Perlindungan yang tinggi bermula dari RM500,000 dengan pembayaran manfaat sehingga 400% daripada Jumlah Perlindungan Asas. 

i-Great Wawasan

Perlindungan Lanjutan Automatik

Nikmati perlindungan berterusan dengan Perlindungan Lanjutan Automatik untuk tambahan selang 20 tahun selepas matang sehingga umur 80 dan seterusnya umur 100 tahun hari lahir berikutnya. Caruman tambahan akan diperlukan semasa lanjutan tempoh perlindungan.

i-Great Wawasan

Kemudahan Tidak Luput

i-Great Wawasan disertakan bersama Kemudahan Tidak Luput pada tempoh enam tahun pertama sijil. Kemudahan yang berharga ini memastikan Sijil anda akan terus berkuat kuasa walaupun jumlah nilai di dalam Akaun Unit Peserta anda menjadi sifar, selagi caruman dibayar secara konsisten pada setiap tarikh

caruman perlu dibayar atau semasa tempoh tenggang dan tiada penarikan balik unit/serahan tidak menyeluruh dibuat dalam masa enam tahun pertama Sijil.

i-Great Wawasan

Kematian semasa menunaikan Haji/Umrah

Sekiranya berlaku kematian pada Orang Yang Dilindungi semasa menunaikan Haji atau Umrah dan bukan disebabkan oleh kemalangan, sebuah jumlah tambahan sebanyak seratus peratus (100%) daripada Jumlah Perlindungan Asas akan dibayar sebagai tambahan ke atas Manfaat Kematian.

Bagaimanakah i-Great Wawasan berfungsi

Nota dan penafian

Sila ambil perhatian terhadap perkara di bawah untuk memastikan anda memahami sepenuhnya tentang apa yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh produk ini. Jika terdapat keraguan, sila hubungi Perunding Great Eastern Takaful anda.

Kembali ke atas