Great Eastern Takaful Malaysia logo
Pilih negara dan bahasa anda
Malaysia (Takaful)
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Myanmar
Great Eastern Takaful Malaysia logo

Kenali i-Get In Touch

Apa yang anda boleh lakukan

Urus Sijil Takaful Anda

 • Kemaskini maklumat peribadi
 • Lihat dan semak butiran Sijil
 • Lantik Penama/Wasi
 • Tukar kepada e-Sijil
 • Tukar dana pelaburan
 • Buat pembayaran caruman dalam talian - Pay Now
 • Lihat dan muat turun:
  • Surat Pra-Luput dan Luput (Pre-Lapse and Lapse Letter)
  • Surat Penyerahan (Surrender Letter)
  • Sijil Kuat Kuasa Semula (Certificate reinstatement)
  • Makluman Potongan Caruman GIRO/DDA/Kad Kredit Tidak Berjaya (Unsuccessful Contribution Deduction Notifications on GIRO/DDA/Credit Card)


Akses Perlindungan Anda

Dapatkan pandangan holistik mengenai portfolio perlindungan anda untuk memahami jurang perlindungan anda.


Rancang Masa Depan

 • Kenalpasti jurang perlindungan anda
 • Lihat keperluan perlindungan anda
 • Rancang dengan bijak, lebih awal

 

Bagaimana log masuk?


Ketahui langkah-langkah mendaftar dan log masuk i-Get In Touch di sini.

Kembali ke atas
Perlu bantuan?
Untuk Khidmat Pelanggan
E-mel kepada kami
Kunjungi
kami
Buat tuntutan
Great Eastern Takaful Malaysia logo