Great Eastern Takaful Malaysia logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Great Eastern Takaful Malaysia logo

Group Term Takaful (Asas)

Takaful

Group Term Takaful (Asas)

Produk Takaful Berkelompok boleh baharu tahunan yang memberikan bayaran sekaligus jika berlaku kematian, hilang upaya penuh dan kekal atau penyakit membawa maut akibat semulajadi atau kemalangan.

Cetak
Kongsi

Manfaat-manfaat Utama

Kematian
Kematian atau Hilang Upaya Penuh dan Kekal (HUPK)

Jika berlaku kematian atau HUPK, pemilik sijil induk akan menerima amaun manfaat untuk melindungi mereka daripada masalah kewangan.

Takaful
Penyakit yang membawa maut

Terima sehingga maksimum RM100,000 sekaligus jika didiagnos Penyakit yang membawa maut1.

Takaful
Ganjaran lebihan pengunderaitan dan keuntungan pelaburan

Anda akan menerima lebihan pengunderaitan dan keuntungan pelaburan (jika ada) yang akan dikira dan diagihkan setiap tahun.

Tingkatkan perlindungan anda

Dapatkan pelan Group Term Takaful (Basic) khusus anda dengan perlindungan-perlindungan tambahan ini. Jika anda ingin menambah perlindungan untuk kemalangan diri atau penyakit kritikal, berikut adalah rider-rider yang anda boleh pilih:

Dapatkan pelan ini

Telefon kami
Untuk pertanyaan
+603 4259 8338
Untuk khidmat pelanggan
1 300 13 8338
Kunjungi kami

Great Eastern Takaful Berhad (916257-H)
Aras 3 Menara Great Eastern
303 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur

Nota dan Penafian:

Sila ambil perhatian terhadap perkara di bawah untuk memastikan anda memahami sepenuhnya tentang apa yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh peroduk ini. Jika terdapat keraguan, sila e-mel kami di GroupSupport@greateasterntakaful.com.

Notis Penting

Penyakit membawa maut
Jika didiagnos dengan Penyakit yang membawa maut selepas 30 hari daripada Tempoh Menunggu, Jumlah Perlindungan Asas akan didahulukan sehingga maksimum RM100,000 sekaligus.

Penafian

Maklumat ini hanyalah untuk pemberitahuan am sahaja. Anda dinasihatkan untuk merujuk Ilustrasi Manfaat, Risalah Pemberitahuan Produk dan contoh Sijil bagi mendapatkan maklumat terperinci berkenaan ciri-ciri dan manfaat-manfaat pelan sebelum menyertai pelan ini.

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Malaysia logo