Great Eastern Takaful Malaysia logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Great Eastern Takaful Malaysia logo

i-Great Iqra’

Kebaikan pendidikan

i-Great Iqra’

Sebagai ibu bapa, kita sentiasa mencari cara untuk menjadikan hidup lebih baik untuk anak-anak kita. Apa yang pasti, pendidikan menjadi keutamaan kita tidak kira dari mana kita berasal.

Manfaat-manfaat Utama

Dana pendidikan
Simpanan untuk pendidikan anak anda

Dapatkan ganjaran melalui kadar peruntukan yang lebih dengan caruman berpatutan dari RM100 sebulan.

kematian
Perlindungan untuk anak anda

i-Great Iqra’ menyediakan perlindungan kewangan untuk anak anda jika berlaku kematian atau TPD.

dana pendidikan
Ganjaran untuk prestasi anak anda

Terima insentif tunai apabila anak anda mendapat keputusan peperiksaan yang cemerlang.

Tingkatkan perlindungan anda

Dapatkan i-Great Iqra’ yang khusus untuk anda dengan perlindungan-perlindungan tambahan. Jika anda ingin tambah perlindungan untuk perubatan, penyakit kritikal atau penyumbang, rider-rider berikut boleh dipilih:

simpanan

Dapatkan pelan ini

Hubungi Perunding Takaful

Hubungi Perunding Takaful anda untuk mengetahui penyelesaian kewangan mana yang sesuai untuk anda. Belum ada perunding? Tinjau senarai Perunding Takaful kami.

Telefon kami
Untuk pertanyaan
+603 4259 8338
Untuk khidmat pelanggan
1 300 13 8338
Kunjungi kami

Great Eastern Takaful Berhad (916257-H)
Aras 3 Menara Great Eastern
303 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur

Nota dan Penafian:

Sila ambil perhatian terhadap perkara di bawah untuk memastikan anda memahami sepenuhnya tentang apa yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh peroduk ini. Jika terdapat keraguan, sila hubungi Perunding Great Eastern Takaful anda.

Notis Penting
  1. i-Great Iqra’ merupakan produk Takaful Keluarga dengan berlandaskan prestasi yang mendasari asset dan bukan suatu produk pelaburan semata-mata seperti unit amanah.
  2. Anda seharusnya berpuas hati bahawa pelan ini akan memenuhi keperluan anda dengan sebaiknya dan caruman yang dibayar di bawah sijil ini adalah jumlah yang anda mampu bayar.
  3. Caruman dibayar sehingga akhir tempoh perlindungan, atau sehingga kematian atau TPD, mana yang berlaku dahulu.
  4. Anda boleh berhenti membayar caruman dan masih menikmati perlindungan selagi terdapat jumlah nilai di dalam PUA yang mencukupi untuk membayar Tabarru’ dan Caj Perkhidmatan, manamana yang berkenaan. Namun terdapat kemungkinan sijil menjadi luput apabila caj yang dikenakan, termasuk Tabarru’, melebihi jumlah nilai di dalam PUA yang ada.
  5. Nilai di dalam PUA akan bergantung kepada prestasi sebenar dana yang dipilih dan tidak dijamin. Risiko pelaburan di bawah pelan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik sijil dan nilai di dalam PUA mungkin kurang daripada jumlah caruman yang dicarum untuk dana.
  6. Apabila pelan ini matang atau ditamatkan, tiada manfaat akan dibayar daripada Dana Tabarru’
Penafian

Maklumat ini hanyalah untuk pemberitahuan am sahaja. Anda dinasihatkan untuk merujuk Ilustrasi Manfaat, Risalah Pemberitahuan Produk dan contoh Sijil bagi mendapatkan maklumat terperinci berkenaan ciri-ciri dan manfaat-manfaat pelan sebelum menyertai pelan ini.

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Malaysia logo