Great Eastern Takaful Malaysia logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Great Eastern Takaful Malaysia logo

i-Great Teras

Takaful

i-Great Teras

Dapatkan manfaat dari i-Great Teras yang mudah, dengan perlindungan dari hanya RM25 sebulan. Ia adalah pelan permulaan terbaik yang memberikan pulangan ketika matang dan perlindungan pada waktu yang sama.

Mulakan sekarang dan dapatkan perlindungan yang diperlukan!                

Manfaat-manfaat Utama

Takaful
Beri anda ganjaran apabila matang

Apabila  matang, anda akan menerima 100% jumlah amaun di dalam PIA (jika ada) sekaligus.

Perlindungan
Manfaat Kematian atau Hilang Upaya Penuh dan Kekal (HUPK)

Jika berlaku kematian atau HUPK, orang yang disayangi akan menerima amaun manfaat untuk melindungi mereka daripada masalah kewangan.

Kematian
Manfaat Pengurusan Pengebumian

Jika berlaku kematian, keluarga anda akan menerima RM2,000 untuk membantu mereka dengan perbelanjaan pengebumian.

Tingkatkan perlindungan anda

Dapatkan i-Great Teras yang khusus untuk anda dengan perlindungan-perlindungan tambahan. Jika anda ingin tambah perlindungan untuk perubatan, penyakit kritikal atau penyumbang, rider-rider berikut boleh dipilih:

Dapatkan pelan ini

Hubungi Perunding Takaful

Hubungi Perunding Takaful anda untuk mengetahui penyelesaian kewangan mana yang sesuai untuk anda. Belum ada perunding? Tinjau senarai Perunding Takaful kami.

Telefon kami
Untuk pertanyaan
+603 4259 8338
Untuk khidmat pelanggan
1 300 13 8338
Kunjungi kami

Great Eastern Takaful Berhad (916257-H)
Aras 3 Menara Great Eastern
303 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur

Nota dan Penafian:

Sila ambil perhatian terhadap perkara di bawah untuk memastikan anda memahami sepenuhnya tentang apa yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh peroduk ini. Jika terdapat keraguan, sila hubungi Perunding Great Eastern Takaful anda.

Notis Penting
  1. i-Great Teras merupakan Pelan Takaful Keluarga Bertempoh dengan caruman berkala yang matang sehingga umur 70 tahun hari lahir berikutnya beserta manfaat perlindungan takaful keluarga.
  2. Caruman dibayar sehingga tempoh perlindungan tamat atau kematian atau HUPK, mana yang berlaku dahulu. Caruman hendaklah dibayar secara berkala bagi memastikan PIA anda adalah cukup untuk menampung perlindungan anda pada setiap masa.
  3. Anda seharusnya berpuas hati bahawa pelan ini akan memenuhi keperluan anda dengan sebaiknya dan caruman yang dibayar di bawah sijil ini adalah jumlah yang anda mampu bayar.
  4. “Tempoh rujukan percuma” selama 15 hari daripada tarikh penghantaran sijil diberi kepada anda untuk meneliti kesesuaian pelan. Jika sijil dikembalikan kepada Pengendali Takaful dalam tempoh ini, Pengendali Takaful akan mengembalikan suatu jumlah yang bersamaan dengan jumlah caruman yang dibayar ditolak dengan perbelanjaan yang ditanggung untuk pemeriksaan perubatan (jika ada).
  5. Apabila pelan ditamatkan atau luput, tiada manfaat akan dibayar dari Dana Tabarru’.
  6. Anda boleh berhenti membayar caruman dan masih menikmati perlindungan selagi terdapat jumlah yang mencukupi di dalam PIA untuk membayar Tabarru’, mana-mana yang berkenaan. Namun terdapat kemungkinan sijil menjadi luput apabila caj yang dikenakan, termasuk Tabarru’, melebihi jumlah duit yang ada di dalam PIA.
Penafian

Maklumat ini hanyalah untuk pemberitahuan am sahaja. Anda dinasihatkan untuk merujuk Ilustrasi Manfaat, Risalah Pemberitahuan Produk dan contoh Sijil bagi mendapatkan maklumat terperinci berkenaan ciri-ciri dan manfaat-manfaat pelan sebelum menyertai pelan ini.

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Malaysia logo