Bahasa
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
M-Tiara Hajj

Matlamat Masa Depan

M-Tiara Hajj

Mulakan perjalanan kehidupan dengan permulaan langkah yang diredhai

Menunaikan Haji ialah rukun kelima Islam dan yang paling penting dalam kepercayaan dan perpaduan Islam. Sebelum membuat perjalanan, jemaah perlu muhasabah diri, melangsaikan hutang dan merancang supaya mempunyai dana yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan ketika mengerjakan Haji atau Umrah. Lindungi perjalanan anda dengan pelan yang terancang rapi.

Manfaat-manfaat utama

M-Tiara Hajj

Manfaat Takaful berganda

Jika berlaku kematian atau Hilang Upaya Penuh dan Kekal (HUPK) semasa mengerjakan haji atau umrah, jumlah perlindungan asas akan digandakan.

M-Tiara Hajj

Badal haji (Haji yang dilakukan oleh Wakil)

Badal haji akan diuruskan sekiranya berlaku kematian atau HUPK dan bayaran akan ditolak daripada manfaat takaful sebelum bayaran kepada penama.

M-Tiara Hajj

Perlindungan untuk Kematian atau HUPK

Jika berlaku kematian, jumlah perlindungan asas daripada dana tabarru dan baki akaun individu (PIA) (jika ada) akan dibayar.

M-Tiara Hajj

Manfaat adha

Terima manfaat tunai untuk mengerjakan Qurban ke atas satu bahagian haiwan yang akan dikorbankan. Pilih untuk membuat amalan ini sendiri atau lantik ejen Great Eastern Takaful untuk melakukan Qurban untuk anda.

Bayaran manfaat untuk peringkat berbeza kejadian yang dilindungi

 

Terima bayaran manfaat berbentuk peratusan daripada jumlah perlindungan asas secara sekaligus apabila berlaku kejadian yang dilindungi. peringkat kejadian yang dilindungi termasuk angioplasti dan rawatan pembedahan lain untuk penyakit arteri koronari, peringkat awal kejadian yang dilindungi, peringkat pertengahan dan peringkat akhir.

Dapatkan pelan ini

Hubungi 1 300 88 8787, kunjungi mana-mana cawangan Bank Muamalat atau layari www.muamalat.com.my.

Nota dan penafian

Sila ambil perhatian terhadap perkara di bawah untuk memastikan anda memahami sepenuhnya tentang apa yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh produk ini. Hubungi 1 300 88 8787, kunjungi mana-mana cawangan Bank Muamalat atau layari www.muamalat.com.my.

Kembali ke atas