Bahasa
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
i-Great Aman

Takaful Keluarga

i-Great Aman

Pelan perlindungan komprehensif yang bersama menyelusuri kehidupan anda

Semua orang melalui pelbagai fasa dan cabaran dalam kehidupan. i-Great Aman memberi anda peluang untuk menyesuaikan pelan perlindungan anda mengikut tahap kehidupan dan kemampuan anda. Dengan ciri Perlindungan Lanjutan Automatik, i-Great Aman adalah cara terbaik untuk anda mendapatkan perlindungan berterusan, kerana i-Great Aman adalah pelan perlindungan komprehensif yang bersama menyelusuri kehidupan anda.

Manfaat-manfaat utama

i-Great Aman

Caruman bulanan serendah RM100

Dapatkan perlindungan yang komprehensif dengan caruman bulanan bermula dari RM100.

i-Great Aman

Tambahan selang 10 tahun Perlindungan Lanjutan Automatik

Dapatkan perlindungan sehingga 70 tahun hari lahir berikutnya dan nikmati tambahan selang 10 tahun Perlindungan Lanjutan Automatik selepas matang sehingga umur 90 tahun hari lahir berikutnya.

i-Great Aman

3 dana untuk kesesuaian selera risiko anda

Nikmati fleksibiliti dalam memilih untuk melabur di dalam satu atau lebih daripada 3 unit dana patuh Syariah tanpa sebarang caj dikenakan bagi penukaran dana.

Manfaat-manfaat utama

Manfaat matang, ihsan dan Kemudahan Tidak Luput

Anda akan menerima sebarang jumlah di dalam Akaun Unit Peserta apabila pelan anda matang dan waris anda akan menerima sejumlah RM2,000 sekiranya anda meninggal dunia.


Kemudahan Tidak Luput pada tiga tahun pertama sijil akan memastikan sijil anda terus berkuat kuasa walaupun jumlah nilai di dalam Akaun Unit Peserta anda menjadi sifar.

Tingkatkan perlindungan anda

Tingkatkan pelan Takaful anda untuk perlindungan yang lebih komprehensif melalui 11 rider-rider pilihan ini:

 

Perubatan dan Penghospitalan

 •  i-Medik Rider
 •  i-Medik Xtra Rider
 • i-Medik Xtender Rider
 • i-Hospitalisation Benefits Rider

 

Penyakit Kritikal

 •  i-Critical Illness Benefit Rider

 

Perlindungan Kemalangan

 • i-Comprehensive Accident Benefits Xtra Rider

 

Pengecualian Caruman

 • i-Contributor Rider
 • i-Contributor Benefit Plus Rider
 • i-Provider on DD Rider
 • i-Provider on TPD Rider
 • i-Provider Plus Rider

Perlindungan Penyakit Kritikal paling luas di Malaysia

Sila klik di sini untuk melihat senarai 45 Penyakit Kritikal.

Perkhidmatan badal Haji, Wakaf dan hibah

Perkhidmatan-perkhidmatan ini adalah opsyenal dan anda perlu mengisi borang perkhidmatan Badal Haji, borang perkhidmatan Wakaf, borang penama dan borang serah hak untuk perkhidmatan pilihan anda masing-masing.

Bagaimanakah i-Great Aman berfungsi

Nota dan penafian

Sila ambil perhatian terhadap perkara di bawah untuk memastikan anda memahami sepenuhnya tentang apa yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh produk ini. Jika terdapat keraguan, sila hubungi Perunding Great Eastern Takaful anda.

Kembali ke atas