Bahasa
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Myanmar
GMBTS

Penyelesaian Takaful Berkelompok

GMBTS

Pelan Takaful berkaitan pelaburan yang memberikan perlindungan 24 jam jika berlaku kematian atau Hilang Upaya Penuh dan Kekal

GMBTS ialah pelan Takaful berkaitan-pelaburan yang memberikan perlindungan 24 jam jika berlaku kematian atau Hilang Upaya Penuh dan Kekal (HUPK). Perlindungan di bawah skim ini juga diberikan kepada tanggungan yang layak.

Kongsi Kongsi
icon-cetak Cetak

Manfaat-manfaat utama

GMBTS

Perlindungan asas

Jika berlaku HUPK atau kematian, jumlah perlindungan daripada Dana Tabarru’ dan jumlah nilai unit dana(-dana) daripada Akaun Unit Peserta (PUA) akan dibayar.

GMBTS

Penyakit Kritikal

Anda akan dilindungi jika didiagnos dengan salah satu daripada 45 Penyakit Kritikal

GMBTS

Kemasukan ke hospital

Manfaat tunai harian jika dimasukkan ke hospital disebabkan penyakit atau kecederaan akibat kemalangan.

GMBTS

Kemalangan diri

Dapatkan perlindungan jika berlaku kematian, TPD atau hilang upaya separa disebabkan kecederaan akibat  kemalangan.

GMBTS

Manfaat khairat kematian

Keluarga anda akan menerima RM2,000 jika anda meninggal dunia.

Nota dan penafian

Sila ambil perhatian terhadap perkara di bawah untuk memastikan anda memahami sepenuhnya tentang apa yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh produk ini. Jika terdapat keraguan, sila e-mel kami di  i-greatcare@greateasterntakaful.com.

Kembali ke atas