Bahasa
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
M-Tiara Linked

Pengumpulan Kekayaan

M-Tiara Linked

Perlindungan masa depan anda

Terdapat tekanan untuk memastikan anda memenuhi keperluan kewangan anda apabila umur semakin meningkat. Anda berusaha memperoleh jawatan tinggi, menjana pendapatan lumayan, tetapi adakah usaha menabung anda memadai? Dengan M-Tiara Linked, anda pasti mendapat pulangan hasil kerja keras anda kelak.

Manfaat-manfaat utama

M-Tiara Linked

Manfaat pengurusan pengebumian

Jika anda meninggal dunia, keluarga anda akan menerima bayaran RM2,000 sekaligus sebagai manfaat pengurusan pengebumian untuk membantu meringankan beban kewangan berkaitan perbelanjaan pengebumian.

M-Tiara Linked

Manfaat-manfaat matang

Apabila matang, anda akan menerima 100% jumlah amaun sekaligus di dalam PIA (jika ada). Lebihan pengunderaitan akan dikongsi bersama peserta. Bahagian perkongsian anda akan dikreditkan semula ke dalam PUA.

M-Tiara Linked

Lebih perlindungan dengan manfaat-manfaat tambahan

Anda boleh meningkatkan nilai pelaburan anda dengan melakukan penambahan caruman tunggal RM1,000 di mana 95% daripada caruman dibayar akan diperuntukkan kepada dana unit(-unit).

Dapatkan pelan ini

Hubungi 1 300 88 8787, kunjungi mana-mana cawangan Bank Muamalat atau layari www.muamalat.com.my.

Nota dan penafian

Sila ambil perhatian terhadap perkara di bawah untuk memastikan anda memahami sepenuhnya tentang apa yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh produk ini. Hubungi 1 300 88 8787, kunjungi mana-mana cawangan Bank Muamalat atau layari www.muamalat.com.my.

Kembali ke atas